СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ОФИС И КОРПОРАТИВНИ СГРАДИ

БСР СГРАДА 2

ИНВЕСТИТОР:

БСР София АД

КОНСТРУКТОР:

Проф. д-р. инж. Костадин Топуров

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кордеел България EАД

АРХИТЕКТ:

Планинг OOД, арх. Илиан Илиев

АДРЕС:

гр. София
ИНФОРМАЦИЯ

Комплексът БСР се намира в м. "Христо Смирненски - Слатина", район „Слатина”, непосредствено до търговски център SKY CITY – зона, с бурно развитие и добра комуникационна и обслужваща инфраструктура. В настоящия момент проектът за сграда 2 се явява преработка на проект за офисен комплекс състоящ се от 5 сгради, които започна реализирането си през 2008г. От замисъла за комплекса се осъществи една от сградите – сграда 1, което пък ни даде възможността, години по-късно да подобрим „продуктът“, който предлагаме и да създадем една по-модерна сграда, отговаряща на съвременните законови и функционални нормативни изисквания.

Преработването на проекта се движеше в рамките на допустимите градоустройствени показатели, като концепцията ни се измени в това да акумулираме в новата сграда оставащите площи според градоустройствените показатели за сметка на останалите три сгради от идейния проект и да освободим на ниво терен повече площи за озеленяване, рекреация и паркиране. Постигаме това като увеличаваме височината и респeктивно етажността и застроената площ на офисните етажи на новата сграда 2. Така се подобри качеството на околната среда – повече зеленина, повече въздух, по-добро позициониране в имота. Имаме възможност за повече висока растителност и създаване на кътове за отдих на ниво терен. Разбира се пред нас стоеше предизвикателството за конструктивното решение – при изграден фундаментен и нулев цикъл да привържем по-високия обем на новата сграда.

При създаване на втората сграда, искахме да надградим образа на вече построената част от комплекса, но без да се повтарят конкретни визии. Едно от най-приятните предизвикателства пред всеки проектант, е да надгражда себе си и проектите си, като развива нови идеи.

Търсихме по-модерно визуално звучене, като същевременно искахме да не създаваме дисонанс със съществуващата първа сграда. По-голямата височина на новата сграда, спомага за по-стройния обем и за разчупване на вертикалния силует. Материалите, които използваме за фасадата са в пряка връзка с предходните - монтажна алуминиева фасада, с двоен стъклопакет и композитни панели. По този начин намалихме броя на използваните материали от предходната сграда, опростихме детайла и дадохме възможност за бърз монтаж на фасадата. Композитните панели са съчетание от различни материали – ламарина, цветно ламинирано стъкло и прозрачно стъкло, които сме вписали в различни комбинации и размери в растер, съобразен с възможно най-добрите пропорции за формиране на вътрешните пространства. Търсихме по-голям процент на остъклени части, за да се предостави възможността за изграждане на светли и удобни работни пространства. Предвидени са и отваряеми части по фасадата, за да се подобри вътрешния комфорт на обитаване.

Новата сграда се състои от единадесет офисни етажа над партерното ниво. Разгънатата застроена площ за сграда 2 над ниво терен е близо 17 300 кв.м., което прави средно около 1450кв.м площ на типовите етажи – увеличихме офисния етаж с около 250кв.м. в сравнение с вече построената сграда,  което е съобразено с най-новите тенденции на пазара на отдаваемите офисни площи. Сградата разполага с едни от най-обширните етажни площи в гр. София. Правоъгълната форма и отворените етажни пространства без колони улесняват проектирането и изграждането на отделните офиси. Благодарение на високата светла височина в помещенията - 2,8 м и просторния интериор, всяко кътче е окъпано в естествена светлина.

За осигуряване максимална гъвкавост в изграждането на офисните пространства е предоставено решение с шест броя самостоятелни вертикални щрангове за канализацията, което предоставя възможност за изграждане на санитарни възли на различни места в офисното пространство. Трябваше максимално добре да интегрираме сградните инсталации в ядрото на сградата – като идеята беше да се запази основната концепция за вертикалните комуникации. Самите офисни помещения са проектирани като отворени пространства и конкретното им разпределение ще се фиксира при конкретизиране изискванията на бъдещите наематели. Но разбира се сме разработили различни вариации на офисни разпределения по етажите, за да сме сигурни, че сградата е подготвена да покрие всякакви изисквания. Етажите могат да бъдат разделени и обособени на два, три или четири самостоятелни офиса с минимална загуба на пространство.  Съвременните компании търсят все по-големи гъвкави пространства с максимална осветеност, повече рекреационни площи за служителите си и добро обслужване. Предвидили сме и по две тераси на всеки етаж, които допринасят за функционалността на офисите, като в същото време дават възможност на наемателите да си отдъхнат и отпочинат, без да губят ценно време.

В партерното ниво е предвидено обширно луксозно фоайе с рецепция, което да посрещне големия поток от хора. Там намерихме място и за заведения за хранене. В комплексa са проектирани повече от необходимия брой паркоместа, защото предвиждаме по-големия брой на служители и посетители, които използват автомобили. 

Като се има предвид увеличената етажност и разгъната застроена площ на сграда 2 направихме трафик анализ за асансьорите и се наложи да увеличим броя и скоростта им. Отделихме основните асансьори в ядрото от потока хора идващ от подземните нива като формирахме отделна група асансьори от сутерените до партерния етаж. Това помогна както за увеличаване скоростта на придвижване, така и за подобряване на контрола на достъпа.  Асансьорите имат интелигентна система за контрол на движението, която оптимизира ефективността им, а посетителите и служителите ще бъдат посрещани с иновативна система за контрол на достъпа, която ще си комуникира с контрола на движението на асансьорите. Комплексът е осигурен с електросистеми, осветление, аудио система, климатизация и вентилация, системи за видеоконтрол и наблюдение, както и за пожароизвестяване и автоматично пожарогасене на най-високо съвременно ниво.

БСР Сграда 2 съчетава най-съвременните тенденции в архитектурата, строителството и дизайна на работното място. Резултатът е бизнес среда, в която наемателите могат да разгърнат пълния си потенциал. Хармонията между работно пространство и заобикаляща среда вдъхновяват и създават напълно различно изживяване. Всеки аспект на архитектурния облик – от стъклената фасада до отвореното пространство – е проектиран, за да допринесе за оптимизация и устойчивост. Сграда 2 предоставя на наемателите си изключително ефективна работна среда с естествена светлина във всяко работно кътче, комфорт и свободно пространство.

Ръководени от желанието да създадем сграда с възможно по-гъвкав и иновативен дизайн, както във функционално, така и в инсталационно техническо отношение, успяхме  да съчетаем  всички нови стандарти за ефикасен  дизайн на работното място, за да отговорим на изискванията на клиентите в най-дългосрочен хоризонт на експлоатация.