СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Паметници на Културата > ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ И ЕКСПОНИРАНЕ НА АНТИЧЕН И СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ПЕРПЕРИКОН ПО ПРОЕКТ: ПЕРПЕРИКОН - МИНАЛО ЗА БЪДЕЩЕ

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ И ЕКСПОНИРАНЕ НА АНТИЧЕН И СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ПЕРПЕРИКОН ПО ПРОЕКТ: ПЕРПЕРИКОН - МИНАЛО ЗА БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИТОР:

Община Кърджали

КОНСТРУКТОР:

Инж. Валентин Христов, Инж. Вътю Танев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Парсек груп ЕООД, гр. София като част от ДЗЗД Екогеоком груп, гр. София

АРХИТЕКТ:

Архитектура и наследство ООД, гр. Пловдив

АДРЕС:

с. Горна крепост, общ. Кърджали
ИНФОРМАЦИЯ

 
Античният и средновековен град Перперикон е недвижима археологическа културна ценност от национално значение.
1. Описание на обекта - заснемане и проучване
Най-ранните следи от строителство в тази част датират от къснобронзовата епоха. Акрополът на Перперикон се резвива много активно в 1-4 в сл. Хр от римляните. Зоната на проектната разработка заема югозападната част на Акропола.
Олтари
В скалата са изсечени ориентирани на юг ниши - останки от сгради и жертвеници, над които, са изграждани каменни олтари. В зоната на проектната разработка са разкрити общо 3 олтара, датирани към най-ранния период от съществуването на култовия комплекс на Преперикон – къснобронзовата епоха. Култовата дейност във връзка с обожествяването на скалата и слънцето се развива активно през бронзовата епоха (III-II хил. пр. Хр.). По време на крито-микенската епоха (18-12 столетие преди Христа) свещеният комплекс е в разцвета си. Той продължава и през следващата, ранножелязна епоха (11-6 в.пр.Хр.).
Щерна 
Разположена на билото на акропола, тя представлява най-големият изсечен в скалата воден резервоар на Балканския полуостров. 
Жилищни сгради
В границите на Акропола е разкрит голям брой жилищни сгради от античния и най-вече от Средновековния период. В зоната на проектната разработка попадат общо 4 жилищни сгради/ помещения  със запазени каменни градежи, отнасящи се към Средновековието,  скално-изсечено приземно ниво на помещение на сграда датирана към най-ранния период на Перперикон. 
Крепостни стени
Акрополът е опасан от крепостна стена с широчина 2,8 м. Стената стъпва върху издялани в скалата стъпала. В зоната на проектната разработка попадат два правоъгълни бастиона и полигонална кула, датирана от периода на Средновековието.
 
2. Извършени консервационно-реставрационни работи и експониране на обекта
Зидове
Извършени са консервационни работи по всички каменни градежи, ползвайки най-новите технологии и материали за реставрация. Префугиране, направа на консервационни надзидове, изпълнява е запечатка и реинтеграция на лицева зидария.
На базата на извършените проучвания се направи анастилоза на отделни участъци от крепостната стена.  
 
Скална повърхност.
Скалната повърхност  е третирана с разтвори след внимателно почистване на повърхностни хумусни наслагвания и растителност. Укрепени са подкожушвания и отлюспвания в силно ерозиралите участъци. 
 
3. Експониране
Експонирането е свързано с овладяването на туристическия поток с цел опазване на археологическата субстанция от разрушаване и улесняване на посетителите в културно-историческия прочит на обекта. 
За целта е изградена пасарелка над най-трудните и стръмни за преодоляване участъци, където същевременно се намират най-древните следи. Изградени са няколко платформи, към които са окачени пасарелки, премостващи археологията.  Платформите са закрепени на подходящи места към скалния масив. Фиксирането им към скалната повърхност става в една точка. Телескопични крака позволяват да се извърши нивелирането им. Системата е нова и е специално разработена за Перперикон, като целта е минимална намеса и разпробиване в скалния масив. Средното подпорно разстояние между платформите е 5 метра. Ходвата повърхност е метална ажурна решетка, позволяваща видимост и под  нея.
В сърцевината на средновековната кула е изградена дървена панормна площадка на няколко нива, които равнят със следите от оригиналните площадки на кулата. Цялото съоръжение е със собствена носеща конструкция и не докосва никъде автентините зидове. Стъпва върху скалната повърхност пред крепостната стена и в зоната на имлектума.  Дървената конструкция е надеждно обработена срещу гъички и плесени. 
Изпълнени са алея с трошенокаменна настилка и осветление, разположено вън от крепостните зидове.  Прожектори осветяват средновековната кула.  
В зоната на олтарите  са разположени невисоки поставки с открит огън /биоетанол/.  Повърхността на скалата под тях е защитена от плътни подложки от нетъкан текстил. С такива подложки са обозначени и местата по скалата, подходящи за преминаване на посетителите.