Участници 2015

  • Генерален спонсор
  • Златен спонсор
  • Със съдействието на

Обществени сгради с бизнес предназначение

Със съдействието на :

Участници 2015

Сгради спортна инфраструктура

Със съдействието на :

Участници 2015

Жилищни сгради

Със съдействието на :

Участници 2015

Жилищни комплекси

Със съдействието на :

Участници 2015

Хотели и ваканционни комплекси

Със съдействието на :

Участници 2015

Производствени и индустриални сгради

Със съдействието на :

Участници 2015

Сгради образователна инфраструктура

Със съдействието на :

Участници 2015

Сгради паметници на културата, музеи, храмове

Със съдействието на :

Участници 2015

Сгради със социално значение

Със съдействието на :

Участници 2015

Сгради с елементи на зелена архитектура

Със съдействието на :

Участници 2015

Сгради здравеопазване

Със съдействието на :

Участници 2015

Бетонът в архитектурата

Със съдействието на :

Участници 2015