СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ВАКАНЦИОННИ КОМПЛЕКСИ

АПАРТХОТЕЛ "АЛБАТРОС"

ИНВЕСТИТОР:

ТТръст Асет Мениджмънт ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Планекс ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. П.Русев

АРХИТЕКТ:

арх. Павел Иванов

АДРЕС:

кк “Св.Св. Константин и Елена”
ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИ ДАННИ:

Проектът е изготвен въз основа на задание от инвеститора, ПУП План-извадка за УПИ I-134, кв.21 от проектоплана на КК “Св.Св.Константин и Елена”, гр. Варна и издадено Разрешение за строеж No 481/23.12.2009г. на Главния архитект на Община Варна.

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПЛАНИРОВКА:

Жилищната сграда е разположена върху имот с площ 2903м2, като са спазени необходимите отстояния към уличната и страничните регулационни линии и към дъното на имота. Главния вход на сградата е от северозапад от пешеходна алея. Основния автомобилен подход към имота е от обслужващата улица от север. От нея чрез рампа са достига до сутерена на сградата на кота 10,55.

 

АРХИТЕКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ:

Застрояването в имота е свободно. Сградата се състои от партерен етаж, четири жилищни етажа, един подпокривен етаж и един сутерен. Главният вход на сградата е на кота 14,70. Това е с 45см. по-високо от околния прилежащ моделиран терен. Разликата между входното фоайе и коридора, от който са достъпни апартаментите и стълбищната клетка се преодолява с три стъпала.

На партерния етаж е разположено общирно входно фоайе, от което са достъпни стълбищната клетка и асансьора. Фоайето “пронизва” сградата по късата й ос и осигурява втори излаз от сградата, разположен на противоположната фасада. В обемно-планировъчно решение сградата е огледално-симетрична по късата си ос. На всеки жилищен етаж, без партерния е предвидено помещение за чистачка с аусгус, със светла площ 3,61кв.м. и общо помещение със светла площ 3,61кв.м. На последния етаж е предвидено единствено помещение за чистачка с аусгус, достъпно от стълбищната площадка, с площ 2,17кв.м.

На партерния етаж са разположени огледално-симетрично 8 апартамента и две ателиета. Апартаменти с номера 1,2,3 и 4 и ателие 1 са симетрични съответно на апартаменти 8,7,6 и 5 и ателие 2. Апартаменти 1 и 8 са с площ 71,46кв.м. Състоят се от входно предверие с малък килер, дневна с кухня-бокс и трапезария, спалня и едно санитарно помещение, както и балкон. Апартаменти 2 и 7 са с площ 87,30кв.м. Всеки от тях се състои от  входно предверие с малък килер, дневна с кухня-бокс и трапезария, спалня и едно санитарно помещение, както и балкон. Апартаменти 3 и 6 са огледално-симетрични на апартаменти 2 и 7. Апартаменти 4 и 8 са с площ 78,02кв.м. и се състоят от входно предверие с малък килер, отделна кухня-бокс с достъп от предверието, дневна с трапезария, спалня и едно санитарно помещение, както и балкон. Ателиетата са с площ 28,74кв.м. всяко. Състоят се от едно жилищно помещение и санитарен възел.

На следващите 4 етажа са разположени общо 36 апартамента. Плановото им решение е еднотипно, симетрично. Апартаменти с номера 9,18,27 и 36 са симетрични съответно на апартаменти 17,26,35 и 44. Площта им е 78,90кв.м. Състоят се от входно предверие с малък килер, дневна с трапезария и кухня-бокс, приобщен към пространството на дневната, спалня и едно санитарно помещение, както и балкон. Апартаменти с номера 10,11,15,16,19,20,24,25,28,29,33,34,37,38,42 и 43 са с огледално-симетрична планировка и с площ от 87,30кв.м. всеки. Всеки от тях се състои от  входно предверие с малък килер, дневна с кухня-бокс и трапезария, спалня и едно санитарно помещение, както и балкон. Апартаменти 12,21,30 и 39 са огледално-симетрични на апартаменти 14,23,32 и 41. Площта им е 78,02кв.м. Състоят от входно предверие с малък килер, отделна кухня-бокс с достъп от предверието, дневна с трапезария, спалня и едно санитарно помещение, както и балкон. Апартаменти 13,22,31 и 40 са с площ 28,74кв.м. всеки. Състоят се от входно предверие с килер, дневна с кухня-бокс и трапезария, две спални, едната от които със собствен санитарен възел и още един самостоятелен санитарен възел, както и балкон.

Подпокривният етаж е зает от един апартамент с площ 257,4кв.м. Той се състои от просторна дневна, тоалетна и спалня, към която има дрешник и самостоятелна баня.

В сутерена са разположени 24 паркоместа. На това ниво се намират също помещение за омекотителна инсталация, помещение за ОВК инсталации и машинно помещение за асансьорите. На този етаж е разположено и главното ел.табло, с непосредствен достъп от вън, от страната на рампата. С цел изпълняването на изискванията на чл. 659, ал.1, т.1 от Наредба Iз-1971 в подземния гараж е осигурени два изхода за евакуация – единия към стълбищната клетка, а другия – към самостоятелно стълбище, с директен излаз на терена навън. За автомобили се предвижда евакуационен изход през рампата.

За плановото решение на сградата е възприета формата на елипса, която органично се вписва в контура на УПИ. С отдръпване на контура на ограждащите стени навътре и изявяването на терасите по цялата дължина на елипсата се постига олекотяване на архитектурния обем. Стълбището и асансьорните клетки са подчертани – разполагат се в призматичен обем, който разсича контура на елипсите и ясно маркира входа на сградата. Обемът е категоричен контрапункт на “олекотената” жилищна част, като в същото време запазва връзката си с цялостния облик на сградата – отвън стълбищната клетка е оформена с окачена стъклена фасада, което хармонира с материала на парапетите. Семплите материали – мазилка и камък за плътните части, и стъкло за парапетите и витрините, които заемат ограждащите стени допълнително подчертават тази игра на контрасти.

Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова, безгредова, с неносещи ограждащи и преградни стени. Конструктивната височина е 2,90 м., като само последния етаж е по-висок – 3,20 м. с цел осигуряване на 3,00м. светла височина в помещението.

Класът на функционална пожарна опасност на сградата е Ф1.3-многофамилна жилищна сграда, а на подземния паркинг – Ф5.2. Изработен е проект за Пожароизвестяване и пожарогасене за подземния паркинг. Водоснабдяването за противопожарни нужди ще се осигури от съществуващ пожарен хидрант, намиращ се на 20м. от сградата, разположен подземно. За противопожарни нужди е изградено сухотръбие, разположено в стълбищната клетка, с тръба с диаметър два цола, с изводи със спирателни кранове и съединители тип „щорц", разположени в евакуационните стълбища на всеки етаж. На етажното ниво за достъп на спасителни екипи, в непосредствена близост до изхода от сградата се предвижда извод със спирателен кран и съединител „щорц" за захранване с вода на сухотръбието от пожарен автомобил.

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

ПЛОЩ НА ИМОТА:       2903 кв.м.

ЗП:                               701,3 кв.м.

РЗП:                             4352,2 кв.м.

Пзастр.                            24,2% < 30%

Кинт.                              1,49 < 1,5

Благоустрояване и озеленяване      1455 кв.м. > 50%