НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради паметници на културата > АНТИЧЕН КУЛТУРНО КОМУНИКАЦИОНЕН КОМПЛЕКС "СЕРДИКА"

СГРАДИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

АНТИЧЕН КУЛТУРНО КОМУНИКАЦИОНЕН КОМПЛЕКС "СЕРДИКА"

ИНВЕСТИТОР:

Министерство на културата, Столична община

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „АНТИЧНА СЕРДИКА“ „Пътища и мостове“ ЕООД, „Реставрация“ ЕАД; „Пътстрой-Варна“ ЕООД и „Финанс груп 2013“ ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Велислав Петров Михов, инж. Мария Ангелова Димитрова, инж. Явор Огнянов Първанов, инж. Александър Лазаров Мишев

АРХИТЕКТ:

арх. Красен Андреев Андреев, арх. Юлий Кирилов Фърков, проф. д-р Валентин Неделчев Тодоров, арх. Христо Христов Генчев

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

Обекта условно е разделен на два етапа:
1. Втори етап "Консервационно-реставрационни работи и СМР на подземно археологическо ниво под бул."Княгиня Мария Луиза" и под площад "Независимост" обхващащ:
За частта под пл. „Независимост” – пространството между съществуващите подлези на Източната Сердикийска порта  на античния град  - на изток; централния подлез с храма „Света Петка Самарджийска” на запад; пространството под пътната връзка между булевардите „Княз Дондуков” и „Тодор Александров” – на юг; пространството под площада пред ЦУМ на север, като в този обхват територията е с площ 4 850 м2;
За частта под бул. „Мария Луиза” – пространството между Централния подлез с храма „Света Петка Самарджийска” – на юг и северния вестибюл Метростанция II-8, като включва покритото пространство под трасето на бул. „Мария Луиза”, като в този обхват територията е с площ 3 150 м2.
Общата площ на втори етап 8 000 м2.
2. Трети етап "Консервационно-реставрационни работи и СМР на открито археологическо ниво между бул."Княгиня Мария Луиза и ЦУМ" обхващащ пространството между Централния подлез с храма „Света Петка Самарджийска” на юг и северния вестибюл ма Метростанция II-8, което е разчленено на три площадни нива:
горно площадно ниво с приблизителна площ от 4 000 м2;
междинно ниво – тераса с приблизителна площ от 700 м2;
долно, археологическо ниво с приблизителна площ от 2 300 м2;
 Общата площ на трети етап е 7 000 м2.
В съответствие с одобрените инвестиционни проекти бяха изградени следните елементи и зони както следва:
Втори етап:
       - Уникална за България и в много отношения и за света ефирна конструкция от стомана и стъклено покритие състоящо се от 340 стъкла, всяко едно от които с индивидуална форма и размери.
зони на експонираната археология „in situ”;
зона за експониране на демонтираните от зоната под бул. „Мария Луиза” археологически структури от Средновековието, тематично свързани с останките под пл. „Независимост” и подлеза с църквата „Света Петка Самарджийска”;
сектори за лапидарни експозиции на привнесени от други части на града артефакти от античната епоха;
пространства за провеждане на сценични дейности;
зони за представяне на изложби на визуалните изкуства – склуптура, живопис, графика, инсталации и други;
зони за експониране на колекционерски сбирки;
локализирани зони за галерии за произведения на изкуствата;
зони за отдих и наблюдение на археологическите експозиции;
комуникационни площи – алеи, маршрутни пътеки, проходи, рампи, стълбища;
битови и тоалетни възли за публично ползване;
локализирана зона за управление на културния комплекс и за туристическо и информационно обслужване;
зони за техническо и експлоатационно обслужване и поддържане на културния комплекс.
Трети етап:
зони на експонираната археология „in situ”;
зона с възможност за представяне на изложби на визуалните изкуства ( площадно ниво и междинно ниво – тераса).
зони за отдих и наблюдение на археологическите експозиции;
комуникационни площи – алеи, маршрутни пътеки, стълбища, асансьори;
зона за туристическо и информационно обслужване
зони за техническо и експлоатационно обслужване и поддържане на културния комплекс.
Стойността на извършените строително монтажни и консервационно реставрационни работи по изграждането на „Античен културно комуникационен комплекс „Сердика” втори и трети етап възлиза на 12 325 156.40 лева.
Обекта беше изпълнен за 10 месеца.