НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради паметници на културата > "АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ"

СГРАДИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

"АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ"

ИНВЕСТИТОР:

„Българска банка за развитие“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „София“, Водещ партньор: "Главболгарстрой АД"

КОНСТРУКТОР:

инж. Илия Алашки

АРХИТЕКТ:

„Тилев Архитекти“ ООД, проф. д.н. арх. Жеко Тилев - Водещ проектант

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ


Една от емблематичните сгради на стара София върна блясъка си и започна да пише новата си история. Построена е 1880-1881 г. по проект на талантливия чешкия инженер и архитект Антонин Колар (Адолф Вацлав Колар) като част от комплекса на царския дворец. Решена в т.нар. „виенски стил”, в сградата се е помещавал Гранд-хотел „България”, който е бил сред основните забележителности на града за своето време.
Проектът за реконструкцията й запазва напълно облика на автентичната фасада, зад която e изградено изцяло нова сграда. Тя е с три етажа по-висока от старото  здание.
За реставрацията на фасадата е изготвен специален проект, който запазва напълно оригиналния й вид, като всички детайли от фасадата са възстановени.
В концепцията за общото фасадно решение са заложени следните качества:
Единно пропорционално, растерно и мащабно въздействие. Надстройката е различна, нова, но израства естествено от логиката на класическата фасада и се възприема като нейно развитие и продължение
Отказ от прилагането на крайно контрастно противопоставяне между ново и старо, от банализираната вече практика на стъклените надстройки;
Надстрояването не използва класически мотиви и форми като фронтони, дъги, кули и др. подобни, а принципи: членение, мащаб, пропорции;
Надстрояването - ново, но, органично вписано в общата композиция, не се противопоставя, а активира класическата фасада, като наред с това придава на общата нова фасада характеристика и въздействие, отговарящи на функция на сградата банка: представителност, деловитост, умерена монументалност.

Надстройката
Надстройката се разчленява на три стъпаловидно отдръпнати обема, от които горните два имат единно материално и цветово въздействие - покрити са с цинкова ламарина. Тук е търсена както визуална връзка с покривите на Двореца, така и силуетно съответствие с двата остъклени покривни етажа на БНП "Париба".
Първият надстроен етаж е решен с бяла гладка мазилка, която оформя общ силует с главния корниз на БНП "Париба" и Министерството на отбраната. Вторият обем е отдръпнат назад с 1.20 м и поради по-малката си дължина действа като покривен ризалит с олекотено въздействие. Третият обем, отдръпнат втори път с 1.20 м, повтаря силуета на частично скосения последен етаж на PRBank и продължава надолу с отвесна стена. По този начин проектът освен естетическите плюсове получава повече използваема площ, отколкото вариант с изцяло наклонен покрив, обясняват архитектите.
Независимо от различното значение на трите обема на надстрояването те действат обединено и единно. Това е постигнато чрез общия растер, мащабност и пропорции. Тъй като оригиналната фасада има подчертана ос на симетрия, същата е доразвита в деликатен централен мотив и в самата надстройка.
Новата сграда
На партера е оформен входът на банката, който през ветробран води във входно фоайе с ниска мебел за чакащи клиенти и декоративна витрина с принт - фрагмент от уличната фасада. В североизточната част на етажа са разположени помещенията за най-активна работа с клиенти - банковият салон, зоната за директно обслужване клиенти и две каси.
Останалите етажи са заети от офиси, кабинети на началник-отдели и зали тип open space.