СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради образование > АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СГРАДИ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ИНВЕСТИТОР:

Медицински университет гр. Пловдив

КОНСТРУКТОР:

Инж. Румяна Кирилова Ахрянова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Консорциум Корект Строй ДЗЗД гр. Пловдив, Лина Петкова Бибова

АРХИТЕКТ:

Арх. Радко Тодоров – ЕР ТЕ Консулт ООД

АДРЕС:

гр. Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Административно-информационният комплекс на Медицинския университет в гр. Пловдив е разположен в североизточната част на болницата, непосредствено под едно от тепетата на града.
Сградата е разделена на три отделни секции посредством дилатационни фуги. Обектът е функционално и технологично несвързан със съществуващите в УПИ сгради, поради което при определяне на категорията му се изхожда само от неговите параметри.
Информационният център е изграден на две нива с височини съответно 5м и 3,50м.
Централният вход към него е разположен от североизток откъм бул. „Васил Априлов“. От него се влиза в обширно предверие с място за изчакване и попълване на документи. Вдясно от входа е разположена обслужващата зона с две гишета. На партерното ниво още са предвидени и 2 търговски обекта, ведомствен кафе-клуб, 2 стаи за консултации  за студентите, кабинети за преподаватели, административни офиси, складови помещения и архив. На второ ниво /кота +5,00/ са разположени фоайе, кабинети, заседателни зали, административни офиси и архив.
Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова. Външните ограждащи стени са изпълнени от керамични блокчета – тухли от 25см с топлоизолация и мазилка, а на места с топлоизолация от каменна вата обшити керамични панели монтирани върху метални профили. 
Търсена е модерна визия, комбинираща композитни панели от полимер и окачена фасада. Използван е акцентен елемент в цветово отношение, който да подчертава преобладаващо хоризонталното структуриране на обемите.

ПРИЛОЖЕНИЯ: