СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени, логистични и търговски сгради > ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПЕЧАТ НА ГЪВКАВИ ОПАКОВКИ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ЛОГИСТИЧНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПЕЧАТ НА ГЪВКАВИ ОПАКОВКИ

ИНВЕСТИТОР:

Интрама Инвест ЕООД

КОНСТРУКТОР:

Сглобяема стоманобетонна конструкция – Инж. Васил Тодоров / Монолитна конструкция – Инж. Емил Цаков

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Сглобяема стоманобетонна конструкция – Кастело Прикаст ООД / Монолитна конструкция – Миг Инженеринг ЕООД

АРХИТЕКТ:

Вамос ООД

АДРЕС:

местност Селски ливади, гр. Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Описание
Сградата е с РЗП 7192кв.м. и е „Първа категория“ по смисъла на чл.137 от ЗУТ. На кота +0,00 са разположени основните производствени помещения: „Екструдери 1“ със  светла височина 20,00м; „Екструдери 2“ е със  светла височина 13,00м; „Конфекция“ със  светла височина 8,00м; „Печатница“ със  светла височина 8,00м. Складовите помещения са със светла височина 8,00м. и са ситуирани от северната страна на производствените помещения – склад гранула, склад експедиция и склад ролки.
В помещение „Екструдери 1“ е разположен мостов кран с товароподемност 10т. От източната страна на „Екструдери 1“ е разположена сграда с монолитна конструкция за „Трафопост“.
В обема на помещение Екструдери 2“, в западната част, е изпълнена монолитна  конструкция на две нива /Първо ниво - работни помещения за технолози; Второ ниво – Лаборатория/ и монолитна конструкция на четири нива в източната част /Първо ниво -помещение Работилница с офис; Второ ниво - съблекалня жени със санитарни възли и стая за отдих; Трето ниво -  съблекалня мъже със санитарни възли и стая за отдих; Четвърто ниво – Зала за обучения/. Всички помещения са съобразени с технологията на работа.
В обема на помещение „Печатница“ е изпълнена метална конструкция с термопанели за помещение „Сушилня“ /в западната част/ и метална конструкция с панели на две нива за помещение „Склад Мастила“. 
В западната част на сградата над коридора е изградена монолитна конструкция за офисната част с помещения за офиси, зала за срещи, стаи за почивка и санитарни възли. До второто ниво с офиси се стига посредством две стълбищни клетки от коридора. 
 
Изпълнение и материали
Сградата е изпълнена чрез смесена конструкция: сглобяема стоманобетонова и монолитна конструкции. Сглобяемата конструкция е със стоманобетонови, предварително изработени фундаменти, колони, греди и покривни панели за производствените и складови площи. Стените отделящи производствените от складовите помещения са брандмауери - изградени от панели окачени на конструкция с клас на пожароустойчивост EI-120 минути. Стените отделящи склад от склад, производство от производство са изградени от интериорни панели на метална конструкция с клас на пожароустойчивост EI-60 минути. Подовата плоча на кота +0,00 в производствените и складови помещения на сградата е от 20см дисперсно армирана подова настилка., обработена с индустриална подова заливка на полиуретанова основа. 
Външните фасадни стени са изпълнени от термопанели на носещата метална конструкция. Фасадната дограма е алуминиева, с прекъснат термомост.
Покривът е плосък с предварително напрегнати стоманобетонови греди тип „Акуориус“ с топлоизолация и хидроизолация. Покривното осветление е разположено между стоманобетоновите панели и е съставено от полиестер, въздушен слой и поликарбонат, позволяващо постигане на много добра естествена осветеност на производствените помещения.

ПРИЛОЖЕНИЯ: