СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ЛОГИСТИЧНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ЕДРОПЛОЩЕН ХИПЕРМАРКЕТ КАУФЛАНД

ИНВЕСТИТОР:

Кауфланд България ЕООД енд КО КД

КОНСТРУКТОР:

Виолета Цекова Цекова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Планекс ЕООД, гр. Варна

АРХИТЕКТ:

Фен Ко Дизайн ЕООД, гр. София

АДРЕС:

гр. Варна
ИНФОРМАЦИЯ

Kaufland България избра Варна за домакин на най-модерния си хипермаркет в страната. Новооткритият на 11 октомври обект е четвърти за морската столица, но първи в България, изграден по изцяло нова концепция. Хипермаркетът се намира в близост до стадион "Варна" на бул. "Осми приморски полк“. 
Какво представлява новият хипермаркет?
Обектът е разположен в урегулиран поземлен имот в ж.к. „Бриз-юг”, гр. Варна. 
Застроената площ на хипермаркета е 7 453 кв.м, а общата разгъната застроена площ е 14905 кв.м. Озеленената площ е 4347 кв.м. Сградата на хипермаркета е разположена централно в регулирания имот и е развита на две нива. Поради денивелацията на терена североизточната страна и части от северозападната и югоизточната страни на сградата са вкопани, като в тези зони второто ниво е на нивото на терена.
Разпределение на сградата на първо ниво
На разположение на клиентите на ниво 0 е отворен паркинг със 188 паркоместа. Клиентите, избрали велосипед като превозно средство, могат да го оставят в заделените за целта 12 броя велосипедни паркоместа. На това ниво са осигурени и технически помещения за хипермаркета. За достъпа на клиентите ни до нивото на търговска площ са на разположение два броя травелатори, по един за нагоре и за надолу, стълбищна клетка и асансьор за хора в неравностойно положение.
Разпределение на сградата на второ ниво
Входната зона включва главен вход за клиенти, входно антре с банкомат, пасаж, санитарни възли за посетители – мъже, жени, хора с увреждания, стая за почивка с легла, помещение за повиване на бебета и помещение за видеотехника. Пасажът е по цялата ширина на сградата и обслужва зоната за информация, входа на търговското помещение, зоната около касите и концесионерите.
В търговските площи и зона около касите влизат главното търговско помещение – магазин на самообслужване, помещение за подготовка и продажба на хлебни изделия, щанд за продажба на месо, колбаси, сирена, риба, зоната около касите и помещения за концесионери. Общата търговска площ на хипермаркета е 3907 кв.м. В помещенията за концесионери са обособени аптека, сладкарница, заведение за бързо хранене, магазин за продажба на печатни изделия, магазин за телекомуникационни стоки и услуги. 
Складовата зона включва складове, подготвителни помещения и хладилни помещения. Техническите помещения са разположени в североизточния ъгъл на сградата, с директен вход отвън. Рампата за зареждане и помещението за отпадъци са разположени на източната фасада на магазина. Те са извън основния обем на магазина, но е неразделна част от складовата зона. 
 
Енергоспестяващи концепции, защитаващи околната среда
Четвъртият хипермаркет в морската столица е изграден и с грижа към природата. Фасадното решение е от най-висок енергиен клас, а озеленяването около хипермаркета достига 30%, което подчертава последователната политика на Kaufland България за грижа към природата.
Осветление
В целия хипермаркет (търговска зала, социални помещения, склад, паркинг) се използва енергийно ефективно LED осветление. Постигат се около 30-40% икономия  на електро енергия, в сравнение с обикновеното луминисцентно осветление, като по този начин се намаляват вредните емисии на въклероден двуокис в атмосферата и се повишава качеството на светлината. Използвана е и нова концепция за акцентно осветление, към различните стокови групи, с което се създава по-добра и приветлива атмосфера за пазаруване. Във всички хладилни витрини и фризери се използва LED осветление като по този начинн загубите на хладилна енергия значително се намаляват и се икономисва електро енергия.
Комбинирано отопление и охлаждане
По пример на редица други свои обекти и тук е внедрена система за комбинирано отопление и охлаждане, която допринася за намаляване на вредните емисии.
Подовото отопление и охлаждане на хипермаркета използват отпадната топлина от хладилната инсталация. Чрез този тип отопление изцяло отпада необходимостта от използване на фосилни горива като газ или нафта за отопление. През зимата хипермаркетът се отоплява от циркулираща топла вода в подовата тръбна инсталация. През летния сезон се охлажда отново чрез същата подова тръбна инсталация, но този път към нея се подава охладена вода, която се получава отново от хладилната инсталация.
Отпада необходимостта от закупуване и инвестиране на средства за първоначален монтаж, присъединяване към газопреносната мрежа и последваща поддръжка на котел, горелка, абонатна станция на ТЕЦ. Изцяло отпадат отделяните в атмосферата вредни вещества, закупуването и поддръжката на водоохлаждащ агрегат, което от своя страна води и до намаляване на шумовото замърсяване през лятото. Не се изграждат шумоизолиращи стени около агрегата. Огромно подобрение е, че отоплението и охлаждането чрез подова тръбна инсталация позволява да се постигнат различни температури на въздуха в един отопляем обем. Цялата система подлежи на централно управление – мониторинг. Параметрите на системата се наблюдават и контролират, за постигане на най-оптимална работа на инсталацията..
Внедряване на най-ефективната в световен мащаб хладилна инсталация с хладилен агент въглероден двуокис
Новият хипермаркет във Варна е и с тестова система Ejektor към хладилната инсталация, която ще допринесе за намаляването на използваната хладилна енергия с допълнителни 15 процента.
Обръщаме внимание на факта, че от 2020 г. ще е забранено използването на хладилния агент фреон, както в промишлените сгради, така и в домашни условия. Kaufland България вече започна със заместването на фреона с неутрален хладилен агент, като по този начин запазва политиката си на отговорност към околната среда.