Участници 2016

  • Генерален спонсор
  • Златен спонсор
  • Ексклузивен партньор
  • Със съдействието на

Обществени сгради с бизнес предназначение

Със съдействието на :

Участници 2016

Жилищни сгради

Със съдействието на :

Участници 2016

Жилищни комплекси

Със съдействието на :

Участници 2016

Хотели

Със съдействието на :

Участници 2016

Ваканционни комплекси

Със съдействието на :

Участници 2016

Мултифункционални сгради

Със съдействието на :

Участници 2016

Търговски сгради

Със съдействието на :

Участници 2016

Производствени и логистични сгради

Със съдействието на :

Участници 2016

Сгради социална инфраструктура

Със съдействието на :

Участници 2016

Сгради спортна и туристическа инфраструктура

Със съдействието на :

Участници 2016

Сгради паметници на културата

Със съдействието на :

Участници 2016

Сгради с елементи на зелена архитектура

Със съдействието на :

Участници 2016

Проекти с принос към развитието на градската среда - транспортна инфраструктура

Със съдействието на :

Участници 2016