СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Логистични и спедиторски комплекси > ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР КАРГО - ПАРТНЕР

ЛОГИСТИЧНИ И СПЕДИТОРСКИ КОМПЛЕКСИ

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР КАРГО - ПАРТНЕР

ИНВЕСТИТОР:

карго - партнер

КОНСТРУКТОР:

инж.Тодор Тодоров

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЮНГ ПРОЕКТ ООД

АРХИТЕКТ:

арх. Мария Попмаркова - ИНТ АРХ ООД

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Логистичният център на Карго Партнер е разположен в УПИ XVII – 961, кв.2, м. НПЗ Искър - Север – I,II и III части” с. Бусманци, Район Искър, Столична община.

Зоната е промишлена, с налична транспортна и инженерна инфраструктура.

Логистичният център е с РЗП 14 585 кв.м, състоящ се от:

  • Скалдово хале за високостелажно складиране
  • Хале за претоварване и препакетиране
  • Административен блок
  • КПП
  • Технически съоръжения и инфраструктура, необходими за функционирането на комплекса.

Проектното решение изпълнява заданието на Възложителя относно функционалните връзки между отделните технологични звена и администрация на логистичния център.

Разработени са три функционални и конструктивни модула, отделени помежду си с фуга: складово хале на един етаж, хале за претоварване и препакетиране на два етажа с товарен асансьор между етажите и административен блок на четири етажа с частичен пети етаж над основното вертикално комуникационното ядро.

И в трите модула, конструкцията е смесена – стоманобетонови фундаменти и колони, и метална връхна конструкция. В складовото хале и хале претоварване и препакетиране стоманобетоновата конструкция е сглобяема, а в административния модул - монолитна.

При разработването на проекта е поставен акцент върху функцията и архитектурата на административния блок, с оглед създаване на добра среда за работа и почивка на персонала.

На последното пето ниво на административния модул е предвидено пространство за почивка на персонала с открита тераса.

Архитектурата на комплекса е съобразена с функционалната и технологична специфика на логистичния център. Структурата е компактна с правилни геометрични форми и изчистени силуети. Като констраст на иначе чистите форми на отделните обеми е фасадата на административната сграда. Фасадата е структурирана от вертикални елементи през три нива, изпълнени от светло сива мазилка. Остъкляването на трите етажа е прекъснато с цветни пана от еталбонд. Вертикалността на входния обем на сградата е подчертан допълнително с дървена облицовка.

ПРИЛОЖЕНИЯ: