СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Болници > УМБАЛ СОФИЯМЕД, ТЯЛО Г

БОЛНИЦИ

УМБАЛ СОФИЯМЕД, ТЯЛО Г

ИНВЕСТИТОР:

Изток Плаза АД

КОНСТРУКТОР:

инж. Д. Димитров

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заводски строежи, ПС- Пазарджик ЕАД

АРХИТЕКТ:

арх. Веселин Отонов, Топ Арх ЕООД

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

Новият медицински корпус на Университетска болница „Софиямед“- тяло Г бе открит официално на 9 май 2017 г. по случай 5-тия рожден ден  от откриването на медицинския комплекс. Той е на 6 етажа и е свързан с медицинския блок на бул.“Г.М.Димитров“ № 16, чрез топла връзка на всички нива. Сградата е построена съобразно всички утвърдени инжинерни и архитектурни стандарти, и съчетава най-съвременните енергоефективни решения и модерен интериор и комфорт съобразен с всички медицински изисквания. Енергоефективността на сградата е постигната чрез високотехнологично решение за окачена фасада и стъклопакети, които постигат отлични топлотехнически характеристики.

В новото тяло „Г“, както и досега в останалата част от медицинския комплекс „Софиямед“ се развива медицина от най-високо ниво, отговаряща на утвърдените световни медицински стандарти.

Новият сектор предлага възможност на пациентите да се лекуват и при най- луксозните условия. Това ще се случва в апартаментите, които са част от новоизградения  ВИП сектор в новата сграда, намиращ се на ет.4. Апартаментите са оборудвани с дизайнерски мебели, Led телевизори Samsung, климатична инсталация и луксозни бани.

Тяло „Г“ на „Софиямед“ разполага с изцяло нов операционен блок, който се състои от 6 операционни зали, които са свързани с топла връзка с операционния блок в сектор В. Той е оборудван с апаратура от най-висок клас.

Новоизграденият корпус разполага общо със 140 болнични легла, разпределени в 5 болнични отделения- по детски болести, нов сектор по неонатология, ушно, носно, гърлени заболявания, гастроентерология, хирургия на ръка и реконструктивна хирургия, съдова хирургия. В новия сектор има разкрити лекарски кабинети, част от ДКЦ „Софиямед“, както и  модерни и интерактивни зали за обучение на студенти.

Тяло  „Г“  се намира непосредствено до  тяло „В“  на УМБАЛ „Софиямед“, като на нивото на приземния етаж е осигурен проход за преминаването на  линейки и  автомобили към спешното отделение на болницата.

Сутерен, ет.0

В сутерена са разположени стерилизацията и пералното на болницата. В зоната за стерилизация се намира помещение за приемане и съхранение на нестерилни материали, контаминирана зона за грубо почистване и измиване на инструменти и материали, деконтаминирана зона, зона за пакетиране и етикиране, деконтаминирана нестерилна зона и стерилна зона, както и експедиция и складове за стерилизирани материали, помещение за апаратура,  допълнителни складове и обслужващи помещения. В зоната определена за пералното помещение е проектирано перално, склад за перилни препарати, склад за мръсно бельо, склад за чисто бельо и стая за гладене и сгъване. Приемането на мръсното бельо се осъществява през шахта обслужваща се извън сградата. Така проектираното приемно към пералното позволява лесен доспъп от двора и възможност за обслужване на всички корпуси на болница „Софиямед“. Чистото бельо и стерилизираните материали се  експедират от вътрешното стълбище на тяло „Г“

1eт.

Намират се 6 броя лекарски кабинета, част от ДКЦ „Софиямед“, 2 зали за обучение, административен кабинет, санитарен възел за персонала и санитарни възли за посетители, помещение за сървър. Срещу главния вход в сградата е разположена рецепцията. Сградата се обслужва от два асансьора и две стълбища.

Ет. 2

Намира се отделение по гастроентерология, което разполага с 27 болнични легла разпределени в 9 стаи, 4 лекарски кабинета, 2 манипулационни, стая за сестри и сестрински пост, санитарен възел за персонала, изливно помещение, разливен кухненски офис.  На етажа са ситуирани и зали за горна и долна ендоскопия, както и зала диагностициране и лечение за ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография(ЕРХПГ).

Ет.3

Този етаж представлява отделение по детски болести и прилежащ сектор по неонатология, част от отделение по акушерство и гинекология. Разполага с лекарски кабинета, манипулационни – септична и асептична, стаи за сестри и сестрински пост,  13 болнични стаи с по 3 болнични легла, санитарен възел за персонала, изливно помещение, разливен кухненски офис, стая за санитари, превързочна и стая за  медицински секретар.

Ет.4

На етажа е разположено отделение по ушно-носно-гърлени болести-2 лекарски кабинета, 2 манипулационни - септична и асептична, стая за сестри и сестрински пост,  11 болнични стаи с по 3 болнични легла, една интензивна стая с 4 легла за след оперативно наблюдение,  санитарен възел за персонала, изливно помещение, разливен кухненски офис, стая за санитари, превързочна и стая за  медицински секретар.

На етажа се разполага и ВИП крило с луксозни апартаменти и прилежащи към него манипулационни, стаи за сестри и др. помощни помещения.

Ет.5

Намира се отделение по съдова хирургия с два лекарски кабинета, зала за изследвания, манипулационна, стая за сестри и сестрински пост, 7 болнични стаи с по 3 болнични легла, санитарен възел за персонала, изливно помещение, разливен кухненски офис, стая за санитари.

Ет.6 На този етаж е обособен операционен блок с шест операционни зали, санитарен пропуск със съблекални, санитарен възел, стая за почивка. Разполага с  общи помещения за подготовка на екипа между две отделни операционни зали. Склада за стерилни материали също е общ за операционните зали. За отпадъците е предвиден „мръсен“ коридор и място за складиране  преди изхвърлянето им. Проектирани са стая за писане на протоколи, стая за събуждане с 3 легла, стая за преданестезиологична подготовка пациенти, експресна стерилизация, складове и помощни помещения.

Тяло „Г“ на УМБАЛ Софиямед е напълно климатизирано, през зимния период е осигурено отопление на помещенията със средна температура 22⁰С, през летния период охлаждане при средна температура 26⁰С, като операционните зали на температура 22⁰С. Топлоносител е топла 45-40⁰С/студена 7-12⁰С вода от централната климатична инсталация на болницата, базирана на водоводни водоохлаждаеми термопомпени агрегати, използуващи екологичен фреон и сондажна вода от дълбоководни сондажи. Поради голямото разстояние между помещението на водоохлаждащите агрегати и колекторните разпределителни групи на блок Г, връзката е осъществена от подземна полибутенова топлоизолирана двойна тръба с пренебрежимо малки топлинни загуби.

Основните климатични тела за климатизация на болничните стаи са конвектори таванен монтаж с облицовки и без облицовки, монтирани на тавана пред входните врати, като тръбната разводка и кондензни линии са прекарани по коридорите.

Самите коридори са климатизирани топловъздушно посредством климатични блокове на всеки етаж с високоефективна рекуперация при подаване на 100% пресен въздух. По този начин коридорите са постоянно проветрени, като частично се проветряват и болничните стаи, посредством смукателните вентилатори на сервизните помещения.По този начин са климатизирани и сервизни помещения като стерилизация, перално и гладачно.

Операционните зали са с автономна топловъздушна климатизация. Всяка операционна е снабдена с климатична инсталация, базирана на 100% пресен въздух, високоефективна 84% рекуперация въздух-въздух, канални климатични инверторни термопомпени агрегати „ Дайкин“ . Климатичните инсталации на операционните са с тристепенна филтрация на въздуха тип G4, F7, HEPA 14. Климатизацията на коридорите е на база VRV климатична система.

При така организарана климатизацията е с ниско  енергопотребление, високоефективна е, поради връщане на над 82% от енергията на изсмуквания въздух, 100% пресен въздух, при което се осигурява целогодишно комфортни условия на болните и болничния персонал .

На територията на имота на УМБАЛ „Софиямед“  са изградени площадка  за съхранение на битовите отпадъци и площадка за опасните отпадъци. Изхвърлянето на двата вида отпадъци е почасово организирано от всички отделения на болницата.

Новоизградената сграда разполага общо с 140 болнични легла, за които са осигурени необходимите паркоместа.

Сграда: УМБАЛ "Софиямед", тяло "Г" е разположенo на бул. „Г.М.Димитров“ № 16, на изключително комуникативно и леснодостъпно място, изцяло осъществяваща своята дейност в услуга на здравето за пациенти и граждани на гр. София и страната.

Разгърната застроена площ със сутерен   5683м2