СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Офис сгради > МНОГОФУНЦИОНАЛНА БИЗНЕС СГРАДА ГРАФИКС

ОФИС СГРАДИ

МНОГОФУНЦИОНАЛНА БИЗНЕС СГРАДА ГРАФИКС

ИНВЕСТИТОР:

Прографикс ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Явор Бошнаков

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Джи Пи Груп AД

АРХИТЕКТ:

„ЛП АРХ“ ООД; арх. А. Панов, арх. Л. Панова, арх. И. Манев, арх. И. Игнатов

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Сградата  се намира в сърцето на новообособилия се административно-търговски център на София, на една от основните входно-изходни магистрали – бул. "Цариградско шосе". В близост са налични спирка на метрото, автобусни спирки на градския транспорт. Автомобилният достъп е лек и ненатоварен, на минути път от летището и центъра на града. Всички тези фактори обуславят перфектното функциониране на зоната по предназначението й и предполагат развитието й като такава, с все по-обогатяващи се функции. Тя става желана локация за офиси, банки, заведения за хранене и търговия, и средище за жителите на района и града. Синергията от функции и услуги предполага устойчиво развитие на района и през следващите години.

Новата офис сграда "Графикс" е проектирана да бъде, освен хармонично продължение на горната тема - и най-модерният, отговарящ на всички съвременни изисквания и с хоризонт в бъдещето, обект.

Вътрешната динамика на детайла, на строгият обем, както третирането и аранжирането на елементите, на иначе "класическата" фасада от камък и стъкло, дават на проекта усещането за нещо ново, вълнуващо и в същото време строго и непреходно – един модерен "костюм", внушаващ респект и доверие и отговарящ на целите и дейностите, които ще обслужва.

Едрото членение на фасадата, големите витрини, едроразмерните каменни пана и липсата на формална декорация са тези които придават внушителен мащаб и правят сградата силно "присъстваща". Разместените плъти, под ъгъл на фасадната плоскост, в непроследим ритъм, внасят вътрешно напрежение с усещане за случайност и спонтанност, и правят, на пръв поглед напълно "дисциплинираната" фасада - неомръзваща и подлежаща на нов и нов прочит.

В композицията от пробиви в "разпаднатият куб", на най-видимото от главните посоки на достъп към сградата място - югоизточният ъгъл, е главният вход. Широкият пробив през две нива и подходът през стъпалата, издигащи нивото на входа до площадното пред-пространство, дават усещане за представителност и официалност, отговарящи на целите и предназначението на сградата.

Едроразмерната метална структура, подпираща обема над входа - внушителен с размерите си “X”, вплита в тектониката на конструкцията логото на сградата и е изведена от простата си конструктивна функция до символ на обекта. Видим от главните посоки, с контрастния си цвят и стъпване на нивото на посетителя, той става знаков за мястото, а сградата се превръща в нещо, с което всяка уважаваща се фирма с гордост би се идентифицирала.

 

Обща функционална организация по нива

Приземният етаж (G) съдържа приемна зона и рецепция, банков салон, кафене и шоуруми.

На търговският етаж (B) са разположени ресторант, фитнес, химическо чистене, козметичен и фризьорски салон. Към търговските обекти е осигурен достъп както от общите части на сградата, така и самостоятелен достъп отвън.

Офисните етажи (L1 до L7) съдържат отдаваеми офисни площи и прилежащи покривни тераси.

Подземният паркинг (етажи P1, P2, P3) е с общ капацитет 250 автомобила, включително 36 места за автомобили с газови уредби и 11 паркоместа, съгласно изискванията за достъпна среда за хора с увреждания. На подземните нива са обособени складови зони за отдаване под наем.

 

Технически и площни показатели

Застроена площ: 1415 кв.м

Надземна разгъната застроена площ: 11 100 кв.м

Обща площ на комплекса, вкл. подземните нива: 24450 кв.м

Отдаваема застроена площ: 11867 кв.м

Обща отдаваема площ, вкл. тераси: 13135 кв.м

Рентабилност на типовите етажни нива (отдаваема площ от общата площ на етажа): 88,80%

Капацитет на паркиране: 250 паркоместа

Капацитет паркиране: 1 паркомясто на 47.46 кв.м отдаваема площ

Капацитет на отдаваемите офисни зони:

9.1-11 кв.м на работно място (на база полезната площ на зоната)

Максимален капацитет на отдаваемите офисни зони (вкл. посетители):

6.4-6.8 кв.м на човек (на база полезна площ на зоната)

6,8-7,3 кв.м на човек (на база застроена площ на зоната)

Асансьори обслужващи отдаваемите зони: 6 броя със скорост 1.60 м/с, капацитет 1600 кг (21 лица), врати с ширина 1.30м и кабини с височина 2.60м

Предвиден е допълнителен автомобилен асансьор с товароподемност 4500 кг.

 

Конструктивни системи и материали

Конструкцията е от монолитен стоманобетонен скелет.

Носещите вертикални стоманобетонови елементи ще са шайби и колони от рамки за поемането на вертикалните сили и хоризонталните сили от вятър и земетръс. Поради застрояването на подземните нива близо до две от границите на имота и голямата дълбочина на фундиране, е изпълненена укрепваща конструкция с шлицови стоманобетонни стени.

Фундирането е върху фундаментна плоча.Сутерените на сградата са изолирани от подземни води, чрез изпълнение на комплексно решение за хидроизолационна вана на база битумни мембрани.

Фасадите са комбинация от алуминиево-стъклени окачени фасади, система фасадна дограма с прекъснат термоост и стъклопакети, и вентилируема облицовка от естествен камък (с включена топлоизолация от негорима минерална вата). Около външната метална стълба е изпълнена ажурна фасадна решетка със стоманена мрежа. Парапетите са стъклени, самоносещи се.

За всички покриви са предвидени паро-, топло- и хидроизолиране със съвременни строителни системи и материали, съгласно действащите нормативи за енергоефективност.

Отводняването на покривите е вътрешно, с покривни воронки с долно оттичане и електронагряване в тялото на воронката. При изпълнение на настилки от паваж са положени трансферни дренажни (линейни) решетки, позволяващи по-бързо отвеждане на повърхностните води до ниво дренажна мембрана и хидроизолация.

Външните настилки (рампи, стълби и алеи) около сградата, както и гранитните подове на дистанционери по терасите са изпълнени с електорнагряване за снеготопене.

Настилките по прилежащите зони на приземния етаж (G), са предвидени хоризонтални, без наклони – от плочи естествен камък върху HDPE дистанционери. Фугите между плочите са отворени, като наклоните са осигурени в подложните изолационни слоеве.

Преградните стени са от керамични тухли и щендерни гипсокартонови преградни и шахтови стени. В допълнение, в отдаваемите площи се предвижда прилагане на система за преместваеми (леки) офисни прегради, обособяващи работни зони и спомагателни помещения, монтирани между двойния под и тавана. Преградните стени между отдаваемите площи и между тях и общите части се изпълняват с основа съответната подова плоча и във височина – до бетонната плоча на горния етаж, за избягване на шумопредаване между зоните.

Стените на сухите помещения се завършват с машинна гипсова мазилка, гиспова шпакловка и боя на водна основа. Стените на мокрите помещения се завършват с хастарна мазилка и облицовка от технически порцелан.

В гаражните нива P1, P2 и P3 – в зони гараж и технически зони е изпълнен под по система шлайфан бетон с наклони към линейните отводнители.

В общите части на тези етажи, както и настилките на търговския етаж B (с изключение на тренировъчната зона на фитнеса) подовете са монолитни – циментова замазка и плочи технически порцелан.

В тренировъчната зала на зона фитнес се предвижда гумирана настилка, залепена към циментова замазка.

В сухите помещения на общите части и отдаваемите площи е приложена система повдигнат (двоен) под. В офисните площи завършващата настилка е мокет, а общите части – естествен камък.

Подовете на етажи G и офисните етажи от L1 до L7 осигуряват светла височина в обема на повдигнатия под от 13см за прокарване на вътрешно-офисните силнотокови разводки и структурно окабеляване.

Окачените тавани в отдаваемите офисни площи са система растерен окачен таван от минераловатни или гипсови плоскости. Светлата височина в отдаваемите зони е 3.00м.