СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени сгради > ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА АСЕМБЛИРАНЕ НА КАБЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА АВТОМОБИЛИ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА АСЕМБЛИРАНЕ НА КАБЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА АВТОМОБИЛИ

ИНВЕСТИТОР:

Хоризонт Рент ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Красимир Бъчваров и инж. Михел Иванчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ ЕООД

АРХИТЕКТ:

ИВО - ПЕТРОВ Архитекти ООД

АДРЕС:

с. Крепост, община Димитровград
ИНФОРМАЦИЯ

Сградата представлява производствено предприятие, в което се извършва асемблиране на кабелни инсталации за автомобили от фирма “Язаки България’’ ЕООД. 

Новоизграденият завод се намира между Димитровград и Хасково, в местността Голата чука край село Крепост. Производственото предприятие е разположено върху терен с площ от 64.5 дка, като разгърнатата му площ е над 33 хил. кв.м. Цялостната инвестиция за земята, строителството и технологичното оборудване възлиза на 50 млн. евро. Проектът е реализиран по модела Taylormade от строително-инвестиционна компания "Хоризонт-Иванов" ЕООД,  дъщерното дружество Хоризонт Рент ЕООД и Язаки България ЕООД. Сградата, прилежащият паркинг, зелените площи и техническата площадкова инфраструктура са изпълнени в един строителен етап за срок от 12 месеца.

Това е третият завод на японската компания у нас след тези в Сливен и Ямбол, която работи за автомобилните производители Renault, Daimler и Ford.

Сградата включва необходимите производствени и складови зони, помещения за сградна и техническа поддръжка, като към нея са изградени и функционират необходимите съпътстващи съоръжения.

Тя е свободно стояща и е съставена от две основни части – производствено - складов блок и административно - битов блок. Производствено-складовият блок е на един етаж и включва няколко основни зони – производство, склад за суровини, склад за готова продукция,  лаборатории, технически и допълващи помещения. Административно-битовият блок е двуетажен и включва админстративна зона, битови помещения, столова и кухненски блок.

Разгънатата застроена площ за производствeнa дейност, складове, обслужващи и технически помещения към тях е 24 840 кв.м. Разгънатата застроена площ на административната част е 5 586 кв.м.

Производственият процес обхваща дейностите от самото проектиране до пълното окомплектоване в готови електрически инсталации. Сградите са 100% климатизирани.

Строителството и използваното оборудване за отопление, климатизация, вентилация и осветление са с изключително ниски енергийни разходи.

Към завода са осигурени около 180 паркоместа за автомобили и 50 места за автобуси.

В новото предприятие се очаква да работят 3500 души.