НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради паметници на културата > РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА "ЕВКСИНОГРАД" И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПАРК

СГРАДИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА "ЕВКСИНОГРАД" И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПАРК

ИНВЕСТИТОР:

Администрация на министерския съвет на Република България

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Екса" АД; Консорциум "Паркове Евксиноград" ДЗЗД

КОНСТРУКТОР:

инж. Мария Абаджиева,инж. Димитър Имаретски

АРХИТЕКТ:

"Тилев архитекти" ООД, проф. д.н. арх. Жеко Тилев - Водещ проектант

АДРЕС:

Евксиноград
ИНФОРМАЦИЯ

Подобекти:

Дворец

    Историческа справка: Първоначалния проект за дворец Евксиноград е изработен в началото на 1882г.  от  австрийския архитект Виктор Румпелмайер, поканен лично от княз Батенберг за проектант на варненската му резиденция. Основният камък е положен тържествено на 16-ти август 1882 г., а грубият строеж е почти готов до 1885 година, когато строителството се прекратява поради политическата криза и последвалата абдикация на княз Батенберг.
    По времетето на Княз Фердинад продължава изграждането на двореца отначало с помощта на швейцарския архитект Херман Майер, а по-късно немският архитект Теобалд Леерс поема ръководството на строежа, включително изпълнението на интериора и обзавеждането.
    Дворец Евксиноград е проектиран в духа на френския дворцов класицизъм, но носи и много от белезите на характерния за времето на изграждането му стил сецесион, особено в редица елементи и детайли на интериора. Плановата композиция на етажите е съобразена в максимална степен и отразява изискванията и спецификите на дворцовия живот и държавния протокол.
    Дворецът започва да функционира пълноценно от 1893 г., като е отговарял на най-високите за времето битови и технически стандарти. Още тогава дворецът е бил електрифициран, а от около 1905 г. е напълно топлофициран.
Мебелите и обзавеждането на помещенията, предимно в стилове Рококо – Луи XV (Rococo – Louis XV), Чипендейл (Chippendale) и викториански стил (Victorian), са изпълнени от английската фирма Мейпъл енд Ко (Maple & Co) и се отличават с изисканост и финес.
    Дворец Евксиноград е архитектурно-строителна, историческа и художествена недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

    Проектанска намеса: Проектът реставрира в оригинален вид фасадите на сградата и възстановява оригиналната пространствена структура и разпределенията на етажите от периода 1893-1908 г. Всички помещения от I и II етаж са възстановени с оригиналната им функция. Възстановено е и оригиналното разпределение на III етаж, където помещенията от източното крило запазват автентичния си вид, а останалите ще се използват за музей, разкриващ дворцовия живот и строителната история на сградата.
    Изпълнението на проектите за интериор възвръщат в голяма степен вида и характера на помещенията според тяхната оригинална функция.
    За осигуряване на достъпна среда е изграден вътрешен панорамен асансьор, както и сервизен асансьор за кафето в западното крило. Реставрирана е перголата на втория етаж в оригинален вид от началото на XX век.
    Възстановени са запазените и частично разрушените оригинални орнаменти и архитектурно-художествени детайли. По проекта за реставрация са изпълнени три нови камини, седем кахлени печки, декоративни рамки с огледала над камините, стенни декоративни пана и тавански корнизи. Възстановени са санитарните помещения според вида им в началото на ХХ век и са обзаведени с отговарящо на оригиналното санитарно оборудване.
    Изпълнени са нови паркетни настилки, текстилни тапицерии по стените, нови настилки в сутерена. Ремонтиран е покривът и са изпълнени нови покривни прозорци. Съществуващите в Двореца врати, прозорци, ламперии, парапети и други елементи са реставрирани.
    Проектирано и изпълнено е изключително атрактивно нощно осветление на обекта.
    Дворецът е оборудван с най-съвременни енергоефективни инсталации и системи: климатизация с термопомпи, интегрирана с климатизацията вентилационна система, изцяло нова ВиК мрежа, пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъп и други.
    С извършената реставрация на Двореца са осигурени необходимите качества и условия за максимална автентичност и превръщане на обекта в национална туристическа атракция.

Щал

    Историческа справка: Името „Щал” произхожда от немската дума за конюшня (Stall). Сградата е построена още в първите години на изграждането на дворцовия комплекс.  През ХХ век в Щал вече се е помествала и дворцовата автомобилна служба.
    Сградата е архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

    Проектантска намеса: Извършената реконструкция на Щал-а е осигурила нейното конструктивно укрепване с нови стоманобетонни плочи, а основните напречни стени са усилени с арматурни мрежи и торкретиран бетон.
    Запазен е в максимална степен външният архитектурен образ на сградата. Вътрешните преустройства запазват основната пространствена структура, адаптирани към нуждите на музейна сграда: ще се експонират старите гаражни клетки; помещението за коне на първия етаж ще се развие в експозиционна зала за намерените в района археологически и исторически артефакти, а сеновалът на втория етаж ще бъде превърнат в музей на парковото изкуство и строителството на комплекса.
    Всички инсталации и технически системи са напълно нови и съобразени със съвременните изисквания за функционалност, експлоатационна сигурност и енергоефективност.
    За осигуряване на достъпна среда е проектиран и изпълнен асансьор. С напълно нов интериор са разпределителното фоаие и санитарните възли към него. Реализирана е и нова стълба между двете нива, отговаряща на изискванията за евакуация.

Обслужваща сграда на двореца (АТЦ)
    
    Историческа справка: Едновременно със строителството на двореца, в стилово и функционално единство с него, е изградена и обслужваща сграда. Тя е свързана с двореца чрез покрит проход. В нея, на приземния етаж, се е намирала кухнята на двореца, а на горния етаж - помещенията за гвардейците, офицерския състав и други служби.
Сградата е архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“.

    Проектанска намеса: Чрез изпълнението на проекта са реставрирани и запазени оригиналните фасади. Изпълнени са нови прозорци с членение и профили, съответстващи на оригиналните. Покривната покривка, улуци и водосточни тръби са ремонтирани.
    Възстановена е оригиналната планова композиция на сградата като помещенията са адаптирани за нуждите на културно-информационен център на комплекса, с интериор и обзавеждане съобразно съвременните функции.
    В приземния етаж е изградена напълно нова с най-висок клас технологично оборудване кухня.
    Всички технически инсталации и системи са новоизградени и отговарят на съвременните изисквания за функционалност, сигурност и енергоефективност.

Оранжерии

    Историческа справка: През 1890 година, за да бъде разкрасен и обогатен парка, е докаран „цял параход с палми“. Още същата зима те измръзват. Това е и причината в следващите години да се изградят няколко оранжерии, първата от които е тъй наречената Висока палмена оранжерия. Около 1893 г., според плана на арх. Леерс „Parc de Sandrovo“, е изградена и Холандската оранжерия. До 1912 г. са построени Английската и Френската оранжерии. През 1937 година сградата на Висока палмена оранжерия е пристроена и надстроена.
    В оранжериите са прибирани през зимата множеството екзотични видове палми, орхидеи, водни лилии, тропически растения от Латинска Америка, както и по-топлолюбиви средиземноморски видове. В оранжериите и откритите лехи се размножавали и множество алпийски видове, събирани по време на експедиции в Рила, Родопите, Стара планина, Пирин, Македония, Южна Тракия, Мала Азия, Алпите, Карпатите и др., в които често участвали и членове на царското семейство. Някои от многото новооткрити видове били наречени на цар Фердинанд (Saxifraga Ferdinandi-coburgi, Arabis Ferdinandi-coburgi, Hieracium Ferdinandi Regis и др.).
    Сградите са архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категории: Холандска оранжерия - „национално значение“, Висока и Ниска палмена оранжерия - „местно значение“, Френска и Английска оранжерии - „за сведение“.

    Проектанска намеса:
    Холандската и Френската оранжерии са възстановени в оригинален вид.
    Възстановен е оригиналният вид на Висока и Ниска палмова оранжерия. На Висока палмова оранжерия е запазен оригиналният дървен покрив, който е укрепен с метална конструкция. Възстановени са в максимална степен фасадите на сградата и покривното остъкляване. Всички, позволяващи намеса стени, са топлоизолирани отвън.
    Реконструирана и адаптирана е към съвременните изисквания и битовата сграда към оранжериите.
     Оранжериите са оборудвани с изцяло нова високоефективна термопомпена отоплителна система. Изцяло нови са, също така, и ВиК инсталациите.

Парк

    Историческа справка:
    В опита да се изгради един модерен парк, носещ белезите на класическите градини, но и следващ модните течения от края на XIX век, в първия български дворцов парк „Евксиноград“ се създава. Парка има представително партерно пространство с геометрично решение по примера на Френските паркове, а останалата част от парка е решена в английски стил. Освен с висока декоративна стойност, паркът се характеризира и с богата ботаническа колекция. Разнообразието на декоративните дървета и храсти днес надхвърля 200 вида, между които впечатление правят редките видове като: хартиено дърво (Broussonetia papyrifera), желязно дърво (Parrotia persica), бонбонено дърво (Hovenia dulcis), индийски и персийски люляк (Lagerstroemia indica, Syringa persica), стеркулия (Sterculia platanifolia), различни видове магнолии, явори и други. И днес в градините на парка могат да се видят да цъфтят различни екзотични орхидеи и цветя.
    Паркът е недвижима културна ценност на парковото и градинско изкуство с категория „национално значение“.

    Проектантска намеса:
    Проектът и неговото изпълнение са осигурили комплекс от благоустройствени мероприятия, подобряващи функционирането и художествено-естетическото въздействие на парка: ремонтирани са основни алеи като в района на Двореца е изпълнена оригинална настилка от чакъл; изпълнено е ново парково осветление с възстановени по оригинал осветителни тела; изпълнена е изцяло нова напоителна система с хидранти и капково напояване и автоматично управление и контрол; възстановени са оригинални елементи на парка като розариумът, слънчевият часовник, площадката с трона на цар Фердинанд, беседки, площадки, парапети; възстановено е оригиналното парково обзавеждане – пейки, пейки с тенти, перголи, кошчета; поставени са указателни табели с оригинален дизайн.
    Реставриран е фронтонът от двореца „Сен Клу”.
    Санирана е и е възстановена предвидената по проекта паркова растителност.

Антична и средновековна крепост „Кастрици”

    Историческа справка:
    Крепостта е разположена на нос „Св. Яни” в северния край на Варненския залив. Изградена е през V в. като част от черноморската укрепителна система на Византия.
    Обектът е археологическа недвижима културна ценност с категория „местно значение“.

    Предвидените по проект реставрация, консервация и частично възстановяване на архeологическите обекти позволява пред туристите да бъде представена най-съществената част от селището, включваща: крепостната стена в югозападния край на крепостта, донжона, странноприемницата, църквата и други сгради.
    Изпълнено е укрепване на стените и предвиденото надграждане. Изпълнени са настилки по улиците и в експонираните обекти. Изпълнено е и художествено осветление.
    Реализирането на проекта разкрива убедително особеностите на средновековния живот в крепостта и превръща обекта в туристическа атракция с познавателно и културно значение.