СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради спорт > МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА АРЕНА ШУМЕН

СГРАДИ СПОРТ

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА АРЕНА ШУМЕН

ИНВЕСТИТОР:

Община Шумен

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД Шумен спорт с водещ партньор Джи Пи Груп

КОНСТРУКТОР:

инж. Емил Крумов

АРХИТЕКТ:

АТЕК-ВД ЕООД, арх. Калоян Колев

АДРЕС:

Шумен
ИНФОРМАЦИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА „АРЕНА ШУМЕН“

Органична, архитектурна изява на комплексна, функционална гъвкавост

 • УПИ – 55 640,95 м2
 • ЗП - 4907,25 м²
 • РЗП - 5661,49 м² (без полуподз. етаж)
 • Капацитет – 1500 + 800 места
 • Възложител – Община Шумен
 • Строител – ДЗЗД ШУМЕН СПОРТ с водещ партньор ДЖИ ПИ ГРУП АД
 • Проектант  – Архитектурно студио АТЕК-ВД ЕООД
  • арх. Валери Иванов - управител
  • арх. Калоян Колев - водещ проектант
  • арх. Галина Шепелева - проектант
 • Конструктор – инж. Емил Крумов

 

ГРАДОУСТРОЙСТВЕН КОНТЕКСТ

Многофункционална зала „Арена Шумен“ е част от един цялостен комплекс. Идеята е районът да се оформи като нов витален, здравословен, атрактивен, вторичен градски център, да се облагороди тази част на града, да се създадат максимално добри условия на спортистите за тренировки, за почивка, за нощувки, както и за забавления на гостите и т.н. Включен е парк с места за отдих върху площ от 21 дка, а в близост са планирани нов хотелски комплекс, жилищни сгради, търговски обекти,  открити детски и спортни площадки.

Теренът се намира в атрактивна зона на входа на Шумен и е отлично свързан с градската структура. Разположените на тази територия казарми с вече отпаднало предназначение са съборени. Заслужената признателност на хилядите военнослужещи е отдадена чрез запазването на паметника на Пети артилерийски полк и добавянето на 57-милиметрово зенитно оръдие.

 

Ситуирането

Предизвикателство в ситуационно отношение е овладяването на естествената  денивелация на терена и максимално ефективното ѝ обвързване със сградата във функционално отношение. Важен момент е правилното определяне и организацията на различните групи от посетители – спортисти, зрители, журналисти, ВИП гости. Подходът на двете основни групи, тези на спортистите и зрителите, е обвързан пряко с игралното поле и съответно със зрителните трибуни.

Игралното поле, заедно с всички обслужващи го помещения – зона за спортисти, съдии, треньори и журналисти е разположено на Полуподземния етаж, а на горно ниво - основното зрително фоайе с подход към трибуните.

Зрителната зала е проектирана като мултифункционално пространство за провеждане на два основни типа мероприятия:

                •              спортни събития – локални, национални и международни състезания по: баскетбол, волейбол, хандбал, тежка атлетика, тенис, борба, бокс, художествена гимнастика и др;

                •              конференции, концерти, изложби, изложения и др.

Зрителните трибуни са с капацитет 1500 места, а с добавянето на мобилни прегради на горните редове се осигурява сепарирането на ВИП места и такива за журналисти, освен предвидените за тях зони на отделни нива. При културни събития на игрището се разполагат допълнително 800 места за зрители.

 

ВИЗИЯТА

Търсената визия на Арена Шумен е органичен образ, отличаващ се от изградените у нас обекти от този тип. Емблематичен, знаков, запомнящ се, образ, който да се превърне в един от символите на града. Основен принцип при формообразуването е икономически целесъобразната изявява на вътрешните пространства в екстериорни обеми. Зрителната зала доминира във височина над обслужващата част на сградата и фоайето за посетители, чиито извити фасадни стени са естествено повдигнати в зоната на входните вестибюли.

 

Конструкцията

Относително нетрадиционната форма на сградата, както и големите подпорни разстояния, предопределят конструкцията като сериозно предизвикателство за проектиране и строителство. Носещата конструкция над фоайетата, обслужващите помещения и трибуните е монолитен стоманобетон, а за зрителната зала - стоманена конструкция, стъпваща върху стоманобетонни колони.

Сградата се дели на четири независими блока, отделени с дилатационни фуги. Осигурени са независими деформации на отделните блокове вследствие на температурни, ветрови и сеизмични натоварвания, без това да оказва влияние на покривната конструкция. Тя от своя страна представлява система от стоманени двуставни греди по дъга с обтегач, стъпващи в краищата си на стоманобетонни колони посредством елестомерни лагери.

Извитите фасадни стени, изнесени пред контура на етажните плочи, са решени с пространствено укрепена стоманена подконструкция, закрепена към стоманобетонната конструкция на сградата.

 

Комфортта и безопасността

Акустичният комфорт е реализиран с акустични пана, влияещи на оптималното време на реверберация, разбираемостта на говора и структурата на отраженията. Озвучителната система осигурява незабравимо звуково усещане при провеждане на концерти. Осветлението на залата удовлетворява сложен комплекс от изисквания – осветеност, равномерност, ограничение на заслепяването, цветопредаване. 

Инсталациите за вентилация и климатизация осигуряват температурен, въздушен и хигиенен комфорт. Монтирани са покривни климатични централи Rooftop, тип WSM CE/B 0352, с оползотворяване на енергията и газов топлообменник. За предотвратяване свободен достъп на външен въздух през вратите на фоайетата са предвидени електрически топловъздушни завеси.

Евакуационните изходи осигуряват безопасността при пожар на зрителите. Времето за евакуация е под 2 мин за зрителната зала и под 6 мин за цялата сграда. Конструкцията на сградата е защитена до втора степен на огнеустойчивост. Изградени са пожароизвестителна и оповестителна инсталации, както и система за отвеждане на дим и топлина.

 

Материалите

Използваните строителни материали следват съвременните тенденции и принципи за трайност, функционалност, икономичност и балансирана естетика.  Фасадата е решена като вентилируема система с отлична топло- и шумоизолация, устойчивост към атмосферните условия и лесна поддръжка и подмяна при нужда.  В интериора линиите са изчистени, цветовете - хармонични и балансирани, материалите – устойчиви и икономически целесъобразни.

Благоустрояването на околното пространство се базира на логичното ситуиране на сградата на залата в градоустройствения контекст, връзките й с основните входно-изходни направления и разбира се с цялостната фунционална структура на комплекса. Решението на алейната мрежа, паркирането,  тревните площи и всички елементи на благоустрояването следват именно този принцип на органична логика.  Материалите на площадката отново са устойчиви и икономически целесъобразни.

Надяваме се, че в резултат на нашата работа  по зала „Арена Шумен“, е реализирана комплексна функционална гъвкавост в една запомняща се архитектурна форма.