НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради социална инфраструктура > ИНСТИТУТ "КОНФУЦИИ" - СОФИЯ КЪМ СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

СГРАДИ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ИНСТИТУТ "КОНФУЦИИ" - СОФИЯ КЪМ СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ИНВЕСТИТОР:

СУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

АТ Инженеринг 2000 ООД

КОНСТРУКТОР:

Инж. Георги Колчаков

АРХИТЕКТ:

Арх. Станислав Константинов, арх. Александър Генчев, арх. Иглика Люцканова

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ НА БИВША УЧЕБНА СГРАДА НА БУЛ. “АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 82, С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ – ИНСТИТУТ „КОНФУЦИИ“ – СОФИЯ КЪМ  СУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

"Институт Конфуций" към Софийския университет е един от 14-те най-добре работещи от общо 492 в целия свят. В резултат на това, Китайският съвет за международно развитие на китайския език "Ханбан" взема решение за неговото разширяване, с което го превръща в най-големият на Балканите и един от общо 6-те „моделни”, изградени на територията на Европа. Комплексът е разположен в сградата на бившия столичен образцов механотехникум на бул. "Ал. Стамболийски" 82, построена през 1951 г. по проект на големия български архитект Борис Капитанов. В нея средното училище се помещава до 2010 г., когато по решение на министерство на образованието е закрито. През 2011 г. правителството я прехвърля на Софийския университет в замяна на отказа на университета от претенции към галерията на ул. "Шипка" 6.

Комплексът на „Институт Конфуций” е разположен върху площ от 2348 кв.м., като е обособен самостоятелен вход от ул. "Опълченска”, съобразен с изискванията за достъпна среда. Входното фоайе е с подчертана симетрична композиция, характерна за китайските традиции в архитектурата и пространственото оформление. В центъра на фоайето е разположена статуя на древния  китайски мислител и философ Конфуций (Кун Циу), роден през 551 год. пр.н.е., от чиито учения произлиза конфуцианството, признат за една от най-влиятелните личности в китайската и световната история и религия. Статуята е изработена от бронз в ателието на прочути китайски майстори, специално за „Институт Конфуций” в София и е с височина 270см. От двете страни на статуята са разположени кръгли прозорци, заимствани от традиционните форми в китайската архитектура. От централното фоайе, през коридор се осъществява достъпа до различните зони на комплекса.

 

Част от учебните зали и кабинетите на администрацията са разположени в източната част на комплекса, на приземното ниво, с поглед към двора на техникума. Към тях са обособени санитарни възли, помощни складови помещения, помещения за чистач и др. На второ ниво са разположени останалите учебни зали, езикови кабинети, оборудвани със съвременна техника за изучаване на китайски език и калиграфия, зали за семинари, санитарни и складови помещения, кът за почивка и др. Част от учебните зали са с горно осветление.

 

Две от бившите машинно-ремонтните халета, разположени на приземното ниво на техникума, са превърнати в модерна библиотека на две нива, с обособени общи кътове за четене и индивидуални читални и многофункционална зала със 100 места, с галерии и балкони на второ ниво, сцена с гримьорни и съблекални с битови помещения и кабини за симултанен превод. Към библиотеката има санитарни възли и авариен изход към ул. Шар планина. Двете нива на библиотеката са свързани с вътрешна метална стълба със стъклен парапет. Стъклен парапет огражда галерията на библиотеката, като пропуска максимално естествената дневна светлина, проникваща от съществуващото горно осветление. Горното ниво на библиотеката е разположено върху нова метална конструкция, с обща площ 150м2. В източната част на библиотеката, окачена алуминиева витрина оформя пространството към две учебни зали, които са с поглед към библиотеката и през които до залите достига естествената дневна светлина.

 

Горното остъкляване на двете халета (оберлихт) е изцяло подменено със съвременна алуминиева дограма, с автоматични противопожарни шлюзове. В библиотеката е предвиден втори свободно висящ таван (цирлихт), който пропуска дневната светлина и осигурява необходимата степен на осветеност на залата, като предпазва от пряко слънчево греене към обособените кътове за четене. Цирлихтът е разположен на отстояние от ограждащите го стени, за да бъде осигурена свободна циркулация на въздуха и преминаване на димните газове при евентуален пожар към автоматичните противодимни шлюзове. В многофункционалната зала е предвиден втори декоративен вълнообразен окачен таван, който пречупва прякото слънчево греене и осигурява необходимия акустичен комфорт, за провеждане на различни сценични, театрални и музикални мероприятия. Осигурено е свободно преминаване на въздуха между вълнообразните пана, за вентилация и отвеждане на димните газове при евентуален пожар към автоматичните противодимни шлюзове. В задната част на залата, над кабините за симултанен превод е оформена галерия, изградена чрез нова метална конструкция, която при необходимост от допълнителни места, може да бъде използвана за разполагане на столове, с поглед към сцената. Сцената е оформена чрез метална конструкция, като е повдигната от основното ниво с 45см. Пространството зад сцената е разделено на две нива, като до тях се достига през две метални стълби в двата края на сцената. На горното ниво са разположени битови помещения, съблекални, гримьорни и тоалетни с душове, разделени за жени и мъже. От двете страни на залата са обособени по три еркерно изнесени балкона, които обогатяват общото пространство и дават възможност за различен поглед към сцената. В дъното на залата, до кабините за симултанен превод е предвидено помещение за управление на сценичното осветление и озвучителната система.

 

Осветлението на многофункционалната зала е решено чрез декоративни осветителни тела под вълнообразния акустичен таван, скрито осветление в декоративен окачен гипсокартонов таван и прожектори, които осветяват сцената. Допълнително е предвидено да бъдат монтирани прожектори за осигуряване на необходимото ефектно сценично осветление.

Осветлението в библиотеката е осигурено чрез декоративна висяща структура със свободна форма, монтирана под втория стъклен таван, скрито дифузно осветление в декоративен окачен гипсокартонов таван и локално осветление към местата за четене.

 

От двете страни на залата, на приземно ниво са разположени залите за китайска култура и изкуство и залата за чаени церемонии. Връзката с голямата зала се осъществява посредством 6 двойни врати, които при нужда могат да бъдат широко отворени и пространството на голямата залата да се обедини с това на двете малки зали. Към залата за чаена церемония е предвидена връзка към малка традиционна китайска градина с декоративна растителност, водно огледало и места за отдих на открито. Китайската градина предстои да бъде изградена на втори етап, като стената между нея и залата за чаена церемония ще бъде изцяло остъклена. В залата за китайска култура се предвижда постоянна експозиция на традиционни предмети от различни сфери на китайския бит и култура. Мултимедийни и интерактивни екрани ще позволяват на посетителите да станат част от някои популярни китайски ритуали и традиции, да изпълнят характерни движения от китайски бойни изкуства, да изпишат собственоръчно китайски йероглифи, да усетят и попаднат чрез звук и светлина в известни исторически и природни места и др. атрактивни начини за опознаване на китайската култура и история.

 

В близост до многофункционалната зала е разположена VIP заседателна зала с овална маса за 14 души. Във вграден шкаф е предвиден голям екран за презентации и мултимедия.

 

Фасадата на сградата запазва изцяло първоначалния си вид. Каменната облицовка е почистена, като част от ерозиралите плочи са подменени. Старата дограма е изцяло подменена с нова PVC дограма.

 

Инвестицията за цялостното преустройство, обзавеждане и технологично оборудване на „Институт Конфуций” е осигурено от китайската държава чрез Китайският съвет за международно развитие на китайския език "Ханбан" и Софийския университет, който от своя страна осигурява безвъзмездното ползване на етажа от сградата и двете бивши машинно-ремонтни халета. Архитектурният проект е дело на арх. Станислав Константинов, арх. Александър Генчев и арх. Иглика Люцканова, в сътрудничество със специалисти от „Ханбан” и университета за изучаване на чуждестранни езици в Пекин.

 

След откриването на модерния комплекс „Институт Конфуций”, към Центъра за източни езици и култури в Софийски университет, интересът към изучаването на китайски език и култура се засилва и дейността на института се разширява постоянно, което благоприятства в изключително голяма степен за развитието на българо-китайските търговско-икономически и културни отношения.