СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Логистични и спедиторски комплекси > ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СОФИЯ ИЗТОК - СГРАДА 1 - ЕТАП 2

ЛОГИСТИЧНИ И СПЕДИТОРСКИ КОМПЛЕКСИ

ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СОФИЯ ИЗТОК - СГРАДА 1 - ЕТАП 2

ИНВЕСТИТОР:

Парк Индустрия София Изток АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МСК АД

КОНСТРУКТОР:

инж. Живко Иванов

АРХИТЕКТ:

Паладин Пропърти Дивелъпмънт ООД/арх. Здравко Кузманов

АДРЕС:

с. Гара Елин Пелин
ИНФОРМАЦИЯ

„Индустриален Парк София Изток“ е мащабен проект, насочен целево към местни и международни транспортни и логистични оператори, както и инвеститори в леката промишленост. Проектът предлага отлична локация и бързи връзки с основните международни транспортни коридори, пресичащи страната. Консолидиран и урбанизиран терен с площ около 70 Ha, намиращ се само на 25 км от центъра на София, с добър капацитет инфраструктурни мрежи и работна ръка, очертава възможности си да се превърне в предпочитана дестинация за производство и логистика. В рамките на два часа транспортно разстояние се покриват около 2.7 млн. крайни потребители.

Първа фаза на проекта представлява две сгради с общо 42 хил. м2 разгъната застроена площ, многоетапно строителство високо-стелажни складове с офиси в УПИ XXVI,  кв. 80 по плана на с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област София. Строителството им се развива върху урегулиран парцел с площ около 7.2 Ha. През последните три години са въведени в експлоатация първите етапи (около 21 хил. м2) на двете складови сгради, цялата подземна инфраструктурна улична мрежа и частично надземната такава.

Сграда 1 - Етап 2 представлява високо-стелажен склад на температурен режим с офиси. Разгънатата застроена площ е 10,737.26 м2. Сградата е еднокорабно едноетажно хале с размери ориентировъчно 98х96 м и междинно ниво в същия обем на сградата на кота „+5.40“ (мецанин). На мецанина от северна фасада са разположени климатизирани офиси, клас „Б“. На мецанина от южна фасада са разположени складови площи. Високо-стелажният склад е „крос-докинг“ концепция и позволява гъвкаво разпределение и организация на площите.

Носещата конструкция е стоманена, със стоманобетонови елементи до кота „Нула“. Ограждащите стени и покрива са с необходимата топлоизолационна характеристика, съобразена с климатичните особености на региона. Светлата (полезна) височина е 11.00 м, което позволява шест нива на складиране при стандартни стелажни системи и европалета.

Сграда 1 – Етап 2 е разделена на осем модула с размери около 24х48 м и площ около 1,175 м2. В един модул при използването на стандартни стелажни системи и маневрени полета и коридори се складират около 315 палета на едно ниво. Носимоспособността на индустриалния под е 5 т/м2. На всеки модул има по две ниво-изравнителни рампи и секционни врати „Хьорман“, което отговаря на добрата практика (една рампа на 600 м2 складова площ).

Автоматичната пожарогасителна инсталация в складовата зона е на три нива, а в офисите и пикинг зоните на едно ниво. Инсталирана е стандартна пожароизвестителна инсталация в сградата. Температурният режим в склада е 14-24⁰ С, а в офисите – 18-25⁰ със системи на директно изпарение в складовата зона и сплит системи в офисите. Изградена е и автоматична димо-отвеждаща инсталация, свързана към пожароизвестяването. Осветлението е LED. Електрозахранването е самостоятелно за всяка сграда и отделно за всеки модул. Осигурено е резервно електрозахранване с дизел-генератор.

На разположение на персонала са изградени социално-битови помещения - съблекални, бани, мивки и тоалетни, кухненски блокове със столова и др. Изградени са отделни сървърно помещение и аусгус. Централните входове от двете фасади и външните стълбища осигуряват нормативните изисквания за евакуация на персонала.

Товаро-разтоварните и маневрени площадки са изпълнени от двойно армирана бетонова настилка и паваж за тежко натоварване. Около сградата са оформени зони за озеленяване, пешеходни зони и паркоместа за камиони и леки автомобили. На територията на високо-стелажните складове е изграден паркинг за служители и посетители, оразмерен за двете сгради. Придвижването на територията се осъществява в двупосочни алеи с обща широчина 7.0 м. Въведена е система за контрол на достъпа и 24/7 жива охрана. Поддръжката и управлението на логистичните складове се извършва от проект мениджъра.

Сграда 1 - Етап 2 е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1080/11.09.2018г.

Сградата е изцяло отдадена под наем на клиенти - международно признати търговски марки, опериращи на територията на страната.

ПРИЛОЖЕНИЯ: