НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени и логистични сгради > ЗАВОД НА БИТОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ ТЕСИ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ

ЗАВОД НА БИТОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ ТЕСИ

ИНВЕСТИТОР:

ТЕСИ ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кордеел – България ЕАД

КОНСТРУКТОР:

Инж. Бойко Цонзаров

АРХИТЕКТ:

Иво Петров – Архитекти ООД

АДРЕС:

Шумен
ИНФОРМАЦИЯ

Обектът се намира на територията на „Производствен терен битова химия“ в гр. Шумен. В рамките на имота има изградени няколко производствени и складови сгради, като новият обект е ситуиран в южната част на имота. Състои се от административна сграда, производствена сграда с обособен склад към нея, топли връзки към съществуващите сгради и транспортен коридор.

ОБЩА РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ: 4328 кв. м.
(РЗП административна сграда - 1698 кв. м., РЗП производствена и складова сграда, вкл. топли връзки и транспортен коридор - 2630 кв.м.)

Административната сграда е триетажна и заема централно място в новия обект. Достъпът до нея е от север през официален вход по продължение на пешеходна алея. От запад се оформя втори служебен вход за работници в производството.
На първо ниво са разположение фоайе с изложбена площ, зали за срещи и обучения, както и различни служебни и санитарни помещения. За служителите е предвидена зала за хранене.
На второ и трето ниво в административната сграда са разположени офиси, заседателни зали, обслужващи, служебни, технически и санитарни помещения.
Вертикалната комуникация между нивата се осъществява с асансьор, както и с двураменна стълба, отделена в самостоятелна стълбищна клетка.

Производствената сграда е разположена на фуга с административната. Производствената сграда представлява едноетажно, едноотворно хале с напречен размер 24м., дължина 72м. и светла височина до покривни ферми 8м. В нея се осъществява допълнителна обработка на част от елементите за електрически бойлери и тяхното крайно сглобяване.

Склада представлява едноетажно, едноотворно хале с напречен размер 24м., дължина 24м. и светла височина до покривни ферми 8м. Към склада се предвиждат 6 товарo-разтоварни рампи за експедиция на кратковременно съхраняваните в него готови изделия. Складирането се осъществява на ниво настилка с два реда палети по височина.

Административната сграда е изградена с монолитен стоманобетонен носещ скелет - стоманобетонови безгредови плочи и вертикални колони и шайби. Пред неносещите фасадни тухлени зидове е изпълнена вентилируема фасада с топлоизолация от 15 см минерална вата и завършваща плочи от фиброцимент.
Преградни стени са изпълнени по система за сухо строителство и чрез интериорни стъклени стени с двойно стъкло. Заложени са окачени растерни тавани в комбинация с гладки тавани от гипсокартон. Растерните тавани в санитарните помещения са влагоустойчиви, а в останалите помещения акустични. В лоджиите окачените тавани са метални. Над плочата на първо ниво са заложени 12 см XPS под подовата замазка и настилката от гранитогрес. На второ и трето ниво почти изцяло е изпълнен двоен под с височина 12 см до горен ръб подово покритие. Покривът на сградата е плосък с пароизолация, топлоизолация 12 см XPS, полиетиленово фолио, замазка за наклон, два слоя битумна хидроизолация. Отводняването е вътрешно гравитачно с отопляеми воронки. Остъкляването на сградата е със стъклопакет и алуминиеви системи с прекъснат термомост. Северната окачена фасада е изпълнена със структурна система „Schuco FW 50+ SG“ и отварящи се навън клапи без външни допълнителни рамки. На западната фасада е заложена алуминиеви система „Schuco AWS 70 HI“ с двоен стъклопакет и прекъснат термомост. Прозорците до нивото на окачен таван (+2,70) са изпълнени със стъклопакети, а над него до нивото на плочата вместо стъклопакет са монтирани термопанели. На западната фасада пред прозоречната система са изпълнени автоматизирани външни метални ламелни щори. Пред брюстунг зоните на междинни нива и външните щори е оформена хоризонтална ивица с алуминиев композитен материал. Същият е използван и за обшиване на козирката над служебния вход. Отоплението и охлаждането в офисната част е с касети монтирани в окачените тавани. На покрива се намира котелно помещение, което осигурява топла вода за всички консуматори.

Производствената сграда е изградена с метална носеща конструкция – метални колони, стъпващи на височина 60 см върху стоманобетонни подколонници. На всеки 6 метра върху колоните стъпва метална ферма, която носи профилирана покривна ламарина. Над нея са изпълнени - пароизолационно фолио, 20 см топлоизолация от минерална вата и еластична PVC мембрана за хидроизолация. Покривът е двускатен с наклон 3%. Отводняването е вакуумно. По билото са изпълнени светлинни ивици, в киято са вградени противодимни люкове. Същите се използваат и за естествена вентилация.

Фасадите са изпълнени с термопанели с дебелина 10 см с пълнеж от минерална вата, които стъпват на цокъл до ниво +0.60 м покрит с 10 см топлоизолация от XPS и мозаечна мазилка. За достъп на допълнителна естествена светлина са заложени прозорци в горната част на фасадните стени.

Складовата част е изградена със смесен носеща конструкция – сглобяеми стоманобетонни колони, върху които стъпват метални ферми. Те от своя страна носят профилирана покривна ламарина. Над нея са изпълнени - пароизолационно фолио, 20 см топлоизолация от минерлна вата и еластична PVC мембрана за хидроизолация. Покривът е двускатен с наклон 3%. Отводняването е вакуумно. . За достъп на допълнителна естествена светлина са заложени прозорци в горната част на фасадната стена. По северната фасада са разположени шест товаро-разтоварни рампи.

Транспортния коридор е изграден от метална конструкция – колони и греди. Фасадите се оформят с термопанели с огнеустойчивост EI120 дебелина 10 см, които стъпват на цокъл до ниво +0.60 м покрит с мозаична мазилка. Покривът е едноскатен. Влизането отвън в транспортния коридор става на ниво 164,50 и с рампа се достига до ниво +/-0,00=164,85. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: