СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

СГРАДИ КУЛТУРА И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ЦЕНТРАЛНА ЖП ГАРА ПЛОВДИВ

ИНВЕСТИТОР:

Железопътна Гара Пловдив ООД

КОНСТРУКТОР:

К-С Проектинженеринг ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БИАД – С ООД

АРХИТЕКТ:

арх. Любомир Петров

АДРЕС:

гр. Пловдив, бул. Христо Ботев, Централна ЖП Гара
ИНФОРМАЦИЯ

Сградата на Централна гара Пловдив е проектирана от италианския архитект проф. Мариано Пернигони, построена е за три години от 1905 до 1908 год. Проф. Пернигони /1857-1938 год./ идва в България от Флоренция. Той проектира няколко католически колежа в Пловдив, Варна и Русе, може да се предположи, че е поканен от Католическата църква.

Приемната сграда на гарата е проектирана по принципа на симетрията, с три ризалита и с барокова, богато орнаментирана фасада.

                Конструкцията е носеща с тухлени стени. Тухлите са били дарени от тухларната на Павел Калпакчиев. 90 % от постройките в Пловдив са изградени с тухлите на тази тухларна фабрика.  Подовите  конструкции са „пруски свод“.

                Северната фасада е главна фасада към предгаровия площад.

Пред южната фасада на перона на първи коловоз е изграден навес, вероятно непосредствено след изграждането на приемното здание на гарата. Навесът е със съхранена оригинална носеща конструкция, но с подменено покривно покритие (поцинкована ламарина в момента), водосточни тръби и е закрит отдолу с окачен таван тип „Хънтър – Дъглас”.

 Извършват се следните СРР дейности за възвръщане първоначалния вид на навеса:

  • Демонтира се окаченият таван
  • Чугунените колони и носещите ферми се почистват от напластяванията от бои и корозионни продукти
  • Подмяна на дървената обшивка по детайл
  • Улуците и водосточните тръби се подменят с нови по детайл, изготвен по стари фотографии
  • Възстановява се покритието от керемиди тип „марсилски”

                Концепцията за реставрация на фасадите включва идея за запазване и експониране в оригинал. Всички елементи ще се реставрират на място.                

 Реставрацията включва: разкриване на оригиналната повърхност от многобройни наслоявания; консолидация на структурата на оригиналния материал; оглед и оценка на връзката с основата; реконструкция на изцяло липсващи елементи със сходен по характер материал; експониране чрез нанасяне на трайно защитно покритие, съобразено с цветовото решение , изготвено съобразно оригиналния цвят.

          Гарата функционира 107 години. През този период са се извършвали множество преустройства и реконструкции. Основната идея на проекта е възстановяването на автентичния вид на сградата и възвръщане на оригиналните и функции.

След извършеното архитектурно заснемане и по задание на Възложителя е изготвен проект за адаптация на сградата.