ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ С БИЗНЕС ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ЛАЙМТРИЙ БИЛДИНГ

ИНВЕСТИТОР:

"Квалификацция и консулт" ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Станимир Стоянов, инж. Филип Стоянов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„БИБОВ и КО“ ООД – гр.Пловдив

АРХИТЕКТ:

„Арконт-А“ ООД гр.Пловдив – арх. Илко Николов и арх. Стоян Тодоров

АДРЕС:

гр.Пловдив, ул.“Арх. Камен Петков“ 1А
ИНФОРМАЦИЯ

ЛаймТрий Билдинг / LimeTree Building

Адрес: 4017 гр.Пловдив, ул.“Арх. Камен Петков“ 1А
Инвеститор: "КВАЛИФИКАЦИЯ КОНСУЛТ" ЕООД

Застроена площ = 1638,80 кв.м.
Разгъната застроена площ = 8114,33 кв.м.

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Сградата е монолитна, със стоманобетонна конструкция и се състои от две тела с шест надземни етажа и един подземен етаж, и е с плосък покрив. Външните ограждащи стени са предимно от окачена структурна фасада, а на места от керамични блокчета, тип "POROTHERM 25 N+F" на фирма "Виненбергер", частично изградени и от стоманобетонни елементи, с  дебелина 25 см.
В сутеренното ниво се обособяват две складови и три технически помещения за системите за ВиК, ОВКИ и Електро (ГРТ).
На първия етаж функционално са разположени приемното фоайе, от където е и основния вход за сградата, асансьорно фоайе, кафетерия, конферентна зала, столова, един офис тип "open space",стълбищни клетки и зона с тоалетни.
Втори, трети и четвърти етаж са аналогични един на друг и се състоят от асансьорно фоайе, един офис тип "open space",стълбищни клетки и зона с тоалетни.
Пети и шести етаж са по-малки по площи освен сервизните помещения имат и по един офис тип "open space".
Всички нива са свързани помежду си с три броя панорамни асансьора. Освен това етажите са свързани и с две стълбищни клетки от двете разсредоточени страни на сградата, едната от които излиза на плоския покрив над етаж 6 и осигурява достъп до климатичната система, монтирана там, а така също и до използваемата част на покрива.
Приемното фоайе, където е основния вход на сградата е през две нива, изпълнено от стоманобетонна конструкция и изцяло остъклено.
Светлата височина на всички помещения е минимум 270 см. до окачен таван, отговарящо на изискванията за офис-сграда клас А. Окачения таван, който ще се използва е растерен, тип Armstrong, пана 60/60 см.
Всички електроинсталации в офисните помещения преминават  в окачения таван или двойния под (двоен под на фирма Линднер – Германия) по кабелни скари, а достъпа от работните места се осъществява чрез подови кутии.

ОВКИ системи:

В обекта e инсталиранa  тритръбна климатична система тип  VRV IV inverter Heat Recovery с добавени към нея високотемпературни хидромодули (техническо ниво на системата 2015 година)
Климатизация - С този тип система са климатизирани офиси, кафене, заседателна зала, столова, фоайета, асансьорни клетки и сървъри. Използването на такива системи в настоящия обект е наложително, поради наличието на помещения с различно топлинно натоварване по различно време. Системата ще позволи независима експлоатация и пренос на топлина/студ от всеки един консуматор към друг, при което ще се утилизира отпадната топлина. VRV IV Heat Recovery са с патентована от фирма DAIKIN система с променлива температура на изпарение и кондензация (VRT) която реализира икономия на енергия от 28% в сравнение с традиционните VRF системи.
Вентилация -  Осигуряването на санитарно необходимия пресен въздух в зоните се осъществява чрез  вентилационни енталпийни рекуперативни блокове(HRV sistems на фирма DAIKIN), които са част от VRV системите, позволяващи вентилиране само на заетите помещения и зони.
Битово-горещо водоснабдяване (БГВ) - В режим на отопление на системата, топла вода за нуждите на битово-горещо водоснабдяване (БГВ) ще се произвежда в термопомпен режим, в режим на охлаждане част от отпадната топлина изхвърлена от сградата се използва за загряване на топлата вода.
Централизирана система за управление – В сградата е монтирана централизирана система за управление, контрол и диагностика на климатичната система, която чрез интернет протокол позволява отдалечен мониторинг и сервизна диагностика. Системата отчита изразходваната електроенергия за климатизация на всеки един консуматор.

Основни енергоспестяващи елементи по сградата:

Фоаие
Окачена фасадна система на фирма “SCHUCO “ – Германия, система „FW 50+ ”
Стъклопакети с размери 900 / 6000 мм:  AGC Stratobel 6.6.2 Stopray Vision 50,+20mm Argon 90%+ AGC Stratobel 6.6.2 Planibel GfastT 6mm. / Ug=1W/M2K

Входни врати Фоайе
Автоматична плъзгаща врата тип DORMA ST/ES 200-2D / FLEX

Окачени фасади
Окачена фасадна система на фирма “SCHUCO “ – , система „FW 50+ SG.SI ”
Стъклопакети:  AGC Stopray Vision 50,8mm+20mm Argon 90%+ AGC Planibel GfastT 6mm. / Ug=1W/M2K

Отваряеми части в окачени фасади тип PAF
Отварями части показани на фасадата тип PAF успоредно отварящи се клапи система на фирма “SCHUCO “ – , система „AWS 102 PAF”.

Външни врати вградени в окачени фасади
Алуминиева дограма система на фирма “SCHUCO “ – ”AWS70HI. ”

Вътрешни алуминиеви врати
Алуминиева дограма система на фирма “SCHUCO “ –AWS/ADS 50.NI. ”

Вътрешни стъклени витрини
Стъклени витрини от 10мм закалено стъкло монтирани в Алуминиев стягащ профил DORMA-WCP. Вградени стъклени врати .
Тази система позволява гъвкавост при промяна в офис единиците с възможност за събиране или разделяне на офис помещенията.

Жалузи.
Стационарни жалузисистема Е66“-ЕТЕМ “

Вътрешна фасада фоаие
Окачена фасадна система на фирма “ЕТЕМ “ – Гърция, система „Е 85 ”
Стъкло:  Триплекс 5.5.