СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради образование > ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЯ НА НИК АКАДЕМИ - С.ИЗГРЕВ, ГР.ШУМЕН

СГРАДИ ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЯ НА НИК АКАДЕМИ - С.ИЗГРЕВ, ГР.ШУМЕН

ИНВЕСТИТОР:

НИК ООД

КОНСТРУКТОР:

Инж. Кънчо Кънев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Иван Александров – 93 ЕООД

АРХИТЕКТ:

Арх. Раймондо Флакомио, ПАНИДЕЯ ЕООД

АДРЕС:

с.Изгрев, гр.Шумен
ИНФОРМАЦИЯ

НИК, 9754 с. Изгрев, обл. Шумен – реконструкция на съществуваща селскостопанска постройка

Постройката е част от голям селскостопански комплекс с обща площ 52 000 м2 и обща застроена площ на всички сгради 6 972 м2, собственост на фирма НИК ООД. В целия имот са позиционирани няколко постройки, в това число и изцяло реконструирана административна сграда в югозападната част на парцела.

Постройките обект на проекта се намират в североизточната част на парцела и представляват 3 построени една до друга сгради - Администрация със столова и учебни халета, Склад за стоки и Склад за едрогабаритна техника.

Общата застроена площ е 2 272 м2.

Концепцията за архитектурното решение на целия комплекс е базирана на връзката между логото на фирма НИК и новото „Лице” , което трябваше да бъде създадено, възникналата нужда за преобразяване на една стара селскостопанска база в съвременен център за обучение. Обединителен елемент за трите отделни сгради бе решението да се оформи една централна „Кула“ с вход и два големи кръгли прозореца. Същата беше апликирана в няколко точки, които показват функционалното разпределение на базата – различни входове с различни функции, обединени в една обща композиция.

 АДМИНИСТРАЦИЯ

Най-голямата по площ от трите сгради е 1 375 м². Сградата е разделена на 5 части с топли връзки по между им – Администрация, Сервизно хале, Зона за учебна практика, Сервизно хале и Столова с кухня и санитарни помещения. В източната част на сградата е основната администрация на две нива с площ от 240 м² на партер. Предвидени са следните помещения -  предверие с рецепция, кабинет, кухня, архив, санитарен възел с дамски и мъжки сектор и две работни зали за служители. Залите са достъпни през коридор в страни от рецепцията. Стените между двете зали и залите с коридора са изпълнени с алуминиеви витрини с 10 мм закалено стъкло и студен профил по периметъра. През първата зала има врата за директна връзка към склада. Достъпа до второ ниво е осъществен посредством метална стълба, разположена в дясно от рецепцията. Допълнително изграденото второ ниво е с площ от 182 м², изпълнено със смесена стоманобетонна конструкция от носещи колони и греди и стоманобетонна плоча. На това ниво е основната лекционна зала за обучение с 80 места и отделна заседателна зала, изпълнена тристранно с вътрешна дограма студени витрини , профил 40мм, за осигуряване осветеност и видимост, както в залата така и в сервизното хале. Залата е оборудвана с вентилационна система Тангра с най-високо ниво на енергийна ефективност и on-line управление, чрез web-приложение Tangra Smart v2. Акустиката и озвучаването на залата са проектирани и изпълнени от фирма Стивокс. Покрива на административната сграда е двускатен, изцяло реновиран с профилирана покривна ламарина. Предвидени са - пароизолационно фолио, 20 см топлоизолация от минерална вата и еластична PVC мембрана за хидроизолация. Запазени са оригиналните стоманобетонни носещи колони и метални ферми с обща светла височина до кота било 8,50 м. Отводняването на покрива е решено с външни улуци. Основните дограми по северната фасада са изпълнени от алуминиева дограма с прекъснат термомост система “Reynaers CS77“ 44мм стъклопакет с прекъснат термомост и по южната фасада - стъклена окачена фасада “Reynaers Aluminium CW50” - стъклопакет 28мм с 4 отварящи се навън клапи. Всички интериорни врати са изпълнени с механизми DORMA. И двете нива на администрацията са изпълнени с настилка гранитогрес, таванните са реализирани с гладък гипсокартон. Всички външни стени имат допълнителен слой топлоизолация. Дограмите са решени от кота готов под с височина 2,30 м, за осигуряване на оптимална осветеност на работните зони. Всички санитарни помещения са изпълнени с влагоустойчив гипсокартон и съответно под – гранитогрес, стени – фаянс. Предвидена е отделна вентилация на всеки санитарен възел.

Непосредствено до Администрацията е първата зона предвидена за практическо обучение при поддръжка и работа със системи за управление на селскостопанска техника. Зоната е достъпна с топла връзка от централното фоайе на администрацията. Площта е 283 м2. За достъп на машините са предвидени 4 секционни врати HORMANN 4,30 х 4,00 м и по 2 пешеходни врати. Естественото осветление се осигурява през секционните врати. Настилката на цялото хале – сервиз е изпълнена със шлайфан бетон. Стените и таваните са изпълнени с гипсокартон и минерална вата 5см за топлоизолация. Светлата височина на халето е 5,4 м, със запазена стоманобетонна конструкция и двускатен керемиден покрив. Първата сервизна зона е разделена от същата симетрична зона с площ 283 м2 от Централна учебна зона. Зоните за практическо обучение са оборудвани с два мостови телферни крана.

Централната учебна зона е на две нива с обща площ от 140м². Партерното ниво е разделено на зони – фоайето е център за обучение – симулации, зад него чрез коридор се достига до съблекалня за служителите на сервиза и достъп до тоалетни и душове. До тях има и директен достъп от двата симетрични сервиза – зони за практика. Светлата височина на партерния етаж е 2,43 м. На второто ниво, достъпно с метална стълба, е оформена малка зала за обучение, отделена от сервизната част чрез вътрешна дограма. Естествената светлина в залата е постигната с два големи кръгли прозореца с диаметър 2 м, както и две капандури по северната част на помещението. Настилката и на двете нива е гранитогрес, стените са тухла, таваните са изпълнени с растерен гипсокартон. Светлата височина на залата е 2,59 м. По външните стени и тавана е заложена минерална вата 5 см за топлоизолация.

След втората сервизна зона, в най-западната част на сградата е разположена голяма столова със 60 места за хранене и площ от 132 м², оборудвана с професионална кухня с площ от 100 м²; технически, санитарни помещения и склад за хранителни продукти. Входа към столовата е както от вън, през централната площадка на комплекса, така и директно от сервиз 2 – централна учебна зона – сервиз 1 - администрация. По този начин се осигурява топъл преход през цялата сграда от администрацията до столовата. Допълнително от към северната фасада са предвидени вход/изход към основната зала; вход към зоната за отпадъци и отделен вход към зоната за доставка на продукти. Основната зала за хранене е разделена на 2 зони със стъклена витрина с двойна отваряема врата. За естествено осветяване на кухнята и столовата са предвидени прозорци изпълнени от алуминиева дограма с прекъснат термомост система “Reynaers CS77“ 44мм стъклопакет. В залата за хранене дограмата е до кота готов под с размери 200х210см и два големи кръгли прозорци с диаметър 2м. В зона кухня с под прозоречен перваз на 100см и височина 110см. Светлата височина на кухнята и прилежащите и помещения е 2,4м., а на основната зала за хранене 4м. Стените са изпълнени с пристенна обшивка от гипсокартон със заложена минерална вата 5 см за топлоизолация, таваните са изпълнени от гладък гипсокартон, със заложена минерална вата за изолация. Настилката на цялата зона е гранитогрес. Столовата е оборудвана с вентилационна система Тангра с най-високо ниво на енергийна ефективност и on-line управление, чрез web-приложение Tangra Smart v2. То автоматично осигурява активира вентилацията само в часовете за хранене.

СКЛАД ЗА СТОКИ

Втората сграда се намира в ъглов обем между основната сграда и склада за едрогабаритна техника, предназначена за голям склад с площ от 365 м² и светла височина 6,40м, решен със съвременна стелажна система по дължина и височина на 5 нива, с предвиден достъп и обслужване с газокар. Сграда е изградена с метална носеща конструкция – метални колони, върху които стъпват метални ферми, които носят профилирана покривна ламарина. Над нея са изпълнени - пароизолационно фолио, 20 см топлоизолация от минерална вата и еластична PVC мембрана за хидроизолация. Покривът е двускатен с наклон 3%. Подовата настилка на склада е шлайфан бетон. Достъпа е осигурен с една секционна врата HORMANN съдържаща и единична пешеходна врата. Складовото пространство има вътрешна връзка, както с администрацията чрез единична врата, така и връзка с прилежащата сграда на гаража с двойна врата. Частично естествено осветление се осигурява чрез секционната врата, основното осветление е от система осветителни тела.

СКЛАД ЗА ЕДРОГАБАРИТНА ТЕХНИКА

Третата сграда завършва комплекса от източната част на парцела и е предназначена за втори склад от 532 м² и светла височина 7,10 м. И тази постройка е изпълнена с метална носеща конструкция – метални колони, върху които стъпват метални ферми, които носят профилирана покривна ламарина. Над нея са изпълнени - пароизолационно фолио, 20 см топлоизолация от минерална вата и еластична PVC мембрана за хидроизолация. Покривът е двускатен с наклон 3%. Подовата настилка на гаража е шлайфан бетон. Достъпа е осигурен с една голяма секционна врата HORMANN с размери дължина 7 м и височина 5 м.

Фасадите на комплекса са изпълнени с термопанели с дебелина 10 см, с пълнеж от минерална вата, които стъпват на кота +0.00 м, след положена топлоизолация от XPS и хидроизолация. Цветовете са комбинирани в червено, черно и бяло. Настилката пред цялата база е реновирана.

Предвид огромните площи за осветяване на базата всички осветителни тела са с LED система, доставена от „Елтрон“ ООД. Относно отоплението, вентилацията и климатизацията на учебния център - фирма „Тангра-АВ“ ООД изпълни с конвектори на италианския производител SABIANA и водоохлаждащи и отопляващи агрегати TONON Forty, както и пелетен котел Tangra CL80 с пълна автоматизация. Системата позволява отдалечен контрол на температурата чрез мобилно приложение. Независимост на електрическото захранване се осигурява от дизел генератор с мощност 135 kW италианският производител C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl.

ПРИЛОЖЕНИЯ: