ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

МОЛ МАРКОВО ТЕПЕ

ИНВЕСТИТОР:

МОЛ МАРКОВО ТЕПЕ ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЖИ ПИ ГРУП АД

КОНСТРУКТОР:

Консулт 2000 ООД

АРХИТЕКТ:

Планинг

АДРЕС:

Пловдив
ИНФОРМАЦИЯ

“Марково Тепе Мол” е разположен в централната градска част на гр. Пловдив. Търговският център се намира в непосредствена близост до пешеходната зона на гр. Пловдив и е лесно достъпен с автомобил и градски транспорт. Парцелът, в който е построен, е с площ 8 500 кв.м. Общата разгъната застроена площ е 56 000 кв.м, разположена на 4 подземни и 4 надземни нива. Отдаваемата търговска площ e 21 000 кв.м. Сградата предлага удобен външен паркинг, както и вътрешен, разположен на четирите подземни нива, с паркоместа за 560 автомобила.

Освен с модни магазини, молът ще разполага и с голям детски център, фитнес зала, супермаркет, кино, книжарница, сладкарница и зона за бързо хранене.

Молът е проектиран така, че да осигурява оптимална циркулация на посетителите и видимост на търговските обекти. В новия проект на сградата са предвидени фунционални промени на търговските етажи, реорганизация на търговските обекти и клиентския поток. Променя се очертанието на търговските алеи, конфигурацията на площите за отдаване под наем, разположението на вертикалните комуникации в главния атриум и обособяването на кино комплекс.

В четирите подземни етажи промяната касае премахването на панорамните асансьори, премахването на два от четирите асансьора в основното ядро и обособяване на технически и служебни помещения за нуждите на сградата. Част от паркинга се отделя за търговски обекти с площ от 2600 кв.м. с директен достъп от пасажа и вертикалната комуникация. Не се променя организацията на движение и паркинга, достъпът по рампите и другите вертикални комуникации. Запазват се съществуващите инсталации.

Партерното ниво е разположено на 7500 кв.м застроена площ, от които  4500 кв.м отдаваема търговска площ. На партерните нива, с цел обособяване на големи наематели, които генерират солиден и траен трафик, се организира еднопространствена търговска алея с покривно осветление и основни комуникационни ядра в двата края, както и необходимите евакуационни пътища. Намалява се големината на главния атриум и с доближаването на ескалаторите до основната алея се осигуряват допълнителни търговски площи и се подсилва трафика в основната алея.

Ниво +1 е разположено на 8000 кв.м застроена площ, от които 5500 кв.м отдаваема търговска площ.

В западния край на сградата, над рампите за подземния паркинг, се обособява междинно ниво, където се разполагат офисите на управлението на мола. Те имат директна връзка с търговската алея на партера.

С цел увеличаване броят на тоалетните за посетители, на партера се премества локацията на санитарните възли, увеличава се и площта им. Добавя се и помещение за преповиване.

Продължавайки идеята за еднопространствен мол, в северната част, около главния атриум се развива Food-Court-а с обектите за бързо хранене. Външната тераса по основния проект се увеличава, като има директна връзка със зоната за сядане. Обособява се ресторант с по-високо ниво на обслужване, към който се отделя външна покрита тераса. Ниво +2 е разположено на 7500 кв.м застроена площ, от които 4300 кв.м отдаваема търговска площ и 900 кв.м озеленени тераси.

На това ниво се разполага и касовата зона на кино комплекса. Кинокомплексът се състои от две части, връзката между които се осъществява през мола. За разполагане на киносалоните в съществуващата монолитна конструкция са предприети конструктивни промени, като част от залите се изпълняват с метална конструкция. Кинокомплексът предлага общо 6 зали, една от които е IMAX зала с огромен екран, 288 удобни кожени кресла и най-новата озвучителна система от последно поколение IMAX® ® Immersive sound.

Етажът кинокомплексът дели с голямия фитнес център, предлагащ зали на две нива. Ниво +3 е разположено на 5200 кв.м застроена площ, от които 4500 кв.м отдаваема търговска площ и киносалони, както и 3100 кв.м тераси.

Откритата зона се приобщава към общото пространство на мола и завършва с покривно остъкляване – преход между двата затворени обема. Външната тераса и покривно озеленяване се запазват, като към площта на зеления покрив се прибавя и площта на покривните остъклявания според новото функционално решение.