СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Логистични и спедиторски комплекси > ЛОГИСТИЧНА БАЗА С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ ЗА ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ

ЛОГИСТИЧНИ И СПЕДИТОРСКИ КОМПЛЕКСИ

ЛОГИСТИЧНА БАЗА С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ ЗА ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ

ИНВЕСТИТОР:

БЪЛГАРИЯ ЕР МЕИНТЕНАНС ЕАД

КОНСТРУКТОР:

Балмер Инженеринг ЕООД, инж. Д. Мераков

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Техноимпортекспорт АД

АРХИТЕКТ:

Енергопроект АД, арх. Борислав Домусчиев

АДРЕС:

гр. София, местност Летищен комплекс
ИНФОРМАЦИЯ

Логистичният център е проектиран и изграден в съотвествие с най-високите технологични изисквания и корпоративни стандарти, одобрени за всички обекти на групата Deutsche Post DHL Group. Обектът е изпълнен по проект build-to-suit и се състои от терминал с мецанин и три фингъра от южната страна с директен достъп на бусове, подземен паркинг за служителите, административна сграда и прилежащи площи, разположени на площ от 12 800 кв.м.

Терминалът е с площ 3 191 кв. метра, представлява едноетажна сграда с височина 10.50 м. и към момента няма аналог в страната. В новото съоръжение се помещава високотехнологична автоматизирана система, която има капацитет на сортиране от 3000 пратки на  час. Формата на сградата е правоъгълник с размери в основните направления 38,55 - 75,30 м. Конструкцията е сглобяема стоманобетонна - колони, греди и подови панели. Покривът е изграден от стоманобетонови носещи греди и послоен монтаж на трапецовидна  ламарина, твърда минерална вата и ПВХ мембрана. Обезпечаването на естествена светлина в терминала е постигнато, като в покрива е заложена осветителна ивица (3,3 – 62 м.) и 8 бр. самостоятелни люкове за димоотвеждане (1,5 – 2 м.). От северната страна на сградата са разположени 6 бр. товарни зони за зареждане на тирове с 6 бр. секционни врати и 7 бр. товарни зони за зареждане на бусове със 7 бр. секционни врати, с уплътнителни ръкави и ниво-изравнителни рампи. В северозападната част на имота, в който е разположен обекта, е изградена така наречената „обособена зона“ към зоната за сигурност на Летище София, пряко свързана с технологичния процес на „Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД , осигуряваща пряк достъп до перона на Летище София за товаро-разтоварни дейности. Посредством тази зона, пратките на DHL Express пристигат в зоната на сортиране директно от самолета. По аналогичен път пратките, обработени за изпращане, от терминала се товарят директно на самолета.

 На юг от халето е зоната за доставяне и зареждане на стоки от бусове и лекотоварни автомобили. От южната страна са разположени 3 бр. фингъри – PuD I (31,66 – 4,14 м.) , PuD II (31,66 – 4,14 м.)  и PuD III (22,65 – 4,14 м.), с 54 бр. ролетни врати за бусове с уплътнителни ръкави и претоварни мостчета. Фингърите са със стоманена носеща конструкция. Фасадите на халето и PuD I, PuD II и PuD III са облицовани с композитни панели NCS S 0580-Y10R .

Под терминала е изграден паркниг с площ 4342.71 кв.м., с 118 паркоместа. За пръв път обект, изграждан за DHL Express предвижда подземен паркинг, което води до специфично технологично решение за бетоновата плоча на кота ±0.00, така че да отговори на изискванията за товароносимост, приложими за всички обекти на световния лидер на логистични услуги. Подземният паркинг е изграден под основния обем на халето и административната сграда на кота -3,60. Основният достъп към паркинга се осъществява чрез една двулентова и една еднолентова рампа от южната страна на парцела. Чрез набраздяване на повърхността на настилката на рампите се осигуряват условия за удобство и безопасност на движението. В сутерена са проектирани съответните технически помещения – резервоар спринклер, помпено помещение, котелно помещение, дизел генератор, ГРТ, трафопост.

Административната сграда е изградена на 3 етажа, всеки с площ от 540 кв.м., като в рамките на терминала е разположен и мецанин с площ 530.88 кв.м., осигуряващ директен достъп на служителните до процеса на обработване и сортиране на пратките. Формата на сградата е правоъгълник с размери в основните направления 14,34 - 42,84 м. Конструкцията е монолитна стоманобетонна - колони, греди и плочи. Покривът е изграден от стоманобетонова плоча, бетон за наклон, защитен геотекстил, покривна хидроизолационна мембрана, топлоизолация XPS 140 мм., филтриращ геотекстил и тежка защита от промит речен чакъл  (т. нар. обърнат плосък покрив). Основният достъп към административната сграда е от изток – през входен вестибюл. Връзката между отделните етажи се осъществява посредством стълбищна клетка с асансьор. Кота +3,60 на административната сграда е привързана към кота + 4,50 на мецанина. Общодостъпност на средата от ниво +3,60м към +4,50м, съгласно изискванията на Наредба №4/2009г. се осигурява чрез мобилен стълбищен робот.

В административната сграда на трите нива са обособени офисни помещения - двустранно спрямо централноразположен коридор. Офис пространствата са решени изключително ефективно, съобразени същевременно със система за контрол на достъпа и предлагат гъвкавост на офис единиците, посредством система от вградени стъклени пана, която дава възможност да обособяване на самостоятелни зали за срещи, при необходимост. Паната са изпълнени от фирма – лидер в иновативните офис решения. Дизайнът на офис помещенията е предвиден така, че да осигурява естествена светлина във всички работни зони. Непосредствено до офис помещенията, предвидени за по-голям брой служители, са обособени т.нар. „зони за отдих“, а в рамките на офис простраствата са ситуирани и „зони за дискусия“, предвидени за работни срещи на служителите. Настилките на административните помещения са изпълнени от мокет и материали осигуряващи шумоизолация, с оглед постигане на оптимално ефективна работна среда за всеки служител, даваща възможност за обособяване на самостоятелни работни пространства. В този контекст е проектиран и изпълнен и окачен таван в офис-помещенията, изграден от акустични пана тип " Армстронг " 60x60 см., скрит монтаж, демонтируема система, L- стоманен завършващ профил. Санитарни възли, включително и за хора в неравностойно положение са изградени на всеки етаж. Фасадите на административната сграда са облицовани с композитни панели NCS S 1080-R .

 За контрол на достъпа до имота са изградени 2 бр. контролно-пропусквателни пунктове, със застроена площ 15 м2 всеки един. КПП 1, разположено в североизточния ъгъл на парцела служи за контрол на тежкотоварните превозни средства, а КПП 2 – в югозападния ъгъл служи за контрол на лекотоварни бусове. Осигурени са необходимите удобства за изпълняващите тази дейност като всеки от обектите е оборудван със санитарен възел и място за почивка.

Сградата е с постоянен режим на обитаване – 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата, предвид спецификата на дейността на DHL Express.

Прилежащите площи към сградата отговарят едновременно на изискванията за безопасност на територията на Летищен комплекс София, така и на изискванията за създаване на достъпна и безопасна среща. Достъпът на хора с увреждания е осигурен като входът към фоайето e посредством рампа, разположена непосредствено до 4 бр. места за паркиране. На територията на обекта са осигурени и 25 надземни паркоместа за клиенти и гости.

Логистичният център е ситуиран в непосредствена близост до оперативния перон на Летище София, с осигурен достъп до „зона въздух“, което дава ключово предимство за бързината на доставките, обстоятелство от изключителна важност за дейността на „DHL Express България“.

Новоизграденият обект е отдаден дългосрочно под наем от инвеститора и собственик „България Ер Меинтенанс“. Реализацията на този проект дава възможност логистичната база, изградена за „DHL Express България“ да се превърне в един от най-големите разпределителни хъбове за куриерски доставки и карго в региона.