СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ПРОЕКТИ С ПРИНОС КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ГРАДСКАТА СРЕДА - ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЖП ГАРА БУРГАС, ПЪТНИЧЕСКА

ИНВЕСТИТОР:

Национална компания "Железопътна инфраструктура"

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД "Железопътна инфраструктура Бургас"

КОНСТРУКТОР:

Проект мениджмънт: инж. Николай Николов Конструктор: инж. Тодор Иванов Атанасов

АРХИТЕКТ:

арх. Ирена Христова-Дончева

АДРЕС:

Бургас
ИНФОРМАЦИЯ

Специфичните особености на проекта за жп гара Бургас като паметник на културата

Сградата на ЖП Гара Бургас е дело на арх. К. Маричков и арх. Н. Костов. Повлияна е от стилистиката на сецесиона и необарока. Детайлът е използван пестеливо както в интериора, така и при оформлението на фасадите. Имала е и има важно градоустройствено значение като рамка на две площадни пространства. Обвързана е пространствено и функционално с ансамбъла по главната улица "Александровска" като нейна визуална задънка.
Инженеринговия проект е спечелен 2013г. и стартирал средата на 2014г. Проектът е завършен  в месец април 2016г.
Целта на проекта по част опазване на ценността е свързана с реставрация на мазилковата и каменна декорация, на мазилковите детайли и дъбови обшивки в интериора, на маркизите пред входно и изходно фоайе, подмяна с медната обшивка на куполите, подмяна на дограмата. Също така е извършена подмяна на ел. инсталациите, ОВиК, ВиК, извършено е конструктивно укрепване съобразено с нормативните изисквания, осигурени са изискванията за общодостъпна среда и са изградени системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, интернет, телефонни връзки и др.
Намесите касаят и малки промени във функционално и конструктивно отношение, обосновани от съвременните изисквания за ползване на сгради с това предназначение. Те са напълно подчинени на основния характер на сградата и съобразени с нейната културна ценност. Същото се отнася и за дейностите, предвидени в околното пространство.

Предизвикателства при работа по проект – паметник на културата

Когато става дума за сгради-недвижими културни ценности, основната разлика с проектирането на ново строителство е, че те са вече налице от около сто и повече от сто години. Проектантът, занимаващ се с реставрация на такива сгради трябва да оцени тяхната културна стойност, да проучи строителната техника, благодарение на която се е случило това, както и средата, в която е създадена и да оцени разликата. Основната трудност на такова проектиране е да бъде последван оригиналният замисъл на предшествениците проектанти, които са създали творение, заслужаващо уважение и в същото време да бъде отразена промяната на начина на живот и на бита в обществото, която предполага промяна на функционалната същност на сградата, за да може тя да отговаря на съвременните изисквания за комфорт на обитаване.
От гледна точка на етапът на изпълнение, предизвикателство представлява цялостната реконструкция в условия на експлоатация на гаровия комплекс. Извършени са масивни мерки по укрепване на конструкцията в зоната на ресторанта и галерията, обновени са първите три перона, извършени са дейности по обновяване на обществените и служебните зони в Приемно здание. Всички тези дейности са извършени без да бъде преустановявана работа на гаровия комплекс.

Нови материали и технологии, приложени при обновяването на жп гара Бургас

При възстановяване на интериора и фасадите на приемна сграда на ЖПГара Бургас бяха използвани съвременни материали и технологии, отговарящи на изискванията за устойчивост и енергийна ефективност.
Старите двукатни дограми бяха подменени с нови PVC дограми със стъклопакет с растер, аналогичен на оригиналните. Големите арковидни метални витрини във фоайетата бяха подменени с метални енергоефективни витрини на фирма Янсен също копие на оригиналните.
Всички осветителни тела в обществените зони и по пероните са с LED осветление. Във фоайета и чакални се поставиха оригинални аплици и осветителни пластики дело на скулптура Никола Станчев.
Във всички зони за широк достъп има съвременни дисплеи за трафична информация. Информационните колонки са свързани с Интернет и са пригодени за незрящи. Сложните системи за управление на движението и за  сграден мениджмънт са от най-ново поколение.
Осигурена е достъпна среда във всички обществени зони, по пероните, както и до всички служебни помещения. Помислено е и за майките с деца, за който е осигурено оборудвано помещение.
На пътниците  са предоставени богато озеленени паркови зони за отдих-„летни чакални”.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: