СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради образование > ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДГ №4 - ФИЛИАЛ С.ЧЕРНОГОРОВО

СГРАДИ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДГ №4 - ФИЛИАЛ С.ЧЕРНОГОРОВО

ИНВЕСТИТОР:

Община Димитровград

КОНСТРУКТОР:

инж. Стоян Караколев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Парсек Груп

АРХИТЕКТ:

арх. урб. Огнян Костадинов

АДРЕС:

с.Черногорово
ИНФОРМАЦИЯ

През изминалата година, фирма ПАРСЕК ГРУП ЕООД изпълни десетки проекти на територията на страната. Един от най-значимите в социален аспект обаче е проектът за "Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Филиалът на "Детска градина №4" в с. Черногорово.

Безспорно осъществяването на проекта е сред най-важните решения на Община Димитровград да задържи по-младото население в родното Черногорово. Наличието на достатъчно места в детска градина натежава в решението на младите семейства при избора дали да останат или да се преместят. Вторият въпрос е качеството на условията в детското заведение: една реновирана сграда с просторна зелена градина, с места за игра на открито, с просторни помещения за обучение и занимания на закрито би привлякла вниманието и на родители от близки населени места. Изборът на присъствено заведение за деца в доучилищна възраст е основна причина за миграцията на младите семейства. Решението на Община Димитровград да възстанови сградата в с.Черногорово като един пълноценен присъствен детски център ще привлече вниманието и интереса обратно към квартала. От друга страна и като символ и пример, че в с.Черногорово си  струва да се инвестира, с други думи си струва да се живее. Обекта е финансиран по Проект “Красива България” 2018. Детската градина е открита през 1986 година и досега тя не е била ремонтирана. 

В техническата си част проектът обхвана цялостна подмяна на покрива на сградата и внедряване на мерки за енергийна ефективност - полагане на топлоизолация по фасадите и в подпокривното пространство на сградата и подмяна на дограмата на втори етаж на сградата с нова PVC дограма, основен ремонт, на всички помещения на втори етаж и текущ ремонт на външното стълбище от юг. Поставени са и нови по-енергоефективни климатици. Подменени са ВиК и електро инсталациите. Облагородено е и дворното пространство. Обектът попада в V-та (пета) категория строежи. Спалното помещение на първи етаж е трансформирано в методически кабинет, а на втори етаж са осигурени достатъчно помещения за да обслужват необходимия капацитет деца, желаещи да посещават детската градина.

Приложени са следните мерки за енергийна ефективност:

- По всички фасадни стени, над цокъла, се изпълни топлоизолация от експандиран полистирол (EPS) с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/(m.K).

- По целия цокъл, над нивото на терена, се изпълни топлоизолация от екструдиран полистирол (XPS) с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводност λ≤0,033 W/(m.K);

- Върху покривната стоманобетонна плоча, в подпокривното пространство, се изпълни топлоизолация от минерална вата с дебелина 10 см. и коефициент на топлопроводност λ≤0.040 W/(m.K) и клас по реакция на огън А;

Съществуващата дървена дограма при фасади на втори етаж се подмени изцяло. На първи етаж е подменяна с PVC и отговаря на техническите изисквания. Новата фасадна дограмата която се монтира на втори етаж е:

- По фасадата на втори етаж  - Бяла дограма, Петкамерен PVC профил, остъкляване със стъклопакет 24 мм (4/16/4) с едно бяло флоатно стъкло и едно нискоемисионно K-стъкло; без двуплоскостно отваряне, U=1.4 w/m2K;

- При входа на сградата от юг при външното стълбище се разшири съществуващия отвор и ще се монтира нова двойна врата 180/200 - Бяла Aлуминиева дограма, с прекъснат термо мост, Остъкляване със стъклопакет 24 мм (4/16/4) с две обикновени флоат-стъкла; без двуплоскостно отваряне, U=2.2 w/m2K;

- Обръщането при отвори се изпълни с топлоизолация от екструдиран полистирол (XPS) с дебелина 2 см и коефициент на топлопроводност λ≤0,033 W/(m.K);

ПРИЛОЖЕНИЯ: