СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Атракционни сгради > СПОРТНА ЗАЛА - ПОКРИТА ЛЕДЕНА ПЪРЗАЛКА BLACK SEA ICE ARENA

АТРАКЦИОННИ СГРАДИ

СПОРТНА ЗАЛА - ПОКРИТА ЛЕДЕНА ПЪРЗАЛКА BLACK SEA ICE ARENA

ИНВЕСТИТОР:

Ника Тур ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Янко Диамандиев Радев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Универсал Строй Консулт ООД

АРХИТЕКТ:

арх. Десислава Георгиева Василева

АДРЕС:

с.Кранево, oбл. Добрич
ИНФОРМАЦИЯ

Строежът представлява еднопространствена спортна зала, решена с метална конструкция, до която е добавена двуетажна монолитна обслужваща част.

Функционално сградата се разделя на спортна зала, със специален режим на климатизация и прилежащи обслужващи пространства - фоае, помещения за обслужване на външни посетители - магазин, гардероб, панорамно кафе, конферентна зала, санитарни помещения, и др., както и обслужващи помещения към основната дейност на залата - офиси, битови помещения, машинни и складови помещения. За осигуряване изискванията максимално улеснен достъп, както и за безопасна евакуация, в сградата са осигурени два основни вход- изхода за посетители - главен вход на приземно ниво, както и вход с външна рампа за второ ниво, осигуряващи директна връзка с трибуни и панорамно кафе. Освен тези изходи, на приземно ниво са осигурени още два вход-изхода, за достъп на обслужващият персонал и спортните отбори и екипи към тях - под най-високото ниво на рампата - в източна посока; както и директно от залата - на северозапад. За осигуряване техническото обслужване на сградата е осигурена възможност за транспортен достъп с едрогабаритна техника, чрез вход през обслужващо техническо помещение за ролбата, на западната фасада на сградата, в ляво от главният вход.

Разгледано по етажи, разпределението на залата включва:

На приземен етаж - главен вход за посетители, гардероб, магазин, офис, санитарни възли, помещения за треньори и съдии, съблекални отбори, лекарски кабинет, помещение за ролбата, техническо помещение, ЕЛ табло, както и основното съоръжение на сградата - зала с ледената пързалка.

На втори етаж, са предвидени: стълбище, конферентна зала, кафе бар със склад, санитарни възли, обслужващи складови помещения, трибуни с техническо помещение-оператор, въздух над игрално поле.

Като брой посетители сградата е оразмерена при следният капацитет: места за сядане за 400 човека; персонал - максимум 20 човека; отбори и екипи към тях - 50 човека. Общо посетители в спортната зала при пълни кафе и конферентна зала 470 - 500 човека.

Конструкцията на сградата е смесена - стоманобетонови основи и стени, метални колони и покривна конструкция, с довършителни работи от фасадни и покривни панели на основната зала и монолитна обслужваща част. За оформление на цялостен архитектурен облик на сградата се прилага втора окачена фасада, с комбинация от плътни и прозирни елементи и допълнително ефектно осветление.

Строежът е ТРЕТА категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3 в от ЗУТ.

Градоустройствени показатели:

Застроена площ - 2 706м2

Втори етаж    -   654м2

Разгъната застроена площ - 3 360 м2

Площ на имота  - 3 333 м2

 

За гарантирано синхронно координирано функциониране на всички системи в различни режими на работана ледената пързалка е изградена система за сграден енергиен мениджмънт ( Building Management  Systems – BMS ). Системата осигурява съвместна координация във фунционирането на всички системи и съоръжения ( топлина, студ, климатизация, вентилация и отопление на сградата). BMS осигурява централизиран мониторинг и управление на всички съоръжения, за повишаване ефективността при експлоатация на сградата. Отпадната топлина при работата на системите и съоръженията не се изхвърля в атмосферата, а се използва за отопление на топлата вода,помещенията и басейните в комплекса.

Доставчици:

  1. Бетон – „КУЛ“ ООД, Варна
  2. Гипскартон – „Сен-Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД – Костинброд
  3. Термопанели – „Метекно България“ АД – Плевен
  4. Топлоизолация – „КНАУФ Инсулейшън“ – Германия
  5. Резервоари за вода – ROCA sanitario, S.A., Испания
  6. Специално подово покритие за трибуни – МТМ – Варна
  7. Електро инсталации – „Шнайдер Електрик България“ ЕООД – София
  8. AST – технологично и климатично оборудване

ПРИЛОЖЕНИЯ: