СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени сгради > ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ ПРОДАКШЪН

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ ПРОДАКШЪН

ИНВЕСТИТОР:

МУЛТИВАК България Продакшън ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Планекс Билд ООД,Микс-Констръкшън ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Добри Гатев

АРХИТЕКТ:

Ай Пи Ес България ООД, Арх. Августина Велева

АДРЕС:

Индустриална Зона – Божурище
ИНФОРМАЦИЯ

Обектът на Мултивак България - производствено предприятие за производство на детайли и компоненти за опаковъчни машини, разположено в набиращата скорост Индустриална зона Божурище, е замислен и създаден за хората. От функционалната програма на сградите до приложението на иновативни системи и материали, всичко е подчинено на основната ценност на компанията – екипът от служители и работници.

Проектът беше започнат в началото на януари 2016 година с интензивен обмен на идеи между проектантския екип на АйПиЕс и екипите на Мултивак в Германия, Австрия и България. Бяха поставени високи стандарти за качество на архитектурното изпълнение и инсталациите, подчинени на богатия опит и множеството реализирани сгради на компанията по целия свят. Основни изисквания към сградите бяха създаване на максимално комфортни условия за работната среда, както в производството, така и в офисите, използване на висококачествени решения, компактност на пространствата,  сдържана изисканост в интериорите.

Комплексът включва две сгради – основна сграда, в която са разположени производството и администрацията и социално-битова сграда, в която се помещават столова и стаи от хотелски тип за временно настаняване на специалисти, в процеса на обучение и гост лектори от чужбина.

 

Основната сграда е компактен обем, в предната част на която е разположена администрацията, ориентирана към главната улица, а непосредствено зад нея са производството, складовите и технически площи на предприятието.

 

Администрацията е на три нива и включва рецепция, представителен шоурум с демонстрационна кухня и зала за обучения, офиси на партера и първи етаж. Работните пространства са проектирани със стремеж за максимална отвореност и усещане за светлина и простор, със светла височина от 3.50м. Кабинетите на мениджърския състав са отделени от общите пространства чрез остъклени стени, с височина до окачен  таван и вградени щори. В заседателните зали на двете нива са използвани система плъзгащи преградни стени, които предоставят гъвкавост в начина, по който могат да се провеждат на срещи и презентации. Иновативния компонент в интериора е окаченият таван с вградена инсталация за отопление и охлаждане. Линейните осветители тела и вентилационните решетки са организирани във фугите между таваните пана, които следват осите на окачената фасада. Едновременно се постига приятен температурен комфорт без резки въздушни течения, повишава се качеството на акустиката и модерна визия в помещенията. Специално внимание заслужава „релакс“ зоната, разположена на най-високото ниво, където са разположени фитнес и бар със закрита и открита части. На юг двете пространства са с панорамен изглед към Витоша и озеленен покрив непосредствено пред плъзгащите фасадни пана, които позволяват помещенията да са изцяло отворени в топлите сезони. Всички нива са свързани с изцяло остъклен асансьор, заобиколен от транспарентно три раменно стълбище, изпълнено от ювелирни предварително изготвени греди от видим бетон и стъпала от единични гранитни плоскости, без вертикални части. Светлината, която прониква през остъкления покрив на стълбищната клетка завършва ефекта на прозрачност и лекота на пространството. Интериорите са изпълнени в елегантен строг стил с минимални цветови акценти в обзавеждането. В представителното пространство на шоурума е търсено индустриално излъчване с колони от видим бетон, полиран под от шлайфан бетон и видими инсталации.

Фасадата е изпълнена в комбинация от бял алуминий за плътните части и тъмно сиви дограма и автоматизирани щори, организирани в непрекъснат хоризонтален растер. В техническо отношение за фасадата са използвани решения с високи топлотехнически параметри.

 

Производството е разположено непосредствено до административната сграда  и е развито в еднопространствено хале с максимална светла височина от 9 м. Обособени са зони, в които са организирани машините следващи производствените линии. В пространството на халето има няколко помощни помещения – качествен контрол, работилници, санитарен възел и др. Архитектурните елементи са семпли, но функционални – предварително изготвени в заводски услoвия конструктивни елементи от видим бетон, шлайфана бетонова настилка, ограждащи стени от сандвич панели и покрив с послоен монтаж. Компонентите, които отличават производствената сграда и допринасят за уникалния комфорт на работната среда са линейното остъкляване от двете страни на сградата – приблизително една трета от цялата площ на фасадите и светлинните куполи, равномерно разположени в цялата площ на покрива.  Необходимостта от качествено естествено осветление произтича както от характера на производствения процес и продукт – фини детайли и изделия, така и от стремежа за внедряване на високоефективни решения за редуциране на потребяваната енергия.

 

Идеята за Социалната сграда е вдъхновена от фирмената политика на Мултивак да предоставя на служителите си максимално удобство в работния процес и да подава ръка на стартиращите работа, които идват от различни краища на страната в решаване на битовите им проблеми. Сградата е на две нива. В партера е разположена столова с капацитет от около 50 места за хранене с обособена част, оборудвана за приготвяне на храна. Забележително е внедряването на немски специализиран таван за професионални кухни с висок капацитет на отработване на въздуха над зоната за готвене, какъвто се инсталира за първи път в България. Над столовата се намират осем стаи от хотелски тип със семпло, но уютно обзавеждане за временно настаняване на служителите.

 

Цялостният процес от проектирането до реализацията на проекта отне две и половина години като предприятието бе открито на 6ти юни 2018 година. Интензивен, но вдъхновяващ период, който за екипа на АйПиЕс България беше кауза за безкомпромисно изпълнение от концепция до реализация. Мисията включваше цялостен EPCM – проучване, цялостно проектиране във всички фази, подготвяне на тръжни процедури, управление на проекта, контрол на качеството и др. Изключително близкото сътрудничество между клиент, проектанти, мениджъри и изпълнители на проекта във всеки един момент от процеса позволи изготвянето на висококачествен проектантски продукт, надграждане на първоначалните идеи и решения и удовлетворяващ краен резултат .

 

Технически показатели:

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА  :

Застроена площ:                                                         -     4380,00         кв.м

Разгъната застроена площ:                                        -     4436,80         кв.м

 

ОФИСНА СГРАДА 

Застроена площ:                                                         -     783,56 кв.м

Разгъната застроена площ:                                        -    1966,25 кв.м

 

СОЦИАЛНО-БИТОВА СГРАДА  :

Застроена площ:                                                         -        236,50 кв.м

Разгъната застроена площ                                         -       480,70 кв.м

 

СГРАДА ЗА ОХРАНА:

Застроена площ:                                                          -        19,36 кв.м

 

ЗРУ/ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ:

Застроена площ:                                                          -        8,80 кв.м

 

ОБЩО ЗА ПРОЕКТА:      

Застроена площ:                                                         -        5427,92 кв.м

Разгъната застроена площ:                                        -        6903,11 кв.м

Категория на обекта:                                  - IІI-та / за брой работещи между 100 и 200 /

 

 

Градоустройствени показатели:

 

ПРОЕКТНИ ЗА ЕТАПА:

- Плътност                         - 27,1 %                                             -КИНТ                  - 0,34

- Н корниз                         - 10.30м                                            -Озеленяване   - 47,05%   

 

Арх. Августина Велева

Част Архитектура

Инж. Добри Гатев

Част Конструкции

Инж. Илка Симиджиева

Част Технология/ ПБ

Инж. Райна Терзиева

Част ВК

Инж. Мартин Александров

Част ЕЛ

Инж. Любомир Ташков

Част ОВК

Инж. Светлана Михова

Част Газификация