СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ХОТЕЛИ

ХОТЕЛ "РИЛА"

ИНВЕСТИТОР:

„Рила Боровец“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кордеел България ЕАД

КОНСТРУКТОР:

инж. Б.Младенов

АРХИТЕКТ:

Арх.Андрей Велинов, главен проектант на "Виста Пойнт" ООД

АДРЕС:

кк Боровец, община Самоков
ИНФОРМАЦИЯ

Проектът се състои от две части – реновация на съществуващата сграда и дострояване с нова многофункционална зала.

РЕНОВАЦИЯ:

Екстериор:

-          Подобряване на  енергийната ефективност на сградата и намаляване на експлоатационните разходи на сградата посредством подмяна на всички инсталации и удвояване на топлоизолационните характеристики на фасадите.

-          Осъвременяване на визията: премахнати са всички ненужни доработки, свалена е компрометираната дървена обшивка на хотелските етажи. Всички парапети и вертикални елементи са подменени с композити от метал и дърво, Прозорците по южната фасада на ресторантите и лобито са увеличени. Козирките над входовете са променени. На партерното ниво са добавени дървени облицовки и каменни зидарии, които придават по-естествен и природосъобразен изглед.

Интериор:

-          Подобрени са комуникациите между обектите. Оформен е нов коридор към съблекалните на басейна, разширена е СПА зоната, като са добавени нови зони.

-          Нова визия на интериора с чрез подбор на естествените материали. Обзавеждането е така подбрано, че лесно да се трансформира.

-          Нови конферентни зали.

-          Редизайн на нощния клуб с подобрена акустика и нови светлинните ефекти и озвучаване.

-          Подобрено звукопоглъщане на обществените зони.

-          Нова камина с изглед и отвън навътре.

 

НОВА ЗАЛА:

            Търсен е запомнящ се образ, съответстващ на планинския характер на хотела и хармониращ със съществуващото застрояване. Формата на залата е изведена от обема на хотела – на ниво терен се създава усещане за успоредност между покрива на съществуващата сграда и новата зала. Входовете са подчертани от самата сграда и нейната стреха, служеща и като задължителната хотелска козирка. От обема са отнети пространства с цел създаване на „въздушност“ и естествена връзка с природата. В същото време, чрез своята височина и пластика се засилва усещането за значимост на обекта, който има за цел да се превърне в емблема на целия курорт. Чрез внимателно планиране на обекта е търсена устойчивост и екологичност на решенията, като са предприети следните мерки:

-       Нисък разход на материали и облицовки (бетонната конструкция е оставена видима, без допълнително третиране, ограничаване на инсталациите)

-       Намаляване на експлоатационните разходи ( активно използване на естествена вентилация, повишаване на енергийната ефективност чрез: завишаване на топлоизолационните свойства на оградните стени, плочи и остъкляване, употребата на нискоенергийни светлини източници и активно използване на естествената светлина, автоматизация на сградата)

-       Ограничаване на въглеродния отпечатък чрез използването на естествени материали без петролно съдържание и високо ниво на рециклируемост.

-       Озеленяване на всички свободни площи.

-       Намаляване на площите за снегопочистване и ограничаване на изкопните работи чрез повдигане на сградата на колони над терена.

 

СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ И ДОСТЪП:

            Сградата се разполага в северната част на имота, върху съществуващ открит паркинг. Подходите към хотела и връзките със съществуващата инфраструктура се запазват. Достъпът към подземното ниво е през двупосочна рампа, успоредна на уличната регулация и заход от изток. На ниво терен (кота -420/1328,20) се разполагат стълбища за достъп до подземния паркинг и самата зала (кота +030). Залата е достъпна посредством 3 стълбища и топла връзка с хотела. Хора в неравностойно положение имат осигурен достъп през лобито на хотела (вход на ниво терен от юг) и асансьори във фоайето (вход от ниво терен -420 – север) За качването на материали и стоки се ползва асансьор, разположен в северозападния край на сградата и свързващ залата с терен и подземен паркинг.

ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ:

На кота -770 се разполага подземен паркинг разделен на две зони (994м2 – 38 паркоместа и 702м2 – 27 паркоместа). Към първата зона са предвидени 3 склада за ски и велосипеди, както и за част от обзавеждането на залата (столове, метални практикабли). Различните зони са обособени чрез: с пожарозащитна преграда (стена 120мин. негорима, врати, 60 мин. негорими. Целият етаж е отворен от север (защитен с метални решетки). Естествената вентилация е допълнена от шахти в тавана, които осигуряват и естествена светлина. С това решение се осигуряват ниски експлоатационни разходи и въглеродни емисии.

На кота -420 са входовете към паркинга и залата. Осигурено е покрито паркиране за 28 автомобила. На север е разположена открита двупосочна рампа с електро подгряване с автоматичен режим и бариери.

На кота +030 е основната зала с прилежащите помещения: фоайе с бар, тоалетни, разливно, складове. На това ниво са осигурени връзки с лобито на хотела и служебен асансьор (отделени с пожарозащитени метални врати EI 60). Залата е с възможност за разделяне на две с подвижна шумоизолирана стена (-48dB). Подът е равен, при необходимост се поставят практикабли на последните редове. Оразмерена е за до 700 зрители, като е осигурена възможност за навременна евакуация чрез 5 изхода, 5 алтернативни маршрута (2 през хотела, 3 през аварийни стълбища). Пространството ще се ползва за: прожекции, конференции, концерти, балове, тв предавания, изложби, изложения, спортни събития и др. За нуждите на посетителите са осигурени 10 стандартни тоалетни, 2 писуара, 2 тоалетни за инвалиди, бар, разливно помещение.

На кота +270 е разположена ложата с малко фоайе. Когато не е заета със зрители, площта се затваря със завеси и може да приеме част от обзавеждането на залата.

На кота +320 са кабини за преводачи. Тук е разположено и оборудването за управление на звука и светлината в залата. През това помещение се осъществява достъп до осветителна пасарела, висяща над залата.

На кота +510 е предвидена малка зала за коктейли с топла връзка с кухнята на ресторант „Рила“.

На кота +535 е разположено сървърно, отделено с пожарозащитена врата EI 60

На кота +750 е помещение за климатични инсталации. Достъпът се осъществява с вертикална „моряшка“ стълба, монтирана на стената.

Покривът е студен, с покритие от гофрирана ламарина и едноскатно оттичане.

ВЛОЖЕНИ МАТЕРИАЛИ:

            Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна, видима.

Подът на залата е топлоизолиран с 20см минерална вата. Преградните стени се изпълняват с по 2пл. гипсокартон на метална конструкция. Залата е отделена с акустични стени: гипсокартон+гипсофазер от всяка страна + 5см вата (50кг/м2) и 5 см въздушна междина. Подвижната стена е с дебелина 10 см и пад 48 dB.

Фасадите са по система на Кнауф (отвън навътре: системна екстериорна мазилка,  2 пласта аквапанел, 10см профил (+ 10см вата (40кг/м2), 1 пласт гипсокартон, + 8см вата (40кг/м2) и 2 см въздушна междина, пароизолация, гипсофазер, гипсокартон, шпакловка)

Дограмата с двукамерен стъклопакет и алуминиеви профили с прекъснат термо мост.

Покривът е (отгоре надолу): рифелова ламарина на метална конструкция, 15 см въздушна междина, хидроизолационна мембрана, 20 см минерална вата, бетонна плоча върху рифелова ламарина, окачен таван – перфориран гипсокартон с пароизолационен слой  и  5 см минерална вата.

Всички материали, вложени в обекта, са съгласувани с възложителя и отговарят на строителните, топлотехнически и противопожарни норми. Облицовките са от естествени материали – камък и дърво, третирани с препарати за консервацията им. Всички парапети са с височина 105см, изпълнени от гитерост с отвори 2см и допълнени с дървена ръкохватка.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Площ на УПИ:              5110м2

Застроена площ:          1192м2

РЗП:                            2754м2

Плътност:                    23%

КИНТ:                          0,53

Озеленяване:               50%

 

Брой зрители: 700

Брой паркоместа: 168, от които:

подземно ниво: 65бр.,покрити паркоместа: 28бр.

площ подземен гараж: 2328 м2, от които 258 м2 открита рампа