НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради спортна и туристическа инфраструктура > НОВ ИНТЕРИОРЕН ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА - ВАРНА /ЗАЛА "КОНГРЕСНА"

СГРАДИ СПОРТНА И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

НОВ ИНТЕРИОРЕН ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА - ВАРНА /ЗАЛА "КОНГРЕСНА"

ИНВЕСТИТОР:

Община Варна, "Дворец на културата и спорта" ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Хидрострой АД

КОНСТРУКТОР:

Инж. Хрисимир Дочев, Инж. Георги Витанов

АРХИТЕКТ:

Ателие Серафимов Архитекти ООД, Арх. Танко Серафимов, Арх. Радомир Серафимов

АДРЕС:

Варна
ИНФОРМАЦИЯ

Дворецът на културата и спорта (ДКС) във Варна е многофункционален комплекс за конгресни, културни и спортни мероприятия. Зала „Конгресна” е построена и въведена в експлоатация през далечната 1968 година. Целият комплекс на зала „Конгресна”, гр. Варна е композиция от Конгресна зала, с ограничена възможност за ползване при спорт, тренировъчен и търговски комплекс. Архитектурно-конструктивното решение е реализирано с голямо майсторство и по отношение на екстериора е създаден един емблематичен образ, носещ духа на модернизма.

ЗАДАНИЕ
Основното задание за изработка на проекта е да се увеличи броят на седящите места от 3000 на 5000, да се постигнат съвременните изискванията за Пожарна и Аварийна безопасност,  сградата да се приведе съобразно действащите към момента функционални и инсталационни изисквания на спортните федерации, сградните инсталации изцяло да се подновят и осъвременят.

КОНСТРУКЦИЯ – СТРОИТЕЛНО РЕШЕНИЕ
Конструкцията на зала „Конгресна” е смесена: стоманобетонни фундаменти, стоманобетонни радиални рамки с различен профил, обединени в най-горната си част от стоманобетонен пояс с двойна крива, в който са закотвени ванти, оформящи висящ хиперболичен покрив. Стоманобетонни са и всички околовръстни кулоари. Това решение е осигурило успех в две посоки: едната е елегантният и запомнящ се силует, модерен и в момента, а другата е отличната осигуреност в антисеизмично отношение.

След близо 46 години успешно функциониране зала „Конгресна” е необходимо да бъде приведена в унисон със съвременните изисквания на Международните спортни федерации, както и с актуалните към момента архитектурни, строително-технически и инсталационни норми, подобряващи експлоатацията, безопасността и достъпа на хора в неравностойно положение.

ПЛАНОВА КОМПОЗИЦИЯ
Характерно и специфично за плановото решение на зала „Конгресна” е, че за разлика от типичното за кръглите зали симетрично разположение на трибуните за зрители, в конкретния случай трибуните са асиметрични. Голямата централна трибуна, със своето разположение, преобладава в интериорното решение, с което дава ясна насоченост към мобилната трибуна (сцена). Това съответно  измества осите на спортното поле. В напречната на централната трибуна ос спортното поле е разположено центрично (симетрично), а в надлъжната  ос на залата е асиметрично.

НОВО ИНТЕРИОРНО РЕШЕНИЕ

Новото интериорно решение се постига посредством генерална промяна на типа зрителна зала - от тип „Конгресна” в тип „Арена” и съответно изграждането на изцяло ново интериорно и функционално архитектурно решение. Извърши се реконструкция на трибуните с оглед осигуряване на капацитет от 5000 седящи места. Поместват се нови трибуни на мястото на техническите помещения и свободните пространства на кулоара на второ ниво. Те се оформят като две симетрични трибунни ниши към залното пространство. За постигането на 5000 седящи места се премахват коментаторски кабини, като на тяхно място във високия празен обем над мобилната сцена се интегрира нова трибуна, достъпна от кулоара на второ ниво.

За да се приведе евакуацията съобразно съвременните норми и да се подобри хоризонталният ъгъл на видимост при наблюдение на „обемни” спортове, се реконструира изцяло централната съществуваща трибуна. За постигане на по-добра флексибилност на игралното поле първите четири реда на страничните трибуни са предвидени с мобилни редове. Игралното поле е с нова позиция и размери - 26,5/40 до 45м, които осигуряват възможност за провеждането на повечето видове спортни състезания. При реконструкцията изцяло се запазва функцията и въртящият механизъм на сцената.
Организиран е независим достъп за VIP  посетители до официалната ложа.
Обособява се MIX-ZONE (микс зона),  разположена непосредствено да изхода от игралното поле на залата към съблекалните. Пространството е съобразено с изискванията на федерациите и дава възможност за организиране на ТV и радио интервюта.
Модернизиран е целият блок съблекални, като се предвижда изграждане на 6 бр. отборни съблекални, 8 бр. индивидуални съблекални, 3бр. съблекални за рефери, медицински център и помещение за антидопинг контрол. Тоалетните за посетители  се  увеличават съгласно капацитета на залата, като  включително са предвидени и  тоалетни за инвалиди.
За да се подобри евакуацията на публиката, се предвижда изграждане на метални стълби. Предвидени са технически и обслужващи помещения за коментатори, ниша за TV-камери, помещение за контрол на звук, осветление, видео табла и помещение за ел. табла.
Всички инсталации и цялостната сградна инсталационна инфраструктура, която бе силно амортизирана, е напълно реконструирана и обновена.
При новото по-модерно интериорно решение са използвани съвременни облицовки,   материали и обзавеждане с параметри, осигуряващи  високо ниво на акустика и пожарна безопасност на посетителите.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: