СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ДО 10 000 РЗП

ТРИНИТИ БИЛДИНГ

ИНВЕСТИТОР:

СК ООД

КОНСТРУКТОР:

Инж.Теодор Стойков Стаматов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БМ ООД

АРХИТЕКТ:

Арх. Димитър Шаренков

АДРЕС:

ул. Княз Борис I, ЦГЧ, гр.Бургас
ИНФОРМАЦИЯ

Строежът представлява сграда със смесено предназначение, намираща се в ПИ 07079.612.339, УПИ II-339, кв.131, гр.Бургас и се намира в централната част на града, на площад „Тройката“. Имотът е с лице към две успоредни улици - ул. „Княз Борис I” и ул. „Димитър Бракалов”.
Сградата се състои от две подземни нива с паркоместа, осем надземни нива и терасовиден етаж. Над кота терен сградата е разделена на две секции - вход А и вход Б., в които са разположени 7 магазина и кафене на партера, 8  офиса и 3 стоматологични кабинета на 1 етаж, 34 (от които един мезонетен) апартаменти и 16 ателиета на жилищните етажи. Всеки от двата входа разполага със самостоятелно стълбище с естествено осветление и асансьорна уредба. Магазините и кафенето са със самостоятелни входове откъм улиците.
Входовете за сградата са откъм вътрешна за имота улица, свързваща пешеходно двете прилежащи улици, което улеснява и спомага пешеходното движение за жителите и гостите на гр.Бургас.
Образът на сградата е съвременен, с множество начупени повърхнини, образуващи хоризонтално членение на фасадата. В духа на тази естетика са решени пластичното изграждане на обема и ролята на светлосянката, раздвижеността на наклонените плоскости и акцента на ъгловия многоетажен елемент от северозапад, решен с окачена фасада, материалите и естетическите им качества. Използван е олекотен външен образ на партерен и 1 етаж, обединени със стъклена окачена наклонена фасада, и начупени ленти минаващи пред фасадата, обединяващи на места етажите. С цел динамика и логично раздвижване на фасадата, са редувани масивни с ефирни стъклени  парапети.
Фасадите са обработени с гладки мазилки на минерална основа, издържащи на всякакви атмосферни условия. Дограмата е изпълнена от цветни профили с прекъснат термомост. Парапетите на балконите са комбинация от плътна част и стъкло.
Паркирането е решено изцяло подземно, като на двете сутеренни нива са разположени 71 бр. паркоместа. Влизането в подземния паркинг е чрез вътрешна двупосочна рампа.
Осигурен е достъп до сградата за лица в неравностойно положение. Достъпът до входовете се осъществява посредством рампа с минимален наклон. В сградата е осигурен достъпен маршрут от входа до всеки самостоятелен обект. В най-големия магазин на партера е предвиден санитарен възел за хора с увреждания. Ателие А-10 на втори етаж е предвидено за хора с увреждания. Асансьорните уредби са с автоматични врати, отговарящи на всички условия за ползване от инвалиди. В подземния паркинг са предвидени 4 места за хора с увреждания.
Конструкцията е монолитна, скелетно-гредова, състояща се от стоманобетонни плочи, колони, греди и шайби. До плочата над сутерена конструкцията е обща, а над него (над терена) е разделени със земетръсна фуга и представляват две самостоятелни конструкции за всеки един от двата входа. Фундирането е изпълнено с обща стоманобетонна фундаментна плоча. Етажните плочи са със смесена конструктивно система, състояща се от гредови и безгредови участъци.
Изпълнени са следните инсталации: евакуационно осветление, видео-домофонна, телефонна, кабелна телевизия и интернет, пожароизвестителна в подземните гаражи с фотоелектрични димни и термични максимално-диференциални пожароизвестители, СОТ, дистанционно отчитане на импулсни водомерни възли, вътрешно противопожарно водоснабдяване, принудителна вентилационна за гаража и кафенето, вентилационна система за отвеждане на дим и топлина, индивидуални мултисплит климатици.
Озеленяването е съобразено с екологичните условия за района. Видовете са устойчиви на замърсяването на въздуха, като едновременно с това доизграждат естетико-художествения облик на сградата и околното пространство и подобряват микроклимата. Реализирани са всички мероприятия за благоустрояване на прилежащите към имота улици в района – тротоари, зелени площи, улични платна.
С уникалната си архитектура сградата дава своя принос за оформяне на съвременната визията на центъра на града. Съчетанието на удобната локация в самия географски и административен център на града, близостта до главната пешеходна улица, както и до всички централни държавни и общински администрации и сгради на съда, удобните градски транспортни комуникации в близост прави това място уникално.

ПРИЛОЖЕНИЯ: