ЗА УЧАСТИЕ

БЛАНКА ЗА УЧАСТИЕ

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ

Всички реализирани сгради на територията на РБългария, получили разрешение за ползване в периода от 01 ноември 2017 до  31 октомври  2018 г. могат да участват в конкурса в следните категории:

• Офисни сгради
• Корпоративни сгради
• Жилищни сгради до 10 000 кв.м. РЗП
• Жилищни сгради от 10 000 до 20 000 кв.м. РЗП
• Жилищни сгради над 20 000 кв.м. РЗП
• Жилищни комплекси от многофамилни сгради
• Хотели и ваканционни комплекси
• Търговски сгради
• Производствени и логистични сгради
• Социална инфраструктура: сгради здраве, образование и спорт
• Сгради паметници на културата
• Сгради с елементи на „зелена“ архитектура

** В зависимост от кандидатурите след консултация на организаторите с журито могат да бъдат учредени нови категории.

*** Според спецификата на сградата, тя може да участва най-много в две категории, след задължително съгласуване с организаторите.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки заявител в конкурса трябва да попълни бланка за участие, номер и дата на издаване на разрешителното за ползване на сградата или удостоверение за влизане в експлоатация, в зависимост от категорията на строежа, както и да приложи необходимите документи за удостоверяването му. Всички разрешителни за ползване се проверяват в ДНСК.
Да приложи към бланката:
Цифрови изображения на сградата (300 dpi при ширина 210 мм) – минимум пет екстериора и пет интериора.
Едно типово разпределение в PDF формат.
Кратко описание на обекта, на Word (до 50 реда) на български и на английски език, като се посочат специфични особености и използвани нови технологии, които отличават сградата.
Информация за доставчици на материали, технологии и решения, използвани при реализацията на сградата.
Вносителят на кандидатурата е желателно да уведоми и съгласува това с останалите основни фирми участници в реализацията на сградата (инвеститор, проектант, изпълнител). Посочва се лице за контакт, към което организаторите могат да се обърнат в случай, че е нужен достъп до сградата от страна на журито.
Подадените снимки и текстове се качват в сайта на конкурса – www.buildingoftheyear.bg Всяка кандидатура се представя с по една снимка и информация за инвеститор, архитект и изпълнител в събитийното издание за най-значимите реализации за 2018 г.

Всички документи за участие се изпращат най-късно до 31 октомври 2018 г. по два възможни начина:
На адрес :
Национален конкурс „Сграда на годината”
бул. „Акад. Иван Ев. Гешов" 104, ет.1, офис 1; София 1612
тел.: 02/ 958 88 55
или
На електронна поща: office@buildingoftheyear.bg
Всички кандидатстващи ще получат електронно потвърждение по мейл след успешно подаване на документите. За валидна се зачита кандидатура, получена до 31 октомври 2018 г., включително. Организаторите не носят отговорност за достоверността на подадената информация в бланката за участие в конкурса. Документите и материалите за участие в конкурса остават в архива на организаторите..

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

Всеки заявител заплаща регистрационна такса за кандидатура в размер на 600 евро без ДДС. След получаване на кандидатурата, организаторите изпращат на заявителя проформа-фактура, по която се превежда регистрационната такса. Регистрационната такса не подлежи на връщане. Кандидатура с неплатена регистрационна такса не се допуска да участва в конкурса.

ЖУРИРАНЕ И НОМИНАЦИИ

Всички постъпили кандидатури подлежат на журиране от компетентно професионално и независимо жури. Журирането се извършва на базата на разнообразни критерии, като: прилежаща инфраструктура, достъп до транспорт, интеграция и опазване на околната среда, оригиналност на концепцията, енергоефективност и устойчивост, качество на архитектура и изпълнение. Журирането стартира през ноември 2018г. и протича на два етапа. На първи етап се избират по три или повече номинации във всяка категория. На втори етап, от номинираните се избират победителите в съответните категории. Номинираните и победителите се уведомяват по имейл. Журито има право да излъчи и допълнителни награди. Журито има право да не излъчи победител в дадена категория.
Основните критерии при избора на победител за съответната категория са цялостното представяне на сградата, вътрешната и външна архитектура, строителството, конструкцията, разположението, ползата за обществото, влиянието върху околната среда, интериорът и дизайнът.

Архитектура
• Иновации и уникалност по отношение на дизайна и/ или цялостната идея: Цялостен външен вид, фасада, интериорни решения, умело използване на вътрешното пространство, характерни и отличителни белези, качество и естетика при довършителните работи.
• Ефективност на дизайна
1. Офиси - разположение на етажите, гъвкавост на офис единиците - възможност за събиране и разделяне на офис помещенията, естествена светлина във всички зони, разположение на асансьори, стълбища и тоалетни.
2. Търговски сгради- разположение на етажите, което да улеснява притока на клиенти, липса на безизходни улици при търговските етажи, места за забавление и хранене на по-горните нива, достатъчно количество търговски единици, които да предлагат разнообразие, отговарящо на мащаба на проекта.
 3. Хотели-размер на стаите и разположение, просторно фоайе, добро разположение на конферентните зали, спа центрове, ресторанти, магазини.
 4. Жилищни сгради - разположение на асансьори и стълбища, форма на апартаментите и ефективни интериорни решения, просторни стаи, количество бани, съобразено с броя на спалните,оптималност на параметрите на отделните функционални зони и приспособимост на отделните жилищни единици към променящите се потребности на обитателите.
5. Индустриални-гъвкавост на пространството, идеи и решения целящи пестене на пространството, удобство при използване на рампи, двуетажни системи и пр.
• Техническо качество-различно за всяка категория
Система от 4 тръби HVAC ( отопление, вентилация и климатизация ), височина между етажите,пълна система от управление на сградите, дизелов генератор и непрекъсваеми захранвания, прозорци, които могат да бъдат отваряни/ за офиси и хотели/, окачени тавани/ офиси, търговски сгради и някои хотели/, просторно фоайе, качествени довършителни работи, гладки подове в индустриалните сгради, рампи, допълнителни стълби при аварии, тоалетни за инвалиди.
• Постижения при топлоизолацията, звукоизолацията и шумозащитата, климатизацията и вентилацията

Характеристики
• Наличие на подобрения на по отношение на инфраструктурата или благоустрояването на квартала, района или града, например: изграждане на обществена инфраструктура, подобряване на обществените пространства, създаване или облагородяване на обществени детски кътове, територии или съоръжения за спорт или отдих, допълнително външно осветление
• Удобства/услуги- различни за различните категории: Ресторанти, кафенета, бюфети, барове, магазини, банки, спа центрове, спортни съоръжения, технически средства за провеждане на конференции, казина/ хотели/, супермаркети, достатъчно количество паркоместа.
 • Разположение и достъп- адекватни за дадения вид използване, удобство на обществен и личен транспорт, видимост и представителност на сградата. „ Зелени сгради”
• използване на енергоефективни материали (тухли, дограма, стъклопакети, фасади, изолации, ВЕИ …) с ниско съдържание на вредни емисии и със сертификат за качество
 • използване на рециклирани или рециклируеми строителни материали
• наличие на система за събиране на дъждовните води и за повторното й използване
 • система за рециклиране на отпадните води
• внедряването на биологично пречистване на канализационните инсталации и връщането на водите към естествения им поток • наличие на алтернативни енергийни източници
 • използване на системи за пестене на енергия (напр. BMS системи), нискоенергийни уреди (клас А. АА)
 • строителство върху регенерирани площи и такива, предназначени за строителство, опазване на биоразнообразието
• запазване и повторно използване на естествените природни материали (камъни, дървета, скали) в процеса на строителство
• близост до транспорт, наличие на велоалеи, паркове
 • географско разположение на терена
• компенсиране на негативни последствия от строителството – възстановяване на изгубена растителност, рециклиране на материали или използване на местни материали с ниски разходи за транспорт
• дългосрочна екологична устойчивост на сградата, доказана след направени обследвания по български или международен стандарт Ползватели
 • Таргет-потребители - отнася ли се дадена сграда към таргет групата си, за която е предназначена-комбинация от наематели при търговските сгради, качество на наемателите при офиси, индустриални и търговски сгради, тип купувачи при жилищните сгради, тип туристи при хотелите.
• Функционалност/ коефициент на полезно действие-заетост в %- отдадени под наем или продадени- пазарът възприема ли дадената сграда, сградата дава ли финансово оправдани надежди.
• Въздействие върху околната среда - по какъв начин сградата се отнася към заобикалящата я среда, сгради със зеленина.
 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

Телевизия
Присъствие на сградата във видео-анонсите за съответната категория в телевизионното излъчване по БНТ на 15 декември (събота) 2018 г. (за точното време ще бъдете информирани чрез сайта на конкурса).

Онлайн и принт
Подадените снимки и текстове на проектите се публикуват в сайта на конкурса –www.buildingoftheyear.bg. Всички проекти се представят по категории с по едно изображение и информация за параметрите на проекта, инвеститор, проектант и изпълнител в събитийното издание на конкурса за най-значимите реализации през 2018 г. Възможност за допълнително представяне на сградата участник в конкурс „Сграда на годината 2018” на страниците  на сп. ГРАДЪТ. Конкурсът  се отразява с фотогалерия в сп. ГРАДЪТ, в gradat.bg  както и във Фейсбук страницата на Градът Медиа Груп.

ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕ

Сградата участва във вота за „Сграда на публиката” чрез онлайн гласуване в сайта на конкурса - www.buildingoftheyear.bg, от 01.12 до 13.12.2018. Гласуването дава възможност за допълнително популяризиране на сградата и се радва на огромен интерес от страна на публиката.

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите на победителите в конкурса се връчват на официална церемония във формат гала вечеря на 13 декември 2018 в София Ивент Център (Парадайз Център), София.
По време на церемонията на всяка сграда победител се връчват статуетка (проект на известния скулптор Петко Москов) и грамота за инвеститора, архитекта и изпълнителя.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Не се приемат възражения касаещи решението на журито и определянето на номинирани и победители  в конкурса.
Всеки заявител на кандидатура в конкурса е длъжен да се запознае с настоящия регламент за кандидатстване и да декларира това в бланката за участие.

 

 

  ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

 • AG Capital

  ЕКСКЛУЗИВЕН ПАРТНЬОР

 • Euromarket

  ЗЛАТЕН СПОНСОР

 • Etem

  МЕДИЕН ПАРТНЬОР

 • БНТ