Контакти

  • Генерален спонсор
  • Златен спонсор
  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на
Таня Трифонова – 0897/ 846 273, 02/ 958 88 55, 850 47 10, ttrifonovathecitymedia.bg