СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени, логистични и търговски сгради > ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ ОСРАМ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ЛОГИСТИЧНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ ОСРАМ

ИНВЕСТИТОР:

Осрам ЕООД, Управление на проект, представител на инвеститора "Дрес и Зомер" ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кордел България EAД

КОНСТРУКТОР:

Чавдар Панев - проектантско бюро

АРХИТЕКТ:

“ЕР ТЕ Консулт” ООД , арх. Радко Тодоров

АДРЕС:

гр. Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Представяне на производствена сграда на фирма ОСРАМ в Пловдив
Местоположение: Сградата се намира в Пловдив 4199, община Марица, с. Труд, местност Кошовете кв. 225, № 879 / в новоизграждаща се промишлена зона.
Параметри на сградата: Сградата представлява еднокорабно здание, с обособени две части - едноетажна производствена с РЗП 16.000 кв.м. в която е вграден двуетажен административен тракт и двуетажна офисна част. Изградени са и спомагателни помещения – Пропусквателен пост и сграда за охраната, помпена станция, както и външни инсталации – трафопост, навеси за отпадъци, азотно стопанство. Общ брой на персонала – 900 човека, като са осигурени необходимите битови помещения и столова с кухня за 300 места.
Архитектурни решения: Сградата е решена максимално рационално с обособяване на отделни зони, обслужваща на север, складова на изток, производствена на запад и офисна на юг, като по този начин максимално се използват изложенията за осигуряване на необходимата осветеност. Всички помещения,с изключение на специализираните, са решени като свободно отворени с възможност за преустройство на работни места, производствено и складово оборудване, като е предвидена възможност за разширение на предприятието в източна посока. Осигурени са всички необходими условия за труд – съблекални със санитарни помещения и бани, лекарски кабинет със стая на жената, столова за 300 места с кухня, автомати за кафе, напитки и закуски, необходими паркинг места. Във всички офисни помещения освен принудителна е осигурена и естествена вентилация посредством отваряеми прозорци, които са изпълнени със слънцезащитни стъкла и допълнителни щори. При изпълнинието на обекта са използвани материали с високо качество, видно от приложения списък на използваните материали, като за ефективна поддръжка на сградата, номенклатурата е сведена максимум до два вида продукти от група , например гранитогрес един тип за вътрешна употреба с еднакви размери и втори тип за външна с еднакви размери. Фасадните решения се характеризират със семпли изчистени промишлени общи фасади във светлосиво и акценти ,подчертаващи фирмената идентичност – частична облицовка на административната част, ефектни светещи рекламни надписи във фирмения оранжев цвят. Допълнителен ефект дават и всички външни метални съоръжения, които са изпълнени от горещопоцинковани метални конструкции, което допринася за олекотяването на визията. Разположението на предприятието спрямо магистрала Тракия и ефектното нощно осветление , правят сградата ясно забележима за пътуващите.
При строителството е обърнато особено внимание на енергийната ефективност на производството - използваните решения за стените и покрива, позволяват  топлопроводимоста им да е  значително по ниска от приетите граници. Цялото количество отработен въздух в климатичните камери преминава през противотокови рекуператори с висок коефициент на отдаване на енергията. При работа на компресорите се използва dry cooler и получената енергия се използва за отопление и загряване на вода. Цялото осветление е изпълнено с LED осветители с ниска консумация на енергия, съчетано с автоматизирана система, отчитаща наличието на персонал и управляваща осветлението. Изградена е ВMS / ЕMS система, показваща разхода на енергия -топлинна и елктро по части от сградата, машини , табла и единични други консуматори. Всичките тези мерки при строителството позволяват при дейноста на предприятието значително да се намалят разходите за енергия, респективно имат положителен екологичен ефект.
Конструкция на сградата: Производствената част е сглобяема стоманобетонова конструкция , с отвори 20 на 12м, с ограждащи стени от 14см. минераловатни панели и покрив от ЛТ ламарина с 16 см.изолация от минерална вата и 1,5 мм PVC изолационна мембрана. Офисната част е монолитна стоманобетонова конструкция  с ограждащи стени от 14см. минераловатни панели, окачена алуминиева фасада и покрив с 16 см. изолация от минерална вата и 1,5 мм PVC изолационна мембрана. Фундирането на двете сгради е върху плоски единични и лентови фундаменти. Настилката в производствената част и армирана с мрежи и фибри стоманобетонова шлайфана настилка с 90см. трошенокаменна основа. Спомагателните сгради са със стоманобетонова или метална конструкция.
Бетон – Хидробетон ООД , клон  гр.Пловдив
Стоманобетонова конструкция  - Боруй АД      Стара Загора
Ограждащи минераловатни панели и ЛТ ламарина  -  RUUKKI
P V C    мембрана  -  SIKA
 
Вътрешни довършителни работи: В производствената сграда, поради спецификата на чистото производство на електроника, подовете в работните помещения са изпълнени с антистатично ESD PVC покритие, а в останалите спомагателни помещенияи складове от повърхностно обработена импрегнирана шлайфана бетонова настилка. В офисната част подовите настилки са от гранитогрес – в спомагателни помещения и линолеум в офиси, коридори и столова. Стените на цялата сграда с боядисани с латекс, спомагателни помещения с фаянс по стени. Таваните в офисните части са изпълнени с окачени тавани с висока звукопоглъщаемост, в останалата производствено складова част е видима ЛТ ламарина. В част от производствените помещения е монтирана шумозаглушителна изолация на тавана.
ESD   P V C   покритие  - DLW 
Линолеум - GERFLOOR
Гранитогрес  -   VITRA
Боя латексова - BRILUX
Конструкция гипсокартонни стени  - KNAUF
Метални врати  - NOVOFERM
Алуминиева дограма и окачена фасада – ETEM/ RAYNAERS 
Асансьори – KONE
Двоен под - LINDNER
 
ОВКИ инсталации: Поради спецификата на производството – необходимост от чисти помещения, сградата в частта на работните и административни помещения е изцяло климатизирана с поддържане на постоянна на температура и влажност, като са използвани климатични камери с рекуперация на отработения въздух. Основен енергиен източник е природен газ,доставян по новоизградено трасе ,като са монтирани 2 бр. водогрейни котли и бойлери за топла вода, а като допълнителен източник се използва топлината от free-cooling система за охлаждане на компресорите. Охладителната мощност се осигурява от 2 бр. електрически чилъри. Системата в производствената част е канална, в останалите помещения се използват таванни тела – за вграждане в административната част и окачени тип HOVAL в останалите. Управлението на системата е през общата интегрирана ВMS / ЕMS система на сградата, със следене на разходите на топлинна енергия по отделните обособени части от сградата.
Водогрейни котли и топловъздушни апарати  - HOVAL 
Климатични камери  - ТАНГРА
Въздуховоди и решетки  - АТАРО КЛИМА
Чилъри -  CLIVET
Помпи - WILO
 
Електро инсталации: Сградата е с най-висока степен на осигурено ел. захранване, понеже е производстово с непрекъснат процес. Трафостанция със схема на свързване N+1, втори независим източник – ДГ и опционални ДГ-ри. Енергийната ефекивност е търсена като за производство от високо ниво, компенсация на загубите в реактивна енергия  БМС – контрол и енеркиен менижмънт на всички инсталации. Вискоко ефективно LED осветление и системи за локално и централно енергоспестяване. Системи за пренос и разпределене на ел. енергията с ниски загуби. Системи за сигирност съсгласно изискнаванията на VdS и EN. Интеграция в БМС на всички системи от силото захранване и DMS. 100% контол на достъпа. Газово гасене на ЕЛ опасните, както и ел. помещенията 
Изграден е собствен трафопост с 4бр.клетки,захранван по 2бр.новоизградени външни кабелни електролинии. Осветлението е LED , с автоматично управление и интегрирано евакуационно осветление ,силовото захранване за производството е през токови шини ,монтирани на тавана , за останалата част конвенционално . Изградени са всички необходими слаботокови системи – контрол на достъп , оповестяване, пожароизвестяване, вътрешнасистема за пренос на информация, усилване на телефонни сигнали, видеонаблюдение, ВMS/ ЕMS система . Управлението на системата е през общата интегрирана ВMS/ ЕMS системата на сградата, със следене на разходите на топлинна енергия по отделните обособени части от сградата.
Трансформатори  - LEGRAND
Електротабла  - SCHNEIDER
Генератор -CUMMIMS
Силови шини -  LEGRAND
Осветителни шини - ZUCCINI
Скари – OBO BETTERMANN
BMS -SIEMENS
Компютърна мрежа  -  RAIHLE&DE-MASSARI
 
ВиК инсталации:  Системата на канализацията е разделна битова и дъждовна. Изградена е собствена пречиствателна станция с каломаслоуловители  и отвеждащи тръбопроводи до отводнителни канали в района. Изграден и нов захранващ водопровод с дължина 1800м., необходимите резервоари за нуждите на спринклерната система и противопожарни хидранти, като същите са резервирани със система от сондажи. 
Тръби - PIPE INDUSTRIAL
Санитария - IDEAL STANDART
Помпи -  WILO
Бетонови елементи - RELIX VIBRO
 
Други системи: Изградени са за нуждите на производството система за сгъстен въздух с компресорно, система за азот с резервоар, спринклерна система с помпено, отговаряща но изискванията на стандартите на VdS, системи за взривозащита в 2 бр. работни помещения, системи за въздушно гасене в 4 бр. помещения.
Компресори - ATLAS COPCO
Сгъстен азот  - LINDE
Спринклерна система - BORADI
Спринклерен резервоар – HICHBERG
 
Пътища и вертикална планировка: За нуждите на проекта е изграден 1 км. нов общински път и рехабилитиран 0,6 км. съществуващ. Изградена е цялостна вертикална планировка с необходимите зелени площи, вътрешни пътища, места за паркиране и обръщала за служебните автобуси, огради, портали и бариери.
Пътни елементи - SEMELROCK
Ограда -  BETAFENCE
 
Комуникационни и инженерни  решения: С развитието на проекта се създават предпоставки за цялостно развитие на зоната около него . При строителството са изградени и рехабилитирани 1,6км. общински пътища, пригодени за средно тежко движение, изграден е и предаден за ползване от Община Пловдив, респективно ВиК Пловдив 1,5км водопровод с диаметър ф200 и ф160 мм, както и разделна дъждовна канализация ф600 -480м и битова такава ф 300 също 480м .Изградени са и са предадени в собственост на EVN 4,3км електрокабелни трасета 20 кВ с възможност за пренос на 16 МВт мощност. Изградени са 900 м. газопровод и 500м. кабелни телекомуникационни трасета - като всички комуникации осигуряват развитие на зона надхвърляща 1.000 декара, като осигурява нормален транспортен достъп и комуникации. Изградените пречиствателна станция за битови води и каломаслоуловители, гарантират, че отпадните води от предприятието няма да замърсяват речната система на р.Пясъчник.