Участници 2014

  • Генерален спонсор
  • Златен спонсор
  • Със съдействието на

Обществени сгради с бизнес предназначение

Със съдействието на :

Търговски сгради

Със съдействието на :

Сгради здраве, образование и спорт

Със съдействието на :

Производствени сгради

Със съдействието на :

Индустриални сгради - технологично обновление и разширение

Със съдействието на :

Сгради, паметници на културата

Със съдействието на :

Сгради - съвременна културна инфраструктура


Жилищни сгради или комплекси

Със съдействието на :

Хотели и ваканционни комплекси

Със съдействието на :

Сгради със специално предназначение

Със съдействието на :

Сгради с елементи на зелена архитектура

Със съдействието на :