НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Жилищни комплекси > КОМПЛЕКС "АКВАРЕЛ РЕЗИДЕНС"

ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ

КОМПЛЕКС "АКВАРЕЛ РЕЗИДЕНС"

ИНВЕСТИТОР:

Планекс Инвест ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Планекс ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Веселин Първанов

АРХИТЕКТ:

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "Е-АРХ" ООД

АДРЕС:

Варна, ул. Доктор Любен Попов 26
ИНФОРМАЦИЯ

Комплекс „Акварел Резиденс“ се отличава с респекта на архитектурата към природата и сантимента на инвеститора да ,,добави“ природа, за да компенсира напълно съществуването на сгради в средата.
Композирането на сградите в парцела е с основен приоритет: запазването на иглолистните видове и същевременно постигане на уединение с природата и комфорт на обитаването. Всичко е „заимствано“ от естествената среда – формообразуването на сградите, цветовото решение (синтезирано от боровата кора), детайлите, вертикалната планировка и допълващото озеленяване. Всъщност това е базата на проектната концепция.
Линеарната трактовка на фасадите, постигната с непрекъснатите парапети, допълнително снишава обемите и вписва сградите в гората. Парапетите от перфорирани HPL плочи имат и функцията да „скрият“ климатичните машини. И не само това – при осветяване от слънцето перфорацията проектира игра от слънчеви петна върху фасадата, която непрекъснато се променя.
Въпреки сложната конфигурация на сградите и голямата денивелация на терена е постигнато много добро функционално решение за етажните разпределения – ортогонални в план жилища, оптимален брой апартаменти на етаж, удобна и добре осветена вертикална комуникация, достатъчна естествена осветеност на помещенията. От съображения за опазване на растителността и естествения терен, обществената функция е разположена в партерни и подземни нива. Тя включва Зона за спорт и релакс – покрит басейн с дължина 15 м., сауна, парна баня, фитнес салон и зала за гимнастика, както и Клуб-бистро за обитателите на комплекса. Бистрото разполага с открити места, разположени в гората. По този начин “резервирането“ на площи в парка дава възможност за създаване на две зони за спорт и игра на деца (отделно за различните възрасти), амфитеатър и множество кътове за почивка. Център на парковата среда е изкуствено създадено езеро с малък водопад и богато озеленяване, чийто „звуков“ ефект на ромоляща вода допълва екологичния замисъл на проекта. Характерно е и допълващото озеленяване – редки и ценни дървесни видове и храсти, градинка със зелени подправки и билки, сезонни цветя. За преодоляване на денивелацията на терена отново е ползван „съвет от природата“ – с едроразмерни камъни добити при изпълнението на друг обект на инвеститора. Настилките на алейната мрежа и облицовките на подпорните стени са с естествен необработен камък, има интересни детайли в парапетите и подпорните стени изпълнени с ритловици монтирани заедно с кората.

Паркирането на автомобили е преобладаващо подземно на две нива под една от сградите, като целият автомобилен поток е изнесен извън зоната на парка. Довеждащата улица, уличното осветление, както и прилежащите към нея паркоместа с характер на обществена инфраструктура е изцяло финансирана и изпълнена от инвеститора.
Конструкцията на сградите е монолитна стоманобетонова, стени – тухли „POROTHERM“.  Фасадна топлоизолационна система със завишени параметри на топлоизолацията. Прозорци – PVC с алуминиева капачка, стъклопакет – ниско емисионни стъкла с инертен газ. Отоплението и охлаждането е решено с мултисплит климатични системи. Осветлението в общите части, парково и улично е енергоспестяващо – LED осветители. Изпълнена е шумоизолация на междуетажните плочи. Покривите са плоски с изпълнени по детайл – топлоизолация – 10 см. XPS и хидроизолация –TPO мембрана.
Изпълнени са изискванията за достъпна среда в т.ч. изискуемият брой жилища за инвалиди, рампи и платформа за инвалиди в обществената зона.
Фасилити мениджмънтът се изпълнява от инвеститорa („PLHome”), осигурени са необходимите помещения – портиерна, офис на FM  и домоуправителя, работилница и битовка за персонала. Комплексът е с 24/7 контрол на достъпа и охрана, видеонаблюдение, поддръжка и почистване на общите части и парка.
Постигната е хармония между сгради и природа, формираща средата на живот на хората. В голяма степен „Акварел“ покрива изискванията за „зелени сгради“ – енергоефективност, влагане на естествени материали, създаване на нови зелени площи, събиране и ползване на дъждовните води, оборотен цикъл на езерото.
„Акварел“ демонстрира визията на „Планекс“ за съвременен и отговорен подход към „природата и сградите“, индивидуалност на всеки проект и стремеж за непрекъснато усъвършенстване на средата на обитаване.