Участници 2014

  • Генерален спонсор
  • Златен спонсор
  • Със съдействието на

Индустриални сгради - технологично обновление и разширение

Със съдействието на :

Участници 2014

Производствени и логистични сгради

Със съдействието на :

Участници 2014

Сгради, паметници на културата

Със съдействието на :

Участници 2014

Сгради - съвременна културна инфраструктура

Със съдействието на :

Участници 2014

Градска среда и ландшафтни паркове

Със съдействието на :

Участници 2014

Обществени сгради с бизнес предназначение

Със съдействието на :

Участници 2014

Търговски сгради

Със съдействието на :

Участници 2014

Жилищни сгради и комплекси

Със съдействието на :

Участници 2014

Сгради образование и спорт

Със съдействието на :

Участници 2014

Социална инфраструктура - детски градини, защитени жилища

Със съдействието на :

Участници 2014

Сгради здравеопазване

Със съдействието на :

Участници 2014

Хотели и ваканционни комплекси

Със съдействието на :

Участници 2014

Сгради със специално предназначение

Със съдействието на :

Участници 2014

Сгради с елементи на зелена архитектура

Със съдействието на :

Участници 2014