СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ДКЦ АВИС МЕДИКА

ИНВЕСТИТОР:

ДКЦ Авис Медика ООД

КОНСТРУКТОР:

Инж. Валентина Дикова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Монолит ООД

АРХИТЕКТ:

Арх. Татяна Маркишка, дизайнер - Скабрин ООД

АДРЕС:

гр. Плевен
ИНФОРМАЦИЯ

Описание на обекта
Обект ДКЦ АВИС МЕДИКА е разположен в централната градска част на град Плевен в непосредствена близост до пешаходната зона и музея “Освобожението на Плевен”. Сградата е с РЗП 2500 кв.м. и се състои от стара част – паметник на културата, строена през 1923 година с РЗП 700 кв.м. и новоизградена пристройка с РЗП 1800 кв.м. Старата сграда е реставрирана и функционално преустроена в ДКЦ през 2000 година, а новата част покрива съществуващия калкан на страта сграда. Двете части са функционално свързани, с проходи на всеки етаж. Поради голямата дълбочина на парцела, новата сграда е с вътрешен двор, което позволява естествена осветеност и вентилация на помещенията. В него е разположен и панорамен асансьор.
Архитектурно, новата сграда продължава фасадата на архитектурния паметник, което е съгласувано с НИНКН. С идеята, инетриора да не кореспондира от пръв поглед със здравно заведение, инвеститорите залагат на нестандартното мислене на дизайнерите от дизайнерска къща “Скабрин” и изпълняват напълно
разработения от тях проект. По този начин духа на старата архитектура се пренася в интериора на сградата. В сутерена на сградата е разположена голяма физиотерапия и клинична лаборатория с уютна чакалня и санитарни възели пригодени за инвалиди. На партерния етаж е разположена регистратура и просторно фоайе, ядрено- магнитен резонанс и лекарски кабинети. На останалите етажи са разположени лекарски кабинети с различна големина, според спецификата на отделните специалности.
Още при реставрацията на старата сграда е запазена и реставрирана вътрешната дограма, като този стил е пренесен и в новата сграда.
Архитектурните елементи по фасадата и на двете сгради са изпълнени по оригиналния проект открит случайно по време на ремонтните работи в края
на миналия век. Интересното в случая е, че при строителството през 1923 година не са изпълнени изцяло архитектурните елементи на фасадата, но
инвеститорите след откриване на оригиналния проект ги изграждат според първоначалния замисъл.
Доставчици на материали и технолгии: Баумит, Церазид, Топ Груп, Аспит, Елком, В и В Трейдинг, ВИП мебел, Илина, Сталит.