СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради здравеопазване > ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОЛИКЛИНИКА - ГР.ШАБЛА

СГРАДИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОЛИКЛИНИКА - ГР.ШАБЛА

ИНВЕСТИТОР:

Община Шабла

КОНСТРУКТОР:

инж.Кръсто Маркулев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Парсек Груп ЕООД

АРХИТЕКТ:

Проектантско бюро А4, арх. Кристиян Маркулев

АДРЕС:

гр.Шабла, обл. Варна
ИНФОРМАЦИЯ

През изминалата година, фирма ПАРСЕК ГРУП ЕООД изпълни десетки проекти на територията на страната. Проекта за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Поликлиниката в гр. Шабла се нарежда сред най-значимите от социална гледна точка, изпълнени от фирмата през изминалата година. В една малка община, наличието на болница и спешна медицинска помощ е основен социален фактор, влияещ на демографската структура и от там на икономическия растеж на общината.

Обновяването на поликлиниката е основна стъпка в създаването на комфортната работна среда и привличането на повече и по-квалифицирани медицински лица, което от своя страна води до изграждане на доверие и създаване на спокойствие у жителите на града.

Обектът представлява сграда за обществено обслужване, поликлиника на два етажа и един вход с неотопляем сутерен, на която са въведени мерки за енергийна ефективност. Сградата е построена и функционира от 1984 година. Обитават я всеки работен ден 20 човека персонал. Сградата се използва като поликлиника и в нея са обособени работни, складови и санитарни помещения.

Преди въвеждането на мерките за енергийна ефективност сградата е притежавала енергийни характеристики, които определят принадлежността ѝ към клас на енергопотребление G. За подобряване енергийните характеристики на сградата е приложен пакет от пет енергоспестяващи мерки, след реализирането на които обектът принадлежи към клас на енергопотребление D.

Приложени са следните мерки за енергийна ефективност:

• Топлоизолация външни стени

Положена е топлоизолация от EPS с дебелина 60 мм. Топлоизолацията е положена от външната страна  върху нея - минерална мазилка. Коефициент на топлопроводност λ ≤ 0.034 W/m2K. Общата площ на стените на сутерена в контакт с външен въздух е 535,00 м2

• Топлоизолация покрив

Положена е топлоизолация над окачен таван от гипсокартон на метална конструкция или растерен тип „Армстронг”. Топлоизолацията е от минерална вата с коефициент на топлопроводност λ = 0.047 W/m2K. Топлоизолацията е с дебелина 80 мм. Общата площ на тавана  е 510 м2

• Подмяна на дограма

Подменена е еднокатна, с метални профили и единично стъкло и дървената двукатна дограма с такава от PVC профили и двоен стъклопакет с едно нискоемисийно стъкло с коефициент на топлопреминаване 1.60 W/m2K. Общата площ на подменената дограмата е 226,51 м2.

• Подмяна на осветление

Подменени са осветителните тела по помещенията. Луминисцентните осветителни тела (ЛОТ) са подменени с енергийно ефективни осветителни тела с луминисцентни лампи 14W/T5  с електронен баласт и запалване тип ЕПРА. Осветителните тела с  лампи с нажежаема спирала (ЛНЖ) се заменят с осветителни тела с енергоефективни лампи тип  14W/E27. Частично е преработена електрическата мрежа захранваща осветителните тела.

Подменена е цялостно дървената покривна конструкция и всички елементи на покрива - керемиди, обшивки, челни дъски, система от топло и хидроизолации. Топлинния източник е котелно на  течно гориво (нафта) – разположен в съседната сграда на Общинска администрация - гр. Шабла.                                               

ПРИЛОЖЕНИЯ: