НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени и логистични сгради > ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ СЕНЗОРИ ЗА НАЛЯГАНЕ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНИ СЕНЗОРИ ЗА НАЛЯГАНЕ

ИНВЕСТИТОР:

“Сенсата Технолоджис България” EООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Димитър Куманов, инж. Пламен Христов, инж. Борис Алексиев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Сиенит Строителна Група” ЕООД

АРХИТЕКТ:

арх. Георги Стоянов, водещ проектант, арх. Иван Щерев, АДС ЕООД

АДРЕС:

община Марица, обл. Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

Предприятието за проектиране и производство на електро-механични сензори за налягане,
което се изгражда в Пловдив на три фази, вече е със завършена първа фаза. Ситуационно
сградите формират единна блокова структура. Функционира производствена сграда №1, чиято
площ изцяло е заета от „чисти стаи“ за производство на електро-механични сензори за
налягане, енергиен център, основна офис сграда, обслужващо стопанство с воден резервоар и
помпена станция за противопожарни нужди, пречиствателна станция за производствени
отпадни води по технология на немската фирма Envirochemie и пречиствателна станция за
битови отпадни води, скрубер за пречистване на отпадния въздух от производството, паркинг
и вертикалната планировка за този етап.
Производствената сграда е съставена от три основни сектора – зона за производство в
обособени „чисти стаи“, складова зона и лаборатория. Сградата е изпълнена е със стоманена
конструкция. Покривът е изолиран с минерална вата върху профилна ламарина. За сградата са
осигурени необходимите евакуационни изходи, а вратите между склада и цеха са “бързи”,
дублирани с пожароустойчиви пълзящи автоматични врати. От южната страна е разположен
стелажен склад с две док станции и малък офис за входящ складов контрол. Тук се намира и
енергийният център, където се разполагат трансформатори и ГРТ, дизелгенератори, котли,
охлаждащи агрегати, станция за два вида технологична вода за охлаждане, инсталация за
производство на дейонизирана вода, инасталация за сгъстен въздух високо (360 бара) налягане
и инсталация за сгъстен въздух ниско налягане.
Пред главната офисна сграда е оформена паркова зона, на първо ниво в офисната сграда са
разположени битови, обслужващи помещения, кухня със столова, а административните офиси,
копирен център, залите за срещи и кухненски бокс – на второто ниво. Етажите се свързват с
централно разположено двураменно представително стълбище, а асансьорът осигурява достъп
до второто ниво за хора с увреждания. От северната страна на комплекса е паркингът за
служители и работници с контролиран вход, както и главният вход за служебни автомобили и
товарния транспорт.
В процеса на проектиране проектантският екип от архитектите на „ АДС“, конструкторите, ОВК
проектантите на „Атаро Клима“ и електроспециалистите на „Макир“ трябваше да взема
радикално различни, нетрадиционни, конструктивни и инсталационни решения, поради
сложността на производствения процес. Проектантите на „Боради“ осигуриха пожарната
безопасност на всички помещения съгласно европейските норми заедно с взискателните
изисквания на FM Global, които Сенсата е възприела да прилага на глобално ниво. Основната
координация на проектирането и на изпълнението на обекта се осъществяваше ежедневно от
мениджърската структура на „Сиенит“ като главен изпълнител по договора за пълен
инженеринг. Първата фаза бе завършена според първоначално предложената концепция,
макар и в процеса на строителството да се наложиха много адаптации на някои от
първоначалните решения във връзка с промени на технологичното задание с цел най-пълно
удовлетворяване производствените изисквания на Инвеститора. При намирането на
оптималните решения заедно с изпълнителния екип на Сенсата по проекта, в процеса на
строителството активно участваха всички изпълнители на строително-монтажни работи –
„Сиенит Строителна Група“, „ Хелиос Метал Център“, „ Атаро Клима“, „Анди“,
„Интеркомплекс“, „Боради“.