НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради с елементи на зелена архитектура > МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС "САН СТЕФАНО ПЛАЗА "

СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС "САН СТЕФАНО ПЛАЗА "

ИНВЕСТИТОР:

"Сан Стефано Пропърти Дивелопмънт" ЕАД

КОНСТРУКТОР:

Инж. Георги Колчаков, Инж. Анита Николова, Инж.Емил Цаков

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Геострой " АД

АРХИТЕКТ:

Архитектурно дружество "Сан Стефано"

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Категория „Зелени сгради“
Комплекс „Сан Стефано Плаза“ е в смесена многофункционална зона съгласно градоустройствения план на гр. София. Намира се срещу БНТ на ул. "Сан Стефано" и площад „Братя Прошек“– на 80 м от Орлов мост, 250 м от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, до парковете Докторска градина (180 м) и Борисова градина (200 м) и на 510 м от Народното събрание.
„Сан Стефано Плаза“ е изграден на мястото на построената през 1884г. бирена фабрика "Прошеково пиво“. Архитектурният облик на фасадата на бирария "Прошеково пиво", част от комплекса, е съхранил автентичния стил, характерен за началото на миналия век и поддържа спомена за значимата в миналото пивоварна.
Районът е обезпечен изключително добре с достъп до градски транспорт. В разстояние до 500м. от сградата има 8 спирки. В околността се намират и много културно-исторически забележителности. Автомобилите влизат в района от ул. "Шейново", като в сградата има подземен паркинг на 4 нива за манежно паркиране на 488 автомобили. Паркоместата са съобразени изцяло с прогнозните живущи, посетители и работещи. На всяко ниво са предвидени и 6 паркоместа за инвалиди, осигурени са и места за паркиране на велосипеди.
Сградата е с многобройни социални и обществени функции. „Сан Стефано Плаза" включва няколко функционални зони – жилищна част, търговски център и офис секция. Концепцията на комплекса е да осигурява максимално удобство - хората, които го посещават, живеят или работят в него да получават максимална част от необходимите им услуги, без да губят време: на тяхно разположение са супермаркет, спа център, фитнес зала, бирария, магазини, ресторант, аптека, химическо чистене, бързо хранене, детска занималня, медицински и учебен център.
Чувство за уют и пространство се добива още в партерът, където е оформен остъклен атриум с височина 20 метра с ефектно осветление.

Характерна особеност на комплекса е озеленяването. Над 50 уникални растителни видове са използвани в партерната част и общите пространства на търговския център както, и във външната градина и зеления покрив с площ около 800 кв. м.
Един от приоритетите при изпълнението на проекта е опазването на околната среда. Всички съществуващи дървета около обекта бяха запазени от нараняване. Приложиха се специални мерки по отношение на опазването на въздух, почви, води, а шума и вибрациите от строителните дейности бяха сведени до минимум. Генерираните отпадъци в обекта са предадени за рециклиране с цел повторното им оползотворяване.
Използваният дървен материал по време на строителството бе осигурен от законно разработвани горски участъци и търговски компании, доставящи го с установен законен произход.
Всички материали, сградни инсталации и системи са съобразени с изискванията за високо ниво на ефективност и ниско съдържание на вредни емисии. Изборът им е базиран на оценка на жизнения им цикъл от добиване на суровината, транспорта, монтажа, живота им, повторната употреба до унищожаването им. Външните стени са изградени от решетъчни тухли WIENERBERGER 25см. Топлоизолацията е от минерална вата ROCKWOOL. Фасадата е вентилируема, изградена от негорим Alucobond FR и керамични плочи AgrobBuchtal с Hidrotec покритие - изключително устойчиви на механични, температурни, химични и биологически въздействия. Облицовъчните керамични плочи са пример за екологично реализирана инвестиция – титаниево диоксидното (TiO2) покритие не позволява оформяне на микроорганизми, премахва миризми и атмосферни замърсявания при взаимодействие със светлината. Изпълнената 7 000 м2 фасада има пречистващия ефект на 500 широколистни дървета. Покривните конструкции са съобразени със спецификата на всяка една от зоните на комплекса. Използвани са материали от най-висок клас, които осигуряват максимална степен на топло и хидроизолиране. Покривната конструкция за зеления покрив е покрита с SBS пароизолация Шинделит, топлоизолация XPS 20см, пародренаж “Перфор“, битумен грунд Arexol Lac, два пласта хидроизолации Polyelast green 4/1, геотекстил, HDPE мембрана, дренажен чашковиден композит с геотекстил и почвена смеска. Акцент от естетична гледна точка е патинираната медна ламарина, използвана за покривно покритие над Бирарията. Алуминиевата дограма Schüco съчетава топлоизолация с дълъг живот и здравина. Таваните в офисната сграда са акустични, а подовете с шумоизолация, облицовани с качествени гранитогресни плочи.

В комплекса е изградена система за събиране и повторно използване на дъждовните води, за да се намали риска от наводнения и ограничи ползването на питейната вода като ресурс. Събраната вода се използва за капково, подповърхностно напояване на тревните площи, цялата храстова и цветна растителност. Системата представлява изграден под земята резервоар за дъждовни води с обем 75 000 л. и автоматизирана поливна система. Използваната в системата дъждовна вода ще се формира от покривна площ около 1200 м2. Очакваното водно количество, което ще се влее в резервоара при дъжд със средна валежна височина 587 мм, ще бъде 704.40 м3/год. Поливната система е проектирана на база на продуктите на американската фирма RAIN BIRD. Тя е предназначена да изпълнява функциите си при оптимално поливане с капков маркуч. Датчикът за дъжд следи за количеството паднали валежи и автоматично спира и възстановява поливните цикли. Предстои да бъде пусната автомивка, която също ще се захранва от този резервоар. Допълнително решение за пестене на питейна вода са монтираните водоспестяващи тоалетни единици с не повече от 4 литра на пускане на вода, т.е. система на Густарсберг, кранове с ограничители на потока (30-50% по-малко вода на минута) и водоспестяващи душови слушалки.
Рисковете от наводнение са сведени до минимум, като се изгради нов канал с диаметър ф 400 мм по ул. „Тулово” от СРШ5 до включването в ЛПК 80/ 120см и изграждането на система за засичане на течове. Откриването на съществени течове на вода в клоновете на водоснабдителните инсталации вътре в сградите става с помощта на MBUS Communicator. Системата се активира, когато текущото потребление на вода надвиши предварително определен минимум за определен период от време. Системата съобщава чрез звукова сигнализация. Тя е в състояние да идентифицира различни по големина водни потоци, норми на изтичане, като продължително високо и/ или ниско ниво, при зададени времеви периоди. При наличие на проблем (по-голямо потребление от репера или липса на отчетени показания) се включва алармен звуков сигнал на компютъра, иконката на програмата в системната част (System Tray), която е част от BMS.
Друга изпълнена система е за рециклиране на отпадните води като на подземните етажи има изграден каломаслоуловител, който предотвратява навлизането на опасни течности и твърди частици в канализационната система.
Водопроводната система е изградена така, че е сведено до минимум утаяването и застояването на водата в инсталацията, което не позволява развитието на опасни

микроорганизми, чрез два филтъра- механичен и UV филтър. Предвидено е температурата на топлата вода да не спада под 50оC, по този начин се подържа температура, която не благоприятства развитието на бактерията Legionella.
В комплекса се използват и алтернативни енергийни източници. В един от сутерените е монтирана зарядна станция за електромобили, като се предвижда и изграждането на още две. Енергията за зарядната станция се добива от 38 фотоволтаични панели, разположени на покрива на комплекса с обща инсталирана мощност 9,5 kWp. Около машините, разположени на покривите са изградени шумоизолиращи стени, с цел ограничаване въздействието върху околното среда. Иновативно решение е изградената система за използване на отпадната енергия от хладилниците в супермаркета и използването ѝ за отопление на Спа центъра. И двете системи допринасят за намаляване емисиите на парникови газове, с което се осигурява дългосрочна екологична устойчивост на сградата. Управлението на комплекса се осъществява чрез Система за сградна автоматизация (BMS- Building Management System). Тя позволява параметрите във всяка точка от сградата да бъдат наблюдавани и управлявани ръчно или автоматично чрез предварително зададени алгоритми, позволяващи оптимизиране на енергийните загуби. Системата осигурява автоматизирано включване и изключване на осветлението при сигнал от СОТ или друг реализиран сценарий. BMS следи за функционирането на термопомпения агрегат и останалите вентилационни и климатични системи в сградата, дава възможност за избор на режим за отопление или охлаждане според нуждите на потребителя.
Проникването на светлина и слънчева енергия при фактор на проникване вариращ от 0.1 ÷ 0.64 се контролира от външни щори WAREMА, чието управление също се осъществява чрез системата за сградна автоматизация. Информацията от локалната метеорологична станция се обработва и настройва посоката на щорите така, че да осигуряват едновременно комфорт на обитателите и спестяване на енергия за отопление и климатизация. Общите части на Сан Стефано Плаза са оборудвани с LED осветление, което има минимална топлинна мощност, по-ниско отделяне на инфрачервени и ултравиолетови лъчи, много по-бързо време за включване и по-голяма издръжливост при пускане и спиране. Дълготрайността му е по-голяма и не води до генериране на вредните
емисии от CO2, не съдържа и токсични материали. Всички собственици се насърчават да си закупят уреди клас А+, А++. Комплексът „Сан Стефано Плаза“ е изключително енергийно ефективен, това бе доказано при направеното термографско обследване, където се отчетоха почти нулеви топлотехнически загуби. Доказателство за енергийната ефективност на вложените материали и системи е полученият сертификат Клас А на сградите. При проектирането и изпълнението им, бяха приложени принципите за устойчиво строителство, с въвеждане на най-модерни технологични решения с висококачествени и иновативни материали и инсталации. Комплексът е в процес на сертифициране по метод за оценка на устойчиво строителство BREEAM 2013. Оценител от българска страна по покриване на изискванията е Момерин ЕООД.
гр. София, Изпълнителен директор: 28.10.2016 г. (инж. Н. Караянев)